Prof. dr. sci. Adem Balić, subspec. fetalne medicine i obstetricije: Šta nakon spontanog pobačaja?

Prof. dr. sci. Adem Balić, subspec. fetalne medicine i obstetricije: Šta nakon spontanog pobačaja?

Prije planiranje naredne trudnoće obavezno posjetiti ginekologa i napraviti detaljne pretrage kako ne bi došlo do ponovnog spontanog pobačaja

Spontani pobačaj definira se kao gubitak trudnoće prije nego je plod sposoban za samostalni život izvan maternice, obično 20-og tjedna trudnoće ili ukoliko je težina fetusa manja od 500 grama. O spontanom pobačaju i šta uradi nakon što se pobačaj desi za časopis Roditelj piše prof. dr. sci. Adem Balić, subspec. fetalne medicine i obstetricije

Piše: Prof. dr. sci. Adem Balić, subspec. fetalne medicine i obstetricije

Biografija: Prof. dr. sci. Adem Balić, poznat je kao autor “Trudničke knjižice” koja je u praktičnoj primjeni skoro 25 godina. Urednik je I autor univerzitetskog udžbenika “Perinatologija”. Pionir je mjerenja nuhalnog zadebljanja i fetalnog skrininga na kraju III trimestra i 3D/4D ultrazvuka na našim prostorima, ali i šire. Član je tima koji je uveo vantjelesnu oplodnju na naše prostore, te rođenje preko 500 beba. 10 godina je bio Načelnik dispanzera za zdravstvenu zaštitu žena i trudnica u Domu zdravlja u Tuzli, a od 2012. načelnik Ginekološke ordinacije “Dr Balić”. Jedan je od osnivača Ljekarske komore TK.

Spontani pobačaji nisu rijetki. Na 100 oplođenih jajnih ćelija, održi se 20 do 25 trudnoća. Na samom početku, žena ponekad i ne zna da je bila trudna, osim što primjeti da joj kasni menstrualni ciklus.

Vjerujemo da ne postoji sretniji trenutak u životu žene od onog kada sazna da će da postane mama. Mučnina, pospanost, pojačan apetit, česte promjene raspoloženja… uskoro se prihvataju kao normalni, prateći simptomi trudnoće. Radost traje sve do trenutka dok se, sa razlogom ili “iz čista mira”, u dio svijesti ne useli strah od daljeg ishoda trudnoće. Glavno je pitanje da li će sve biti u redu sa bebom. Čak i kada se to provjeri, iskrsne novi razlog za zabrinutost: dalji tok trudnoće i strepnja od eventualnog spontanog pobačaja.

Spontani pobačaj se obično dijeli na biohemijski i klinički pobačaj. Biohemijski pobačaj označava prekid trudnoće koja se nikada nije mogla klinički dokazati (ginekološkim i/ili ultrazvučnim pregledom). Kod biohemijske trudnoće i biohemijskog pobačaja tok ove vrlo kratke trudnoće prati se isključivo biohemijskim parametrima: nivoom ß-hCG u krvi. Među kliničkim pobačajima razlikujemo rani i kasni pobačaj.

Nakon što trudnoća postane vidljiva na ultrazvuku, a prije 12. nedjelje trudnoće, pobaci oko 15%  trudnih žena, a nakon toga pobaci daljnjih jedan posto žena, te takve pobačaje zovemo kliničkim pobačajima. Žena koja je već rodila zdravo dijete i nije prije imala spontanih pobačaja, ima nešto manju šansu za pobačaj – 12%. Ti postoci rastu s brojem prethodnih pobačaja. Podaci o postotku spontanih pobačaja spomenuti u ovom tekstu odnose se na mlade žene. Nakon 36. godine života raste rizik od spontanih pobačaja, kao i neplodnosti, te rađanja djeteta s hromosomskom greškom. Nakon 40. godine života postotak spontanih pobačaja (biokemijskih i kliničkih) iznosi čak 75 posto.

Uzroci spontanih pobačaja su mnogobrojni, mogu biti i udruženi. Pretpostavlja se da su najčešće genetske prirode i to u prvom redu nasljednje mutacije gena vezanih za trombofiliiju jer to bude uzrok slabije prokrvljenosti materice u ranoj trudnoći. Urođene i stečene anomalije materice, kao što su pregrade, polipi i druge nepravilnost materišta nerijetko su povezane sa spontanim pobačajima. Uzroci spontanom pobačaju mogu biti i poremećaji rada štitne žliijezde, pankreasa, infekcija, sistemske bolesti, povećan krvni pritisak, gojaznost ali i pušenje, alkohol i opojne droge. Izloženost vanjskim toksinima primjerice na radnom mjestu, stres, težak fizički napor, putovanja, rad u smjeni takođe se mogu dovesti u vezu sa spontanim pobačajima. Uzimanje nekih lijekova u prekoncepcijskom periodu i u ranoj trudnoći mogu dovesti do spontanog pobačaja.

Smatra se da određene skupine žena imaju veći rizik za spontane pobačaje kao što su starije žene (preko 35 godina), žene nakon liječenja neplodnosti, te žene koje su već imale spontane pobačaje, prijevremene porođaje, mrtvorođenost ili sl. Simptomi spontanih pobačaja jesu bol u donjem dijelu abdomena, obično grčevita, te krvarenje koje može početi polako. Nakon pobačaja, za 4-6 sedmica žena će dobiti sljedeću menstruaciju. Žena može ponovo ostati trudna i prije te prve menstruacije, ali je u tom slučaju velika šansa da se pobačaj ponovo desi.

Ponavljani pobačaji.

Postoji i skupina žena kod kojih se spontani pobačaji ponavljaju, što zovemo habitualnim pobačajima čija je učestalost 5 do 10%. Međutim, rizik je značajno veći (čak i preko 33%) kod starijih žena, žena koje su već imale pobačaje, koje nisu rađale ili koje imaju neku ginekološku, sistemsku ili hroničnu bolest.

Šta uraditi da se pobačaj ne ponovi?

Veliki broj trudnoća koje su završile pobačajem ima jedno zajedničko, a to je da su te žene ostale trudne a da prethodno nisu bile na pregledu i savjeti sa ginekologom u vezi s tim. Najobičnija urinarna infekcija ili pak hronična upala grlića je mogla da uzrokuje takav ishod. Naravno, o tome malo ko razmišlja nego tek kad se desi postavlja se pitanje: Zašto se to desilo?

U zadnje vrijeme napredak medicine je značajno usmjeren ka prevenciji pa tako i kad je u pitanju trudnoća. Mnogi uzroci spontanom pobačaju mogu se spriječiti i liječiti te tako dovesti do sretnog ishoda koji se želi. Kao što svi znamo u životu da nam se loše stvari događaju kad se nismo dobro spremili tako je i sa trudnoćom. Da li ste se zapitali zašto je to tako da žena može ostati trudna i poroditi samo u jednom periodu svog života. Odgovor je vrlo jednostavan i mi smo ga svjesni samo što ga baš i ne želimo prihvatiti u cijelosti. U tom periodu života ona je najzdravija i da je dovoljno mlada da kad se porodi da to dijete i othrani. Emancipacija, nove životne navike, ekonomska situacija i slično su doveli do masovne pojave odgađanja trudnoće za kasnije što u konačnici rezultira nemogućnosti da žena ostane trudna i da iznese trudnoću do kraja.

Prema tome, da bi šanse za povoljan ishod trudnoće bile maksimalne potrebno je da žena dođe na pregled kod ginekologija prije nego ostane trudna tj. u periodu kado to namjerava. Osim kliničkog ginekološkog pregleda koja podrazumijeva pregled grlića pod ekarterima, uradi se i ultrazvučni pregled materice i jajnika. Na taj način se mogu otkriti upale grlića i jajnika, anomalije materice, nepravilnost endometrija koji mogu dovesti do nepovoljnog ishoda trudnoće. Naravno, opšti pregled se podrazumijeva a to znači jedan „doktorski pogled“ kojim se može uočiti i anemija i krhka i slaba kosa (hipetireoza), povećana maljavost (PCO), gojaznost o tako dalje. Razgovor za ženom može dati nove korisne informacije o ranijim i sadašnjim bolestima i bolestima u porodici koji će pomoći da se otkriju i neki drugi rizični faktori. U okviru standardnih pretraga koje se rade pred trudnoću su:
–       PA- PA test

  • KS, SE, ŠUK, urea kreatinin, bilirubin, transaminaze, holesterol i urinokultura
  • TSH, T3 , T4 i PRL
  • TORCH (test na 4 virusne infekcije: Toxoplazmosa, Rubeola, Citomegalovirus i Herpes)
  • ACA (antikardiolipinska antitijela)
  • kod gojaznih žena i onih sa neredovnim menstruacijama preporučuje se uraditi i inzulinemija i OGTT
  • kod žena koje su imale spontani pobačaj, te starijih od 35 godina trebao bi da se uradi i test 4 gena na trombofiliju.
  • kod žena sa ponavljanim pobačajima potrebno je uraditi i kariotip oba roditelja

Corona virus je pa se preporučuje uraditi i taj test i to test na antijela koj će pokazati da li je osoba trenutno inficirana kao i da li je bila inficirana. Neprepoznata tj. asimptomatska infekcija Corona virusom može napraviti različite posljedice. Za sad se ne zna koje ali s obzirom da se radi o virusnoj infekciji ipak je potreban veliki oprez.

Kad se urade svi ti pregledi i pretrage poduzima se odgovarajuće liječenje koje ovisi o uočenim promjenama a može biti medikamentozno (lijekovima) i operativno.

Važno je napomenuti za žene kod kojih je postavljena dijagnoza odumrlog ploda, propale trudnoće da se već u tom momentu treba tražiti uzrok koji mogu biti virusne infekcije pa je preporuka da se što prije dok je pobačaj još u toku urade TORCH i Covid antitijela. Kad je u pitanju tzv. propala trudnoća značajno već tada misliti no novu trudnoću a to znači da se učini sve da se spriječe komplikacije koje pobačaj može napraviti. U prvom redu to je infekcija i taj tzv. postabortalni period u kome dolazi do odbacivanja trudnoće i pražnjenja materice.

Ako je sasvim mala trudnoća tj. ako je gestacijska vrećica manja od 3cm potrebno je isključiti sve lijekove a dati kombinovanu antibiotsku terapiju (amoksicilin + klavocin + metronidazol).

Ako je je trudnoća veća indiciran je instrumentalni prekid trudnoće u opštoj anesteziji sa obaveznim slanjem pobačenog tkiva na patohistološku analizu.

Ako se radi o višestrukom pobačaju dobro bi bilo uraditi kariotipizaciju pobačenog ploda kojom se može otkriti genetska greška ploda koja je dovela do pobačaja.

I kada je sve to završeno, te svi rizici sanirani dolazi na red planiranje trudnoće. U tom period preporučujemo lijekove Folacin tbl 5mg i Aspirin tbl 0,1mg koje se koriste po jedna na dan sve do kraja trećeg mjeseca trudnoće. Dobro je obratiti pažnju i na radno mjesto jer neki period su manje povoljni pa ih je dobro izbjeći. To je npr. juni kod prosvjetnih radnika, kada se zaključuju ocjene. Takođe je važno obratiti pažnju na ponašanje, te svakodnevne aktivnosti koje kod nekih žena ipak nisu spojive sa trudnoćom a to su rad u smjenama, noćni rad, rad u sredinama sa velikim i štetnim isparenjima i sl.

Kod žena kod kojih smo otkrili neku od mutacija na genima za trombofiliju odmah od pozitivnog testa na trudnoću uključujemo terapiju sa niskomolekularnim heparinima.