Značaj imunološke potpore u prevenciji i terapiji rekurentnih laringitisa u dječijem uzrastu

Razlog čestih recidivantnih infekcija leži u nezrelosti imunog sistema djece

Prof. dr. Mirjana Gnjatić specijalista otorinolaringolog, Šef katedre za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju medicinskog fakulteta u Banjaluci

Periodi prelaza godišnjih doba, iz zime u proljece kao i iz ljeta u jesen, pogoduju većem broju slučajeva  respiratornih  infekcija kod djece. Naročito kada se tome dodaju činjenice o značajnom porastu alergijskih stanja  u dječijem uzrastu, postaje nam jasno zašto upravo ovi periodi zahtjevaju našu pažnju kada su respiratorne infekcije u pitanju.

U razvoju nastanka upalnih stanja sluznice  respiratornog trakta, veliku ulogu između ostaloga igra imunološki sistem djeteta.Veoma česte infekcije gornjeg aero-digestivnog trakta kao što su upale ždrijela, adenoida i tonzila, udruženih sa upalama Eustahijeve cijevi pogoduju padu odbrambenih sposobnosti organizma i širenju upalnih procesa na donje respiratorne puteve.

Dječiji imunološki sistem je posebno ugrožen dugim boravkom u zatvorenim prostorijama kao što su vrtići, zabavišta, škole i druge prostorije sa lošim higijensko-epidemiološkim uslovima. Načešće su to velike grupe djece, loša ishrana, slaba osvjetljenosti i provjetravanja prirodnim putem, što sve skupa  pogoduje narušavanju imunog sistema djeteta. kao i činjenica da se  broj infekcija povećava prilikom kontakata sa drugom djecom u zatvorenim kolektivima.

Upravo iz predhodno navedenih razloga kao i razloga  nekompletno razvijenog imuniteta  djeteta kao jedinke, ta dobna skupina je  posebno osjetljiva  na respiratorne infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta. Aktuelna ispitivanja ukazuju, da na godišnjem nivou u prosjeku  šest do osam posjeta ljekaru otpada na posjete zbog ovih infekcija.

Razlog čestih recidivantnih infekcija leži u nezrelosti imunog sistema djece. To sve još više dolazi do izražaja u  posebnim uslovima koji  dodatno stvaraju opterećenje na  imuni sistem  kao što su hladni zimski mjeseci, prelazi godišnjih doba. Sve prethodno navedeno  na neki način obavezuje ljekare da skrenu roditeljima pažnju na značaj i  benefite jačanja imunog  sistema djeteta.

Pored primarnih i sekundarnih nedostataka u imunom sistemu, uzrok imunološkoga deficita kod djece često može da bude defekt prirodne odbrambene barijere. Jednu od najbitnijih prirodnih odbrambenih barijera predstavlja crijevna  flora. U današnje  vrijeme kada su pedijatri i porodični ljekari dostupni dvadeset četiri sata dnevno i kada je liječenje antibioticima  ponekada za bezazlene infekcije bespotrebno, ne čudi da je poremećena  crijevna flora kod djece sve češće prisutna.

Djeca sa akutnim laringitisom imaju prilično dramatičnu kliničku sliku. Simptomi koji su alarmantni potiču od strane respiratornog trakta a manifestuju se napadima kašlja, borbom za vazduh, uznemirenost, uvlačenjem interkostalnih prostora za vrijeme disanja i povišenom tjelesnom temperaturom. Ukoliko je dijete mlađe klinička slika je dramatičnija kako za roditelje tako za ljekare. Takva klinička slika je uslovljena specifičnosti  lariksa u dječijem uzrastu.  Komplikovani  slučajevi završavaju u jedinicama intenzivne pedijatrijske službe, zbog potrebe potpore  kiseonikom u cilju liječenja i poboljšanja disanja. Recidivirajući laringitisi u dječijem uzrastu su čest problem u pedijatrijskim ordinacijama. U najvećem broju slučajeva su izazvani virusnim infekcijama (rino virusi kao i virusi influence i parainfluence). Uzročnici mogu da  budu i baterijske infekcije, te se tada laringitis javlja u sklopu epiglotitisa izazvanog Hemophilusom  influence tip B  u sklopu morbila, pertusisa i dr. Ono što kliničku sliku laringitisa u dječijem uzrastu posebno čini karakterističnom je 1. uzak lumen larinksa, 2. pojava spazma i 3. nezreo imuni sistem.

 Recidivirajući laringitisi osim navedenih  uzroka u svojoj podlozi mogu da posjeduju i alergijsku osnovu  bilo da se radi o izolovanom ili udruženom uzroku.

Kako se radi o jedinstvenom disajnom putu  nije isključena mogućnost descedentnog  širenja infekcije iz nosa i sinusa, kao i iz područja adenoidnih vegetacija (treći krajnik ) i  tonzila (krajnika ).

Inflamatorna stanja larinksa zahvataju sva tkiva larinksa. Reakcija tkiva je prilično ograničena njegovom građom. Ali ono što je uvijek prisutno je povišena tjelesna temperatura usljed inflamacije, otok  i eksudacija. Tako da je u svakoj novoj infekciji simptomatologija ista a može se  razlikovati samo u težini kliničke slike.

Da bi se reducirale rekurentne infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta u dječijem uzrastu neophodno je upoznati ljekare i roditelje sa značajem jačanja imunog sistema djeteta.

Ćelije koje učestvuju u imunološkom odgovoru posjeduju specifične receptore za vezivanje glukana, pa se te supstance smatraju imunomodulatorima. Kada dođe do unosa glukana, urođeni imuni sistem ih prepoznaje i aktivira makrofage koji u tom stanju pripravnosti mogu brzo i lako da djeluju na patogene mikroorganizme. Sve veću ulogu u primjeni u imunološke svrhe ima i kolostrum koji predstavlja mješavinu imunoloških faktora, faktora rasta, minerala vitamina, aminokiselina. Kada se dodaju i elementi kao što je cink, za koga su mnogobrojne studije dokazale da smanjuje trajanje i jačinu prehlade, postaje  jasno zašto se preparati  koji objedinjuju sve navedene komponente stavljaju na vrh liste za jačanje imunog sistema kod  djece.

Jedinstven i kompletan preparat na tržištu BiH koji sadrži sve neophodno za normalan rast i razvoj te dobar imunitet djeteta je KinderImmun Dr Wolza.

KinderImmun sadrži beta glukan, kolostrum, vitamin C, cink, folnu kiselinu, vitamine B kompleksa, bakterije mliječne kiseline, inulin.

Ovo je jedini preparat za imunitet u vidu praha koji se može dodati u bilo koje jelo ili piće koje dijete voli.

Za zdravo i bezbrižno djetinstvo tu je KinderImmun Dr Wolza!

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave