Zaštita od prvog dana za vas i vašu bebu

Piše: mr.sci. Mirela Hodžić dr. med, spec. ginekologije i akušerstva

Antiseptici su proizvodi koji se nanose na kožu ili sluznicu sa ciljem suzbijanja rasta i djelovanja, odnosno smanjenja broja mikroorganizama. Primjenom antiseptika, komplikacije nakon hirurških intervencija i operacija se izbjegavaju ili svode na minimum.

Sve ginekološke intervencije i operacije podliježu pravilima poštivanja principa asepse i antisepse. Stoga je primjena antiseptika neizostavan dio hirurških procedura u ginekologiji i akušerstvu.

Najčešće izvođena hirurška intervencija u akušerstvu je episiotomija, koja se izvodi na perineumu (međica) prije izlaska glave novorođenčeta prilikom prirodnog poroda, te se nakon toga rezna rana zbrinjava postavljanjem hirurškog šava odmah nakon završetka trećeg porođajnog doba, tj. nakon izlaska posteljice.

Vrlo često se kao hitna metoda završavanja porođaja javlja potreba za izvođenjem Carskog reza, nakon čega na koži ostaje hirurški zbrinuta rana, koja također zahtijeva dalju njegu do skidanja konaca, pa i poslije.

Bilo da je porod prirodan ili je izveden Carskim rezom, presijecanje pupkovine, kao veze između majke i djeteta, zahtijeva primjenu antiseptičkih uslova i dezinficijenasa, te nastavak njege pupčanog bataljka kod novorođenčeta nekoliko dana nakon rođenja, do konačnog spontanog odvajanja.

Prevencija infekcije navedenih rana je nezamisliva bez primjene antiseptika, koji imaju ulogu da spriječe uzročnike infekcije, bilo da su endogeni (koji se nalaze na pacijentu) ili egzogeni (koji se nalaze u okolini).

Najčešći uzročnici su Staphylococcus aureus, Esherichia colli, Klebsiella pneumoniae, Serratia spp., Enterococcus, Clostridium spp., Acinetobacter spp. i Pseudomonas aeruginosa.

Također, zbrinjavanje i njega nakon rane od carskog reza zahtijeva primjenu antiseptika, koji sprječavaju infekciju i time potpomažu složeni proces zarastanja rane. 

Prilikom odabira odgovarajućeg antiseptika, potrebno je imati u vidu:

  • njegovu antimikrobnu djelotvornost;
  • početak djelovanja;
  • rizik od razvoja alergijskih reakcija;
  • trajanje efekta antiseptika;
  • rezistenciju mikroorganizama na antiseptike;
  • sigurnost primjene.

OKTENIDIN je aktivna supstanca u sastavu Octenisept otopine za kožu i Octenisept gela za rane. Oktenidin djeluje po principu oštećenja ćelijske membrane mikroorganizama, što za posljedicu ima odumiranje mikroorganizma.

Danas je Octenisept postao standard u liječenju i zbrinjavanju rana, te je zauzeo vodeće mjesto za antiseptičku obradu rana i sluznica.

Karakteristično je da ima širok antimikrobni spektar djelovanja, baktericidan, fungicidan i djelimično virocidan efekt.

Djeluje unutar 1 minute od primjene, a efekat traje 24 sata. Octenisept je hipoalergen i zbog toga je prikladan za upotrebu od prvog dana rođenja, pa sve do treće životne dobi (njega dekubitalnih rana).

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave