Dr. Eldar Mehmedbašić: Priprema za trudnoću 

Provjera opšteg zdravlja, provjera oralnog zdravlja, te ginekološki pregled predstavljaju osnovu rutinskog preventivnog pregleda u sklopu pripreme za zdravu, sigurnu trudnoću.

Piše: dr. Eldar Mehmedbašić, specijalista ginekologije i opstetricije.

Dr. Eldar Mehmedbašić, specijalista je ginekologije i opstetricije. U Zavodu obavlja poslove i zadatke specijaliste ginekologije i opstetricije. Zahvaljujući kontinuiranoj edukaciji i usavršavanjem tehnika i procedura neophodnih za kvalitetno obavljanje svakodnevnih zadataka po savremenim principima struke učestvuje u rutinskim i ekspertnim kontrolama svih faza trudnoće. Provodi sve dijagnostičke procedure prenatalne dijagnostike, sofisticirane ultrazvučne, laboratorijske i druge pretrage koje traži algoritam kontrole trudnice i fetusa. Provodi dijagnostičke procedure na detekciji tumora genitalnih organa, angažovan je u postupcima dijagnostike i terapije bračne neplodnosti.

Razmišljate o trudnoći i željeli biste što više saznati o tome kako se pripremiti za začeće, te što vas sve očekuje u devet mjeseci trudnoće. Za trudnoću ćete se najbolje pripremiti tako da dobro povedete brigu o sebi, te da budete opušteni, naspavani, voljeni i bez neprestanih teških misli. Šta je potrebno obaviti prije samog začeća, koje preglede je potrebno obaviti u nastavku detaljnije piše dr. Eldar Mehmedbašić, specijalista ginekologije i opstetricije. 

Idealna priča o trudnoći treba početi još prije zatrudnjivanja tzv. prekoncepcijskim pregledom supružnika (priprema za trudnoću). Pregled predstavlja razmatranje opšteg zdravlja supružnika, ličnu i porodičnu anamnezu, nasljedne bolesti u porodici, aktuelnu bolest (dijabetes, povišen krvni pritisak, prekomjerna tjelesna težina, bolesti štitne žlijezde), upotrebu lijekova, pušenje, radno mjesto, krvnu grupu i slično. Svrha razgovora i prikupljanja gore navedenih medicinskih podataka jeste na vrijeme prepoznati potencijalne rizike za planiranu trudnoću.

Koje preglede trebam uraditi prije nego se odlučim za trudnoću?

Provjera opšteg zdravlja, provjera oralnog zdravlja te ginekološki pregled predstavljaju osnovu rutinskog preventivnog pregleda u sklopu pripreme za zdravu, sigurnu trudnoću. S obzirom na aktuelnu situaciju vezanu za COVID-19 potrebno je obaviti konsultaciju o vakcinaciji portiv COVID-a. U slučaju da imate spoznaje da je Vaše zdravlje od ranije ugroženo osnovne pretrage se mogu dopuniti specifičnim pretragama (pretrage vezane za ranija oboljenja, hronične bolesti).

Internističke pretrage (EKG, KKS, ŠUK, urin)

Ginekološki pregled (3D ultratvučni pregledPAPA testultrazvučni pregled dojkibrisevi cerviksa)

Pregled stomatologa i savjetovanje vezano za održavanje oralne higijene u toku trudnoće

Dodatne pretrage

Pored navedenih pretraga u pojedinim situacijama provode se specifične pretrage (kariogramtrombofilijaTORCH, test na inzulinsku rezistenciju, OGTT). Odabir specifičnih pretraga zavisi o historiji bolesti (prethodne trudnoće, prethodne sistemske bolesti).

Priprema za trudnoću, terapija

Predkoncepcijski preporučuje se korištenje folne kiseline ili prenatalnih tableta koje u sastavu imaju aktivnu folnu kiselinu. Sa terapijom treba početi minimalno mjesec dana prije planirane trudnoće. Dodatna predkoncepcijska terapija se uvodi nakon prethodno obavljenih konsultacija i na osnovu rezultata analiza isključivo po uputama ljekara.

Izostaje menzes, priča o trudnoći počinje. Sretno !!!

Zavod “Mehmedbašić” raspolaže svim medicinskim resursima koji obezbjeđuju kvalitetnu, savremenu i sigurnu profesionalnu brigu o zdravlju trudnice i njene nerođene bebe. Sve što je predstavljeno u tekstu koji slijedi može se uraditi u Zavodu. Tu je najsavremenija ultrazvučna oprema (2D, 3D i 4D crnobjeli i color Doppler ultrazvuk), mnogobrojne medicinskobiohemijske laboratorijske pretrage, pretrage na genetske bolesti fetusa, provođenje algoritma sadržaja kontrolnih pregleda po savremenim smjernicama, iskusan i veoma obučen medicinski tim, organizacija poroda, postporodna briga.

Zaključak

Planiranjem trudnoće, provođenjem preventivnih pregleda i konsultacija imate potpuni uvid u Vaše zdravlje. Ako je potrebno uz određenu terapijsku podršku utičemo da što zdravija dočekate trudnoću. Ovakvim pristupom umanjujete rizike za vlastito zdravlje, štitite zdravlje nerođene bebe i stvarate predispozicije za fiziloški, siguran porod.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave