ŠTA NAM GOVORI DJEČIJI CRTEŽ?!

31CrayonDrawing-copy-1024x907

 

 

Iako često dječiji crtež nazivamo „škrabotinom“ bitno je da znamo da je baš on njihov prozor, prozor njihovog malog svijeta. Mnoga djeca često na taj način komuniciraju sa svojim roditeljima, jer puno je lakše svu svoju emociju,maštu pa čak i sami problem iskazati putem papira.

Mnogi psiholozi su izučavali baš temu dječijeg crteža, kako i na koji način dijete crta predmete i oblike, kako koristi boje pa čak i šta znače sama debljina i kretanje linije na papiru.

Bitno je reći da i sami čin crtanja, korištenja olovke i papira, jako puno pomaže u samom razvoju fine motorike kod djece. Znamo da se motorika ruke kreće kroz razne segmente, a to je crtanje iz ramena pa iz kalta i do same šake koju nazivamo finom motorikom.

Međutim da se vratimo na samu vrijednost dječijeg crteža.

Djeca najčesće crtaju porodicu, što je u dječijoj psihologiji najbitnije. Dijete kad crta svoju porodicu na prvom mjestu crta osobu koju najviše voli i koja mu je najdraža. Zašto je ovo bitno? Ako postoji problem u porodici ili bilo koji oblik zlostavljanja dijete će to izraziti na papiru. Osoba koju ne voli ili čini bilo koji oblik nasilja na tom će papiru izgledati velika, obojena tamnom bojom i uistinu naškrabana. Baš radi toga dječiji crtež je od velike pomoći u riješavanju velikog broja problema unutar porodice.

Isto tako ne smijemo zanemariti boju na papiru. Ukoliko dijete nema poremećaj kao što je daltonizam a na crtežu predmete i oblike kao što su drveće i cvijeće oboji tamnim bojama, taj nam crtež mnogo govori o samom dijetetu. Prije svega to da je potišteno i tužno.

Kada govorimo o rasporedu crteža na papiru, to nam može puno reći o djetetovom uklapanju u njegovu okolinu. Lijevo uglavnom znači prošlost i privrženost majci, desno budućnost i oca.

Crte usmjerene na gore predstavljaju djetetove snove, a okrenute na dole njegov svakidašnji život. Na tom papiru dijete će sebe smjestiti u sredinu crteža.

FAZE LIKOVNOG IZRAŽAVANJA

Bitno je napomenuti da su faze izučavane po dobi djeteta i da crtež djece prolazi kroz različite faze, odražavajući njihov emocionalni razvoj.

2-4 GODINE: Čovjek je predstavljen kao okrugla mrlja.
Do druge ili treće godine dijete slučajnim potezima radi “nečitke” crteže koji se sastoje od nepovezanih tačaka, mrlja i linija. Od treće godine svojim crtarijama počinje davati imena.
Otprilike u toj dobi u crtežima djece javlja se okrugli čovječuljak: krug predstavlja glavu i tijelo, a tanke linije noge i ruke.

5-7 GODINA: Tijelo i kuća
Oko pete godine ljudski lik, koji je odraz načina na koji dijete percipira svoje tijelo, mijenja izgled. Sada ispod glave crta tijelo s proporcionalnim rukama i nogama. U toj fazi javljaju se i neki drugi elementi: kuća, stablo, sunce, automobili, cvijeće. Predmeti su poredani linijski: dolje je cesta, trava ili pod, a gore nebo.
Dijete crta ono što zna o stvarima: na primjer zid kuće postaje proziran ako se u kući nalazi čovjek.

8-11 GODINA: Put prema realizmu
Od osme godine dijete na realističan način počinje predstavljati svijet: crtežu pokušava dati perspektivu i dubinu, ljudske likove i pejzaž obogaćuje detaljima (odjećom, izrazima lica) te prikazuje likove u kretanju. Vremenom, otprilike u desetoj godini, postaje kritičniji prema svojim crtežima i oni često postaju manje spontani.