Deficit željeza u trudnoći

Deficit željeza u trudnoći

Danas se smatra da u većini slučajeva anemija nastaje zbog nedovoljnog unosa željeza hranom

Autor:    Dr Miljana Stanojević Anđić, specijalista ginekologije i akušerstva, JZU DZ Prijedor

Anemije u trudnoći su izuzetno značajan javnozdravstveni problem kako u cijelom svijetu, tako i u Bosni i Hercegovini. Procenjuje se da se u zemljama u razvoju kod više od polovine trudnica razvija anemija, te se smatraju najčešćom komplikacijom trudnoće. Iako anemije imaju dalekosežne posledice za majku i plod, čini se da im se ne posvećuje adekvatna pažnja. Najčešći uzrok anemije (više od 90% slučajeva) je nedostatak željeza.

Zašto nastaje anemija u trudnoći?  Trudnoća je rizičan period za razvoj anemije iz više razloga. Sa jedne strane, to je period kada se potrebe za željezom skoro dva puta povećavaju. Sa druge strane, žene često u trudnoću ulaze sa već smanjenim rezervama željeza u organizmu, često ishrana nije adekvatna i ne obezbeđuje dovolje količine  željeza za  zadovoljenje povećanih potreba organizma trudnice za ovim mineralom, česti su gubici krvi (zbog krvarenja u trudnoći) itd.  Dodatni rizični faktori za razvoj anemije u trudnoći su kratak period između dvije trudnoće, upotreba nekih lijekova koji smanjuju iskoristljivost željeza iz hrane, naglašene mučnine i povraćanje u trudnoći, oboljenja gastrointestinalnog trakta, višeplodne trudnoće, ishrana bez mesa i proizvoda od mesa itd. DANAS SE SMATRA DA U VEĆINI SLUČAJEVA ANEMIJA NASTAJE ZBOG NEDOVOLJNOG UNOSA ŽELJEZA HRANOM.  Važno je naglasiti da sa napredovanjem trudnoće rastu i potrebe za željezom, tako da se i anemija obično razvija u drugoj polovini trudnoće.

Utiče li anemija na tok i ishod trudnoće? VIŠESTRUKO!

  • Trudnica može imati simptome kao što su slabost, malaksalost, pospanost, ubrzan rad srca, razvoj depresivnog raspoloženja. Dokazano je da anemija težeg stepena može dovesti do prijevremenog porođaja, zastoja u rastu ploda, mrtvorđenja, sporijeg oporavka nakon porođaja, češćoj potrebi za transfuzijama krvi i češćem razvoju infekcija u postpartalnom periodu.
  • Posebno treba naglasiti da novorođenčad majki koje  su imale anemiju u toku trudnoće  nemaju adekvatne rezerve željeza, te se veoma često  u prvim mjesecima života kod takve dece razvija sideropenijska anemija (anemija usled nedostatka željeza) i dolazi do potrebe za terapijom. Takođe, može doći do usporenog psihomotornog razvoja deteta, češćih pojava infekcija, sporijeg napredovanja.

Mogu li se sprečiti sve ove neželjene komlikacije?  Naravno da mogu! Adekvatnim kontrolama i traganjem za deficitom željeza kod trudnice, te adekvatnom i pravovremenom supstitucijom ovim mineralom, navedene komplikacije se uspješno mogu prevenirati, a novorođenče na svijet dolazi sa adekvatnim rezervama željeza u svojim tkivima i minimalnim rizikom za razvoj anemije.

Studije novijeg datuma upućuju na potrebu preventivnog uvođenja preparata sa željezom svim trudnicama, tj.ne čeka se da se razvije anemija. Razlog za to je činjenica da se samo prehranom teško mogu zadovoljiti drastično povećane potrebe za željezom u trudnoći (sa 18mg/dan potrebe rastu na čak 27mg/dan) (1). Na ovaj način se jednostavnom i jeftinom, lako dostupnom terapijom sprečavaju brojne komplikacije trudnoće, a na svijet dolazi zdravo dijete!

(1)      Michelle A. Kominiarek, Priya Rajan, “Nutrition Recommendations in Pregnancy and Lactation“, Med Clin North Am. 2016 Nov; 100(6): 1199–1215.

Sponzor teksta: Amicus pharma