Šta je apraksija govora i kako joj pristupiti?

Šta je apraksija govora i kako joj pristupiti?

Motorički govorni poremećaj koji djeci otežava način  izgovora

 

Piše: Irma Nuhić, logoped

Zvanje diplomirani defektolog – logoped Irma je stekla završetkom Defektološkog fakulteta, odsjek logopedija, na Univerzitetu u Tuzli. Posjeduje višegodišnje iskustvo u struci, koje je stekla radeći u više državnih i nevladinih.

Trenutno vodi logopedski kabinet “Logopedica” vodi diplomirani defektolog. Logopedski kabinet “Logopedica” se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem te terapijom osoba svih dobnih skupina (djece predškolske i školske dobi, te odraslih osoba) s verbalnim i/ili neverbalnim komunikacijskim poremećajima.

 

Apraksija govora je motorički govorni poremećaj koji djeci otežava način  izgovora.  Najpoznatija bukofacijalna apraksija se definiše kao poremećaj voljnih mišića laringsa, pharinksa , jezika, usana i obraza uz istovremeno očuvanu mogućnost izvođenja automatskih pokreta istom  muskulaturom. Jednostavnije rečeno, dijete nije u stanju da isplazi jezik na vaš zahtjev ili imitirajući roditelja ili ispitivača  ali će spontano bez sugestije to obaviti. Sa druge strane djeca sa ovom dijagnozom  imaju jako dobro razumijevanje i znaju šta žele reći.

Međutim, oni imaju poteškoće u učenju ili izvođenju složenih motornih pokreta koji su u osnovi govora. Mnogi roditelji kada se susretnu sa ovom dg. bore se sa mnogim emocijama u vezi ove informacije. Zato je važno razumjeti sa čime se suočavaju.

 

Koja je razlika između apraksije i zakašnjelog govornog razvoja?

 

Razvojno kašnjenje govora je kada dijete slijedi “ tipičan“ put razvoja govora, iako je to sporijeg toka od uobičajenog razvoja govora. Dijete sa apraksijom govora je na „ drugačijem putu „ i teško mu je isplanirati sekvence kretanja koje su potrebe za pravi izgovor. Kao jedna slagalica kojoj se ne uklapaju puzle u željenom pravcu. Namjera postoji ali se ne može odrediti pozicija . To može rezultirati uzastopnim pogreškama i težim prelazima sa glasa na glas, sa sloga na riječ.

Kako se uspostavlja dijagnoza apraksije?

Svaki iskusan logoped može da testira govor i jezik vašeg djeteta. Logoped će testirati koliko dobro vaše dijete ima razumijevanje ( receptivni govor) kao i način izgovora koji koristi u komunikaciji ( ekspresivni govor). Također, vrlo je važna motorička funkcija koja se odgovarajućim aparatima utvrđuje i na osnovu toga se uspostavlja dijagnoza. Za liječenje apraksije potreban je dugogodišnji trud da bi dijete ostvarilo sekvencionirane pokrete govornih struktura i mišića u toku pokušaja izgovora. Logopedska terapija se svodi na što jasnije i tečnije izgovore riječi ,fraza i rečenica koje rezultiraju jasnijim izgovorom. Takav vid terapije u određenoj mjeri postiže optimalne rezultate.

 

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave