Upale uha kod djece

Piše: dr. Armin Arapović

Kao i kod odraslih, i kod djece upale uha se mogu podijeliti na :

1.Upalu vanjskog slušnog kanala (Otitis externa)

2.Upalu srednjeg uha (Otitis media)

1.Upala vanjskog slušnog kanala predstavlja inflamaciju kože kanala, koja može biti lokalizirana (otitis externa circumscripta) ili generalizirana (otitis externa difusa). U oba slučaja pacijent se žali na manju ili veću bol praćenu obilnom gnojnom sekrecijom iz uha.

Obično se ove upale javljaju nakon kontakta sa vodom a  tretiraju se antibiotskim kapima (najčešće ciprofloksacinskim uz mogući dodatak kortikosteroidnih kapi), uz otomikroskopiju sa toaletom uha. Klinički pregled je najznačajniji u postavljanju dijagnoze a vrijedi istaći da se ponekad bubna opna ne može vizuelizirati te se ne može isključiti ni upala srednjeg uha. Dijete može imati manji ili veći otok vanjskog slušnog kanala praćeno hiperemijom kože. Iz svakodnevne prakse, mišljenja sam da je potrebno odmah uključiti antibiotske kapi u kombinaciji sa kortikosteroidom a ukoliko je otok kanala značajan, može se plasirati i antibiotska štrajfna koja se drži 24-48 sati i služi da spriječi potpuno zatvaranja kanala što bi otežalo i aplikaciju kapi.

Zašto ciprofloksacinske kapi?

Zato što je najčešći uzročnik Pseudomonas aeruginosa, a pored njega i Stafilococcus aureus. U težim slučajevima, tretira se i sistemskim antibioticima. U svim onim situacijama gdje i pored terapije upala se ne smiruje, potrebno je uraditi bris uha na bakterije i gljivice te prema antibiogramu upotrijebiti odgovarajući antibiotik.

  1. Upale srednjeg uha kod djece mogu biti:

-akutna upala srednjeg uha

-otitis media serosa (ili otitis media sa efuzijom)- koja ne predstavlja upalu uha u klasičnom smislu

-otitis media suppurativa

Akutna upala srednjeg uha kod djece je jedna od najčešćih razloga zašto roditelji posjećuju doktora. Također, to je jedan od najčešćih razloga zašto se propisuje antibiotik, mada u velikom broju slučajeva on nije indiciran. Učestalost upale srednjeg uha je u direktnoj vezi sa uključivanjem djeteta u svakodnevne aktivnosti, kao što su  vrtići, škola, vanškolske aktivnosti. Dakle, svi oni faktori  koji dovode do izloženosti djeteta većoj  grupi ljudi. Akutna upala srednjeg uha može biti uzrokovana virusima ili bakterijama. U većem broju slučajeva uzročnici su virusi, te je upotreba antibiotika neopravdana. U drugoj grupi su bakterijski uzročnici tipa: Streptococcus pneumoniae, Moraxella Catarhallis, Haemophilus influenzae i Staphylococcus aureus.

Odgovor na pitanje da li  upotrijebiti antibiotik ili ne je uvijek teško dati.

To je mač sa dvije oštrice. Sa jedne strane, pravovremena upotreba antibiotika kod bakterijskih upala je bitna u cilju sprječavanja komplikacija, a sa druge strane je neopravdana kod upala uzrokovanih virusima, gdje se dijete izlaže mogućoj rezistenciji na antibiotik kada se zaista desi bakterijska upala bilo kojeg dijela respiratornog sistema. U principu, dobra saradnja roditelja sa doktorom, kao i pravilno obavljen pregled je ključan kako bi se dala odgovarajuća terapija.

Koja je simptomatologija akutne upale srednjeg uha kod djece?

Obično se djeca žale na manju ili veću bol u uhu, ili ukoliko se radi o manjem uzrastu, roditelji će primijetiti da se dijete hvata za uho praćeno plačom. Starija djeca će reći da slabije čuju ili da imaju osjećaj zapušenosti u ušima, a određeni broj djece će imati i povišenu tjelesnu temperaturu. U svim okolnostima, ključno je dijete dovesti na vrijeme na pregled doktoru. Ukoliko su tegobe izraženije (u smislu povišene tjelesne temperature preko 38) praćeno jakim bolom, može se uključiti antibiotik i to iz grupe amoksicilin/kalvulanska kiselina uz antipiretik tipa Paracetamol u formi sirupa ili tablete.

Roditeljima se treba objasniti svrha uzimanja terapije i potrebu da se dijete dovede na kontrolu za 3 dana kada će se ponovo obaviti pregled i utvrditi stepen odgovora na dati antibiotik. Ukoliko se stanje nije popravilo (temperatura i dalje povišena ili bolovi nisu smanjeni), tada je poželjno promijeniti antibiotik i dati zamjenu u smislu cefalosporinskih derivata, te pratiti stanje djeteta. U ovom stadiju je poželjno uraditi i laboratorijski nalaze krvi (kompletnu krvnu sliku i CRP).

Ključno je upalu smiriti i simptome smanjiti ili u potpunosti eliminisati. U protivnom, uvijek moramo misliti na eventualne komplikacije koje se mogu desiti a to su:

  1. Akutni mastoiditis: predstavlja inflamaciju mastoidnih ćelija kao rezultat širenja upale iz srednjeg uha. Klinički znaci su protruzija uha, retroaurikualni edem i crvenilo kože.
  2. Pareza nervus facialis-a:  koja nastaje kao rezultat inflamacije facijalnog nerva u području srednjeg uha, kroz koji prolazi.

3.Labyrintihitis: nastaje kao rezultat širenja infekcije iz srednjeg uha u područje kohlearnog i vestibularnog sistema, odnosno unutrašnjeg uha, a odlikuje se iznenadnom vrtoglavicom kod osoba kojima je dijagnosticirana akutna upala srednjeg uha.

4.Petrositis- relativno rijetka komplikacija i obično je povezana sa intrakranijalnim komplikacijama a odlikuje se sa „Gradenigo trijadom“: bol u području projekcije trigeminalnog nerva, obilno curenje sekreta iz uha te paraliza 6. kranijalnog nerva.

U intrakranijalne komplikacije spadaju: akutni meningitis, intrakranijalni abscesi ( subduralni, ekstraduralni i parenhimatozni), te tromboza lateralnog sinusa. U svim ovim stanjima primarne tegobe su izražene uz jaku glavobolju, izrazito povišenu tjelesnu temperaturu, mučninu, povraćanje, promjena stanja svijesti.

Kod svih komplikacija, hospitalno liječenje je neophodno, a terapija se može zasnivati na intravenskoj upotrebi antibiotika, hitnoj miringotomiji  sa ugradnjom aeracionih cjevčica (radi se o hirurškoj inciziji bubne opne u općoj anesteziji gdje se incizijom vrši evakuacija sadržaja iz srednjeg uha, a cjevčica služi za dreniranje sadržaja tokom dužeg perioda) te u slučaju potrebe i mastoidektomiji (gdje se hirurški pristupa u područje mastoidnog nastavka i mastoidnih ćelija te se vrši njihova destrukcija u cilju dreniranje gnojnog sadržaja). Ukoliko prilikom akutne upale srednjeg uha dođe do rupture membrane, tada  se takva upala označava terminom akutna supurativna upala srednjeg uha.

Važno je naglasiti da postoji i termin „otitis media serosa“ koji ne predstavlja klasičnu upalu srednjeg uha već stanje u kojem dolazi do nakupljanja tečnosti (seroznog ili mukoznog karaktera) unutar srednjeg uha. Do ovog stanja može doći nevezano za akutnu upalu srednjeg uha ali može biti i njen nastavak ukoliko se akutna upala srednjeg uha zaliječila ali ne i izliječila. U tom slučaju glavna tegoba na koju će se dijete žaliti je smanjen sluh ili osjećaj zapušenosti dok klasična bol izostaje. Za kraj, opet se vraćam na početak priče. Pravovremen pregled djeteta, postavljanje dijagnoze i adekvatan tretman  je ključ uspjeha u liječenju i sprječavanju komplikacija akutne upale srednjeg uha.

Reference:

  1. Preciado (2015.), Otitis media: State of the Art Concepts and Treatments, DOI 10.1007/978-3-319-17888-2
  2. Musheer Hussain  (2015.), Logan Turner’s Diseases of the Nose, Throat and Ear, Head and Neck Surgery  , DOI: 10.1201/b19780 

     Sponzorski članka Amicus Pharma d.o.o.                                                                                                                    

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave