Svejtski dan svjesnosti o autizmu

Autizam je složeni razvojni poremećaj koji se obično javlja tokom prve 3 godine života.

 

Mnogi stručnjaci vjeruju da ovaj problem nije izazvan jednim uzrokom. Postoje ozbiljni pokazatelji da autizam nastaje kao posljedica različitih faktora koji utiču na razvoj mozga, njegovu strukturu i funkcionisanje.

 

Ispoljava se kroz probleme u čulnom opažanju, govoru, mišljenju i razumevanju socijalnih situacija. Zbog toga se ponašanje i odnos sa spoljašnjim svijetom razvija drugačije.

 

Uprkos početnim vjerovanjima u suprotno, autizam nije rijetka pojava.

 

Poznato je da, ukoliko se podrazumijeva cijeli spektar autističnih poremećaja, poremećaj može uticati na skoro 6 od 1000 osoba.

 

Autizam može da se desi svakoj porodici, bez obzira na rasnu, nacionalnu i etničku pripadnost, socijalni i ekonomski status, i četvorostruko je učestaliji kod dječaka nego kod djevojčica.

 

Rana dijagnostika, tretman i uključivanje u obrazovni proces su ključni za dijecu sa autizmom. Tako im se može pomoći da razviju svoje socijalne i komunikacione vještine, postanu samostalniji i vode ispunjeniji i produktivniji život.

 

Glavna skupština Ujedinjenih naroda je odabrala 2. april za obilježavanje Svjetskog dana svjesnosti o autizmu, čime želi skrenuti pozornosti javnosti diljem svijeta na sve veći problem ovoga složenog poremećaja koji se kod pojedinaca najčešće razvije u prve tri godine života i uglavnom traje do kraja života.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave