Učenje jezika kod djece od 0 do 8 godina

Razvijanje govora i učenje jezika najbitniji je dio dječjeg razvoja.

To pomaže vašem djetetu da razgovara, ali i mogućnost da:

  • Izražava i razumije osjećaje
  • Misli i uči
  • Rješava probleme
  • Razvija i održava odnose

Učenje razumijevanja, korištenja i uživanja u jeziku prvi je korak u pismenosti, i osnova učenja čitanja i pisanja. 

Kako pomoći djetetu kod ranog učenja jezika 

Najbolji način je da pričate dosta s djetetom o stvarima koje ga interesuju. Bitno je pratiti dijete i pratiti ono što vam govori, na primjer za šta je zainteresovano tako što maše ručicama ili koristi riječi. 

Pričajte s djetetom

Od njegovog rođenja, pričajte s djetetom kao da već uveliko poznaje jezik i kao da je savladalo vještinu govora. Bitno je koristiti više različitih riječi u različitom kontekstu. Na primjer, pričajte s djetetom o narandžastoj lopti i o guljenju naranče za desert. To uči vaše dijete šta znače riječi i kako one funkcionišu. 

Kad završite pričati, napravite pauzu i dopustite djetetu da odgovori. Kada dijete počne izgovarati polu-riječi, praviti zvukove ili mahati rukama, odgovorite mu. Na primjer, ako vam dijete tepa tepajte i vi njemu. Ako vaše dijete pokaže na igračku, odgovorite kao da vas je dijete pitalo „Mogu li uzeti igračku“ i recite na primjer: „Želiš li ovu kocku?“. Kada dijete počne koristiti riječi, možete ponavljati i nastaviti graditi rečenicu. Na primjer, ako vaše dijete kaže „jabuka“ vi recite „Želiš li crvenu jabuku?“. Isto vrijedi i ako vaše dijete sklapa rečenicu. Na primjer, ako dijete kaže „Ja išao/la kupiti“, vi recite „A šta si kupio/la u prodavnici?“. Obratite pažnju na ove sitnice, jer to djeci daje potporu da nastavi komunicirati i razvijati svoje jezične vještine. 

Čitanje s djetetom 

Čitanje raznih knjiga predstavlja dijete mnogim novim riječima. Povežite što čitate u knjizi s nečim što se dešava u njihovom životu. Na primjer, možete reći „Danas smo se išli igrati na igralištu, baš kao i dječak u ovoj knjizi. Šta ti voliš raditi na igralištu?“. Možete ih i ohrabriti pričom o interesantnim slikama u knjizi. Kada s djetetom čitate naglas, možete ih uputiti na riječi koje izgovarate. To djetetu pomaže da poveže ono što se izgovara i što je napisano, i pomaže djetetu da nauči da su riječi različite jedinice u jeziku. To je vrlo bitan koncept kod razvoja pismenosti.

Razvoj jezika u prvih 8 godina

Evo šta trebate zapamtiti.

3-12 mjeseci

S tri mjeseca vaša će beba samo izgovarati slatke zvukove i smijati se. Kako raste, počet će se igrati sa zvukovima i komunicirati uz pomoć ruka i noga. Između 4 i 6 mjeseci vaša će beba početi brbljati. Nakon toga slijedi faza ‘žargona’, gdje će zvučati kao da vam dijete pokušava nešto reći, ali njihov ‘govor’ neće zvučati prepoznatljivo. Prve će riječi otprilike dobiti značenje s 12 mjeseci. 

12-18 mjeseci 

U ovom periodu djeca najčešće izgovore svoje prve riječi sa značenjem. Na primjer „dada“ što znači „tata“. Idućih nekoliko mjeseci njihov će se vokabular širiti. 

18 mjeseci – 2 godine

Većina djece u ovoj dobi već može sastavljati dvije riječi u kraću rečenicu. Dijete će pretežno razumjeti šta mu govorite. 

2-3 godine

Vaše dijete će vjerovatno početi izgovarati rečenice od 3-4 riječi i tačnije izgovarati riječi.

3-5 godina

Možete očekivati duže rečenice i vođenje složenijih razgovora o dječjim mislima i osjećanjima. Dijete bi vas moglo pitati o predmetima, ljudima i mjestima. Dijete će vjerovatno početi pričati o raznim temama, a njihov će se vokabular širiti.

5-8 godina 

U periodu prvih godina u školi, vaše dijete će učiti više riječi i početi razumijevati kako funkcionišu zvuci u jeziku. Dijete će postati bolje u pričanju priča, kako uče sastavljati riječi na različite načine. Ova će vještina također omogućiti djetetu da podijeli ideje i mišljenje. Do osme godine, dijete bi trebalo moći pričati kao odrasla osoba.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave