Temperament: što je to?

Temperament: što je to?

Temperament je način na koji djeca reagiraju na svijet.

O temperamentu vašeg djeteta možete razmišljati u smislu koliko ili koliko malo pokazuju ove tri kvalitete:

Reaktivnost: je način na koji djeca snažno reagiraju na stvari poput uzbudljivih događaja ili ne dobivaju svoje. Reaktivna djeca imaju tendenciju snažno osjećati stvari.

Samoregulacija: je koliko djeca mogu kontrolirati svoje ponašanje, uključujući i način na koji pokazuju svoje osjećaje. Također se radi o tome koliko djeca mogu kontrolisati svoju pažnju i koliko su uporna.

Društvenost: ovako je djeci ugodno kada upoznaju nove ljude ili steknu nova iskustva.

Djeca se rađaju s vlastitim temperamentom, a vjerojatno ste od djetinjstva već mogli opisati djetetov temperament.

Razlike u temperamentu objašnjavaju zašto se vaša djeca mogu međusobno prilično razlikovati. Na primjer, vaša djeca mogu biti manje ili više reaktivna, više ili manje samoregulisana ili više ili manje društvena.