Zašto je važan sistematski pregled djeteta pred upis u prvi razred osnovne škole?

Zašto je važan sistematski pregled djeteta pred upis u prvi razred osnovne škole?

Sistematski pregled kao dio postupka upisa djeteta u školu je vrlo važan segment u konačnoj odluci upisa djeteta u školu. Zadaća pregleda je utvrditi zdravstveno stanje i psihofizički stepen zrelosti djeteta za školu.  O temi sistematskog pregleda djece za polazak u školu razgovaramo sa prim. spec. dr. med. Anom Cvjetinović, pedijatrom.

Prim. spec. dr. med. Ana Cvjetinović, rođena u Nikšicu, gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet završila u Beogradu u redovnom roku. Radila u KC CG u Podgorici. Specijalistički ispit iz pedijatrije položila 2007. godine u Beogradu sa odličnom ocjenom. Radila u JZU  “Dom zdravlja” Doboj od 2000-2015 godine. Od 2015. godine zaposlena u ZU SC „Polymed“. Učestvovala na brojnim  stručnim sastancima, seminarima i kongresima iz oblasti pedijatrije. Član Udruženja pedijatara Republike Srpske.

 

Roditelj: „Zašto je važan sistematski pregled za upis u školu?“

Dr. Cvjetinović: „Sistematski pregled se radi pred polazak u djeteta u  osnovnu školu. Ovaj pregled je nužan i važan jer predstavlja jedan od najtemeljnijih sistemastih pregleda. Kako bi se procijenilo da je dijete fizički, psihički i emotivno spremno za polazak u prvi razred. Ovaj pregled se sastoji iz više dijelova, koji obavljaju različiti medicinski stručnjaci.

Roditelj: „Šta sve obuhvata ovaj pregled?

Dr. Cvjetinović: „Ovaj pregled obuhvata pregled pedijatra, stomatologa, oftalmologa i fizijatra. Sastoji se od detaljnog  pregleda tijela:

–  pregleda kičme i stopala

-mjerenja tjelesne težine i visine, prema tablicama  za uzrast, visine i pola djeteta, određuje se da li je dijete i koliko uhranjeno.

-orjentacionog ispitivanja  sluha

-ocjenu razvoja govora

-provjera vakcinalnog statusa

-Interpretacije nalaza krvne slike i urina

Roditelj: „Kako se odlučuje da dijete nije spremno za upis u školu?

Dr. Cvjetinović: „Djeca za koju postoji indikacija za dodatnu specijalističku obradu  upućuje se potrebnom specijalisti.

Roditelj: „Šta se dešava kada dijete nije spremno za polazak za školu? Da li se odgađa polazak za narednu školsku godinu?

Dr. Cvjetinović: „Procjenu djetetove psihofizičke zrelosti u školi procjenjuje tim koji čini, pedagog, psiholog, logoped . Ukoliko ne ispune uslov za upis u tu školsku godinu, odgađa se za sljedeću školsku godinu.

Roditelj: „Kako se odvijaju pregledi zbog pandemije?“

Dr. Cvjetinović: „U toku pandemije preglede obavljamo planiranom dinamikom. .Pacijenti dolaze na zakazan termin uz poštivanje epidemijskih mjera.

Roditelj: „U Vašoj ustanovi se odvijaju sistematski pregledi djece za upis u prvi razred osnovne škole, na koji način je regulisano plaćanje ovog pregleda?“

Dr. Cvjetinović: „Troškove sistematskog  pregleda u nasoj ustanovi  snosi Fond zdravstvenog osiguranja RS.

Roditelj: „Za kraj, imate li neku preporuku roditeljima kada su u pitanju  sistematski pregledi djece?“

Dr. Cvjetinović: „Sistematski pregledi su važni radi prevencije pojave bolesti, ranog otkrivanja poremećaja zdravstvenog stanja i samim tim veće uspješnosti liječenja. Preventivni sistematski pregledi bi se trebali obavljati jednom godišnje. Dio pregleda je i pregled stomatologa, kontrola sluha i vida, analiza krvne slike i urina. Dijete prije polaska u školu mora biti vakcinisani protiv sljedećih bolesti: difterije, tetanusa, malih boginja, zaušaka i rubeole. Svi ovi pregledi odredjuju da li je dijete sposobno po svim mjerilima da krene u osnovnu školu.