Dječija igra – utjecaj na razvoj djece i savjeti roditeljima

Dječija igra je izrazito važan dio zdravog odrastanja. Glavne aktivnosti djeteta, posebno u njegovoj najranijoj dobi, upravo se odvijaju kroz igru. Djeca kroz igru uče, otkrivaju, istražuju i upoznaju svijet oko sebe, a ona je sama sebi svrha. Intrinzično…

Continue Reading Dječija igra – utjecaj na razvoj djece i savjeti roditeljima