Šta raditi sa dijecom poslije škole?

Šta raditi sa dijecom poslije škole?

Smisliti šta raditi sa dijecom posle škole može da bude izazov, naročito ako oba roditelja rade. U zavisnosti od uzrasta i zrelosti dijeteta, možda ćete morati da organizujete prevoz i čuvanje posle škole.

Važno je da mlađa dijeca i dijeca u predtinejdžerskom uzrastu budu pod nadzorom odgovorne odrasle osobe. Ukoliko vi ne možete da budete u školi čim se nastava završi, zamolite za pomoć pouzdanog, odgovornog rođaka, prijatelja ili komšiju. Ako treba neko da ih pokupi poslije škole, pobrinite se da dijeca znaju gde treba da sačekaju vas ili nekog drugog.

Iako može da izgleda da su dijeca na pragu adolescencije postala dovoljno zrela da vode sama računa o sebi nakon škole, može se desiti da čak i ako imaju 11 ili 12 godina ona još nisu spremna da ih ostavljate same.

Ako su vaša dijeca ili tinejdžeri sami kod kuće popodne, važno je da uspostavite jasna pravila:

 • Dogovorite vrijeme kada bi trebalo da se vrate kući iz škole.
 • Neka se jave vama ili komšiji čim dođu kući.
 • Odredite ko, ukoliko iko, može da bude u vašoj kući kada vi niste tamo.
 • Postarajte se da znaju da ne otvaraju vrata nepoznatima.
 • Postarajte se da znaju šta treba da rade u hitnim slučajevima.

Da biste osigurali bezbjednost dijece kao i da imaju čime da se zanimaju nakon škole, potražite neke van školske aktivnosti. Privatne firme ili škole organizuju različite programe, i dijetetova škola može da ima ponudu, zatim opština, sportski centri za mlade i druge instucije za rekreaciju.

Ako se pitate zašto je dobro dijeci napraviti i drugi program osim škole, znajte da uključivanje u takve aktivnosti:

 • nudi dijeci korisnu alternativu naspram gledanja TV-a ili igranja igrica.
 • omogućuje nadzor odraslih osoba kada roditelji ne mogu da budu prisutni
 • pomaže razvijanje interesa i talenata dijece
 • upoznaje ih sa novim drugarima i pomaže im da razvijaju svoje društvene vještine
 • pruža osećaj učestvovanja
 • čuva dijecu od nevolja (kada su ostavljena bez nadzora posle škole postoji veći rizik da budu upletena u kriminal, da zloupotrebe alkohol, droge i cigarete; kao i da se upletu u rizične seksualne aktivnosti)

Obavezno provjerite kako su programi organizovani. Uvjerite se da ima dovoljno odraslih osoba naspram broja dijece, kao i da su prostorije bezbjedne, kako unutra tako i napolju. Dijeca treba da znaju kada i ko će ih pokupiti kada se završi škola i kada bude gotov program poslije škole.

Pored toga, provjerite da li obaveze nakon škole omogućuju dijeci dovoljno vremena da završe domaće zadatke. Pratite njihov raspored da vidite da li imaju dovoljno vremena i za domaće zadatke i za vanškolske aktivnosti.

mojpedijatar.rs.co