Šta prvo žena treba uraditi ukoliko sumnja da je trudna?

Optimalno vrijeme za uraditi test je 12-14 dana od ovulacije

 

Piše: Dr. Enio Kapetanović, ginekolog

Sa informacijom da smo trudni trebamo početi osluškivati svoje tijelo. Ako ne primjetimo mučnine, povraćanja, nadutosti, bolove podno stomaka, krvarenje, obilni iscjedak, ili ako nam ranije ginekolog ili porodični ljekar nije naglasio da će zbog nekog drugog  medicinskog stanja biti riječ o rizičnoj trudnoći – prvi pregled bi trebao biti do 8 nedjelje trudnoće.

Jako je bitno imati uvid u vlastiti menstruacijski ciklus, znati prvi dan prethodnog ciklusa, znati koliko on uobičajeno traje. Danas su dostupne brojne aplikacije na smartphoneu koje vam pomažu sa praćenjem ciklusa. Ukoliko naredni ciklus izostane, žena treba da posumnja na trudnoću. Najbrži i najjednostavniji način verifikacije trudnoće je Grav index test, komercijalni test koji se može kupiti u obližnjoj apoteci. Ti su testovi poprilično senzitivni, rade na principu detekcije BetaHCG-a u urinu. BetaHCG se počinje oslobađati nakon što se embrio implantira u materici, što se u 85% slučajeva dešava 8-10 dana od ovulacije. U praksi često imamo lažno negativne rezultate – jer pacijentice možda osjete neke od ranih znakova kao što su mučnine, glavobolja ili slabost, pa im je teško da odole potrebi da što ranije saznaju da li su trudne ili ne. Optimalno vrijeme za uraditi test je 12-14 dana od ovulacije, te ponoviti isti dva dana nakon bez obzira kakav rezultat imamo na prvom. Druga opcija je javiti se u biohemijski laboratorij, te uraditi test na BetaHCG u krvi. Ovaj tip testiranja je znatno senzitivniji, ali mana mu je u činjenici da je invazivniji, bolniji i ne može se uraditi u komfornosti vlastitog doma.

Sa informacijom da smo trudni trebamo početi osluškivati svoje tijelo. Ako ne primjetimo mučnine, povraćanja, nadutosti, bolove podno stomaka, krvarenje, obilni iscjedak, ili ako nam ranije ginekolog ili porodični ljekar nije naglasio da će zbog nekog drugog medicinskog stanja biti riječ o rizičnoj trudnoći – prvi pregled bi trebao biti do 8 nedjelje trudnoće. Kod rizičnih trudnoća, a takvih je 10-15% od ukupnog broja, potrebno je prvi pregled uraditi i prije 6. nedjelje.

Ako pacijentica ima pozitivan betaHCG test i javila se na prvi pregled kod ginekologa, možemo očekivati da će prije svega uzeti detaljnu i preciznu anamnezu. Nakon toga će vam izračunati trajanje trudnoće i odrediti koji vam je termin poroda. U prvom pregledu će se izmjeriti tlak te izračunati tjelesna težina pacijentice. Nakon toga će pacijentica biti pregledana u speculima (metalni instrument koji služi za dilataciju vaginae i prikazivanje vaginalnog dijela grlića), te će joj biti uzet PAP bris ukoliko nema urađen isti u prethodnih godinu dana. Poslije pregleda u speculima, uslijediće pregled transvaginalnom ultrazvucnom sondom, kojom će ginekolog utvrditi postojanje trudnoće, ploda, lokalizacije u materištu, veličine i starosti ploda, postojanja srčane akcije i drugih elemenata ultrazvučnog pregleda. Sve u svemu, prvi pregled je jako detaljan, ginekolog će uraditi sve da ga učini što ugodnijim i da zadobije povjerenje potrebno u jedinstvenom odnosu ljekar – pacijent. Taj je odnos u vođenju trudnoće jako bitan i mnogo je drugačiji od drugih odnosa između ljekara i pacijenta te se poseban akcenat stavlja na to, kako bi pacijentica bila što zadovoljnija i rasterećenija u trudnoći.

Kada sazna da je trudna, svaka žena mora početi da prilagođava svoj životni stil i navike novom stanju. Svaki dan je potrebno unijeti folnu kiselinu u minimalnoj dozi od 400 mcg (mikrograma). Potrebno je unijeti dosta tečnosti, kako bi očuvala hidriranost i spriječila nastanak mokraćnih infekcija. Voditi računa o izbalansiranoj i zdravoj ishrani, izbjegavati više od dva serviranja ribe koja potencijalno sadrži visoke doze žive, jako dobro prati voće i povrće, ne konzumirati alkohol i droge, prestati pušiti, reducirati kafu. Potrebno je pojačati unos mliječnih proizvoda kako bi vam dali adekvatne zalihe kalcijuma. Trudnice ne smiju koristiti nepasterizirano mlijeko ili mliječne proizvode (npr. Feta sir). Do kraja trudnoće trudnice ne smiju trošiti nikakve lijekove bez prethodne konsultacije s ljekarom. Trebaju uskladiti radno okruženje sa trudnoćom, ne raditi iznimno aktivne ili naporne poslove. Također, jako je bitno naći balans u fizičkoj aktivnosti, izbjegavati napore a pri tome ostati aktivan. Preporučuje se 30 mintua fizičke aktivnosti dnevno, studije navode da su plivanje i šetnja idealan izbor. Trudnica treba da se informiše i obrazuje o trudnoći te da redovno posjećuje ginekologa.

Svaki naredni pregled kod ginekologa u sklopu vođenja trudnoće ima svoju težinu. Svaki od njih ima specifične parametre koji se prate i notiraju, te je od velike važnosti biti ažuran i ozbiljan pacijent, te pratiti uputstva ginekologa. Nakon prvog pregleda veliki značaj ima pregled koji se obavlja između 11. I 14. nedjelje trudnoće. Jedna od najbitnijih stavki ovog pregleda je nuhalni nabor. Nuhalni nabor predstavlja ultrazvučni nalaz nakupine tekućine (limfe) između kože i potkožne fascije u predjelu vrata, kada je udaljenost tjemena i trtice fetusa (CRL) između 45 – 84 mm.  Ovaj nalaz je prema naučnim studijama jako važan u ranom otkrivanju nasljednih i stečenih hromozomalnih poremećaja. Mnogobrojne studije pokazuju povezanost nalaza ovog ultrazvučnog markera s tačno određenim kromosomskim aberacijama, a prije svega s aneuploidijom i Downovim sindromom. Uredan nalaz iznosi ispod 3mm, a nalaz veći od 3mm zahtijeva daljnju dijagnostiku kojom se sumnja na ovakve poremećaje odbacuje ili potvrđuje.

Dr. Enio Kapenović, ginekolog. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2014. Godine. Iste godine se zaposlio u KB „dr Safet Mujić“ Mostar, na Odjelu ginekologije i akušerstva. 2015. godine stiče status specijalizanta ginekologije i akušerstva. U 2017. godini postaje doktorand na doktorskom studiju pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Radi i kao doktor u FK Velež.

 

 

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave