Važnost oca u životu djece

Važnost oca u životu djece

  • Post Author:
  • Post Category:Novosti

Usaglašena partnerska briga i odgoj u velikoj su mjeri osnova za formiranje zdravog i sretnog djeteta.

Tradicionalno shvatanje odgoja djece često prikazuje  oca kao člana porodice koji obezbjeđuje egizstenciju i majku kao jedinu njegovateljicu za djecu, posebno kada su upitanju bebe i mala djeca. Međutim, veoma je važno da dijete ima i oca i majku koji  igraju veoma značajne uloge u ukupnom razvoju djeteta.

Dok su mame obično te koje vode brigu o odgoju djeteta, otac ima vrlo važnu ulogu ako želi da dijete odraste u dobro uravnoteženu odraslu osobu. Dijete u čiji odgoj je uključen otac  vjerojatno će imati više samopouzdanja, pružati emocionalnu podršku i stvoriti bolje društvene veze.  Obrazovni uspjesi takve djece često su bolji od djece čiji otac je bio manje uključen, kao i to da je vjerovatnije da će imati bolje komunikacijske vještine i bolje intelektualno

funkcioniranje.

Koja je uloga oca u djetetovom razvoju?

Evo nekoliko razloge zašto je važno da otac bude uključen u razvoj djeteta:

Zaštitnik-  otac pruža svom djetetu osjećaj sigurnosti, bilo fizičke, emocionalne, mentalne ili duhovne. Kad dijete zna, da će otac biti tu, bez obzira na to u kakvoj je situaciji, u njima se gradi osjećaj samopouzdanja, sigurnosti i stabilnosti koji se nikada ne može zamijeniti.

Odgajatelj-  otac mora naučiti svoju djecu osnovnim načelima i vrijednostima koje će im slijediti u životu. Dužnost je oca da svoju djecu upućuje na kodeks ponašanja koji se moraju pridržavati tijekom života u društvu, također i kako da se suoče sa svijetom, a on ih mora naučiti da budu disciplinirani, odgojeni, pošteni. Kad otac dobro igra svoju ulogu, dijete će biti više motivirano da nastavi raditi na sebi.

Uzor- Djeca, posebno u ranom djetinstvu gledaju postupke svojih roditelja. Promatraju šta rade i kako postupaju prema drugim članovima porodice, poznanicima, prijateljima i sl. Otac je važan uzor svojoj djeci. Sinovi će najčešće oponašato ponašanje oca i razviti se u muškarca sličnih karakteristika. Kćeri će koristit svoje očeve kao uzor, tražeći iste karakteristike kod svog partnera.

Prijatelji- Formiranje zdravog odnosa sa vašim djetetom će stvoriti uslove da postanete prijatelji kada djete odraste. Djeca koja imaju izgrađen prijateljski odnos sa roditeljima manje su depresivna i manje sklona ovisnostima kao što su droga, alkohol, kockanje i sl.

Učešće oca u udgoju djece je dobra i za same roditelj. Učešćem oca u odgoju djece majka ima više vremena za sebe. To se posebno odnosi u ranom dječijem uzrastu, kada je majki potreban i fizički odmor od svakodnevnih aktivnosti. Muškarci, čije su partnerice sretnije u braku, i sami su sretniji. A muškarci koji su srteniji u braku u pravilu se više bave djetetom.