Vrtić – zajednica koja uči

Vrtić – zajednica koja uči

Prve godine djetetovog života vezane su za naklonost, bezuslovnu ljubav, sigurnost i istraživanje. Već znamo da je svako dijete jedinstveno na svoj način i ono nas uvodi u svoj proces učenja. Međutim, ima mnogo trenutaka kada je potrebno donijeti važne odluke, kao npr.  kada je najbolje vrijeme za polazak u vrtić.

Djeca vođena svojom prirodnom znatiželjom skupljaju informacije, interpretiraju ih i nastoje ih povezati sa svojim ranijim iskustvom i znanjem pri čemu će odgojitelj nastojati što više poticati kooperativna i kolaborativna ponašanja djece. Međusobno družeći se djeca različitih sposobnosti uče brinuti se jedni za druge, pomagati jedni drugima i učiti jedni od drugih.

Godine djetinjstva kao i prve godine života imaju trajni uticaj na život odraslih. To je period u kojem dijete razvija sposobnost razmišljanja, govora i razumjevanja, a također je i najbolji period za izgrađivanje čvrstog stava o vrijednosti, odlučivanju i međuljudskih sposobnosti. Ako uzmemo u obzir princip reflektiranog ponašanja i izgrađivanja od rane godine, možemo shvatiti važnost i glavnu ulogu vrtića u razvoju djeteta. Okruženje vrtića jedno je od temeljnih varijabli institucijskog predškolskog konteksta. Ogleda se u kvalitetnim odnosima odgojitelja prema djetetu, djeteta prema djetetu, ali i kvaliteti odnosa svih odgojitelja, sustručnjaka i djetetu važnih osoba izvan dječjeg vrtića.

Ukupno okruženje vrtića treba dijetetu omogućiti da svoje ideje i spoznaje dopunjuje i korigira u socijalnoj interakciji s vršnjacima i odraslima. Temeljni cilj predškolske ustanove jest poticanje dječje igre i procesa učenja u sigurnom i ugodnom okruženju. Uz pomoć širokog spektra ponuđenih materijala djecu se potiče na istraživanje i aktivno učenje, što ujedno predstavlja i ideal kojemu teže novi pristupi poticanja dječje socijalne kompetencije.

Jedna od najvažnijih stvari koje djeca uče u vrtiću, su čitanje i pisanje. Mala djeca brzo uočavaju da riječi imaju značenje pomoću kojih oni mogu izraziti svoje misli. Međutim, proces razvoja čitanja i pisanja je jako dug.

Dok je razvoj oralnog jezika prirodni proces, učenje čitanja nije. Djeca moraju učiti razumjeti, protumačiti i manipulirati tiskanim simbolima pisanog jezika. Djeca koja se uspješno nauče čitati u vrtiću spremna su za školu koja stoji ispred njih. Djeca ulaze u vrtić s različitim iskustvima i vještinama čitanja. Bez obzira što djeca već znaju, odgajatelji im pomažu nastaviti razvijati vještine čitanja.

Djeca izražavaju svoje osjećaje, ideje i kreativnost na mnogo načina – istražujući različite oblike umjetnosti, izmišljajući i pričajući priče, plesajući, stvarajući glazbu i kombinirajući materijale kako bi učinili nešto novo. U dječjem vrtiću vaše dijete može djelovati na priču, učiti o slikarstvu i arhitekturi te naučiti cijeniti umjetnost mnogih kultura. Stvaranje pomaže vašem djetetu zamisliti, usredotočiti se i razmišljati o problemima na potpuno novi način.

Emocionalni razvoj omogućuje vašem djetetu da razumije svoje osjećaje i osjećaje drugih. Odgajatelji u vrtiću pomažu djeci da prepoznaju i upravljaju vlastitim osjećajima i ponašanjem. Također uče djecu pokazati zabrinutost za druge.