Senad Sarić: Roditeljstvo – obrada neplodnog para

Piše: prim.mr. sci, Senad Sarić, dr. med. ginekolog, subspecijalista reproduktivne medicine

Prim.mr. sci Senad Sarić dr med.,ginekolog, Subspecijalista reproduktivne medicine rođen 1958. u Mostaru gdje je završio osnovnu školu i Gimnaziju „Aleksa Šantić“, a Medicinski fakultet u Sarajevu. Specijalistički staž u cijelosti obavio u periodu 1989/92. po tadašnjem programu, ali zbog ratnih dejstava, specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva položio je 1996., na Univerzitetskom medicinskom centru u Sarajevu. Godine 2011. stekao je zvanje magistra nauke na odbrani magistarske teme iz reproduktivne medicine “korelacija laparotomije i laparoskopije u liječenju tubarnog faktora ženske neplodnosti“ pred komisijom UMC u Sarajevu. U aprilu 1998. je osnovao privatnu specijalističku ordinaciju, koja je prerasla u multidisciplinarnu polikliničku ustanovu „Arbor vitae dr sarić“.

Neplodnim se smatra par koji ne uspje ostvariti trudnoću nakon godinu dana nezaštićenih odnosa, ako je žena mlađa od 35 godina; par koji ne uspje ostvariti trudnoću nakon 6 mjeseci nezaštićenih odnosa, ako je žena starija od 35 godina, žena koja uspije zanijeti, ali ne uspijeva iznijeti trudnoću do termina. Danas se sve veći broj partnera bori sa neplodnošću i kojima je potrebna pomoć da bi se ostvarili kao roditelji. U nastavku Vam donosimo tekst dr. Senad Sarić, specijalista za ginekologiju/porodiljstvo i reproduktivnu medicinu koji detaljno govori o postupku obrade neplodnog para.

 Majčinstvo i očinstvo, odnosno roditeljstvo u sveukupnosti značenja toga pojma jedna je od najizazovnijih, najatraktivnijih i najinteresantnijih društvenih i prirodnih uloga žene i muškarca, majke i oca. Roditeljstvo, odnosno majčinstvo i očinstvo – posebno je i neponovljivo!

Dijagnostika i tretman „Korak po korak“ do željenog dijeteta

Obradu neplodnog para u praksi započinjemo u ginekološkoj ambulanti zbog medicinskih i sociopsiholoških razloga. Pri obradi i liječenju neplodnog para neophodni su analitičan stručan pristup, psihološko razumijevanje, potpora i visok stepen etičnosti. Zbog složenosti problema bračne neplodnosti, čijim se izlječenjem ostvaruje jedan od osnovnih ljudskih nagona kao što je nagon za ostvarivanje potomstva, u pristupu ljekar treba biti  odmjeren, postupan i realan, imajući na umu kako je riječ o zajedničkom problemu dvoje ljudi. Optimalno je da oba partnera budu zajedno već na prvom sastanaku sa ljekarom, pa se nakon pregleda daju preliminarni savjeti i nude opcije za dalje pretrage i nastavak liječenja.

Neophodan je susret s ljekarom čija je uža djelatnost liječenje bračne neplodnosti, kako bi se potvrdio plan tretmana, kada bračni partneri mogu postaviti dodatna pitanja, ukoliko postoje bilo kakve nejasnoće i dobiti sve potrebne informacije i povratne informativne listove. 

Neplodnost se definiše kao nemogućnost začeća u periodu od godinu dana uz normalan spolni odnos i bez korištenja kontraceptivnih sredstava. Primarna neplodnost je izostanak začeća u navedenom periodu uz normalan spolni život, a prethodno nije registrirana trudnoća. Pojmom sekundarne bračne neplodnosti označavamo nemogućnost začeća u istom periodu, ali nakon ranije trudnoće. Razlog neplodnosti ukazuje na to da je u 40% slučajeva riječ o bolesti muškaraca, a žena u oko 50% slučajeva, dok su razlozi nejasni i nepotpuno objašnjeni u oko 10% parova. U oko 1/3 parova razlozi za neplodnost su obostrani i višestruki. Ljekar pažljivo uzima anamnestičke podatke o opštem i ginekološkom zdravlju, o trajanju neplodnosti i stvarnoj izloženosti mogućnosti zanošenja.

Ginekološki pregled se obavi palpatorno i u speculima, uzme se PAP-test, cervikalni brisevi i test na Chlmidiu trachomatis.  Potom se obavi transvaginalni ultrazvuk – TVUZ color dopplerom. Obradu svakako treba dopuniti  sa endokrinološkom obradom pacijentice, uraditi  spermogram supruga, androloška i urološka obrada. 

Po potrebi se ispita prohodnost jajovoda – histerosalpingografija pod kontolom color doplera prevashodno, mada je ginekološka endoscopska obrada, laparoscopia sa chromopertubatiom methylen plavima „zlatni standard“ ispitivanja prohodnosti jajovoda.  Histerosalpingografija se izvodi uvijek u prvoj polovini ciklusa, proliferacijskoj fazi, nakon završetka menstruacije, a prije plodnih dana (ovulacije). 

Klasični HSG pod kontrolom rendgena, izvodi se rijetko i potisnut je HSG – histerosalpingografijom pod kontrolom transvaginalnog ultrazvuka u boji. Nakon histerosalpingografije, ako su jajovodi prohodni, sljedećih šest do devet mjeseci raste mogućnost za uspjeh trudnoće.

Histeroskopija je endoskopski postupak koji omogućuje uvid u kanal i šupljinu tijela maternice kao i direktan uvid u postojanje priraslica materišta, septuma, submukoznih mioma, polipa i drugih intrauterinih nepravilnosti. Provodi se, također, u proliferacijskoj fazi ciklusa. Grlić maternice je najuže mjesto na putu spemija do ženske spolne ćelije. Radi ožiljaka ( napr. nakon operativnih intervencija), sljepljivanja ili upale oplodnja može biti onemogućena, također i radi myomatoznih i polypoznih promjena na maternici i u šupljini maternice.

Ginekološka laparoskopska obrada je hirurška tehnika bez klasičnog reza, kojom se operiše pod nadzorom videokamere uvodeći instrumente u trbušnu šupljinu kroz nekoliko uskih uboda. Veoma je složen dijagnostički i operativni postupak i u principu u obradi ženske neplodnosti uvijek se radi histeroskopija i laparoskopija u jednom aktu. Prednosti korektivnih operacija na tubama u odnosu na IVF – vantjelesnu oplodnju su: mogućnost prirodne koncepcije, ponavljanje trudnoća bez potrebne nove terapije, uopće veća mogućnost rađanja postoperativno i općenito manja cijena koštanja za pacijentice.

ŠTA TREBA ZNATI O KORISTI ENDOSKOPSKE HIRURGIJE U POSTUPKU PRIPREME ZA MPO?

Svaka se ljudska ljubav mora steći, osvojiti, zavrijediti i, uprkos preprekama, sačuvati. Samo se majčina ljubav niti stiče niti zavređuje! *  Berthold AUERBACH. Nove tehnologije u asistiranoj reprodukciji često ne utječu na procenat živorođene djece u svakodnevnoj kliničkoj praksi. Upotreba novih tehnologija ART je često potaknuta komercijalnim razlozima i, nerijetko, nerealnim očekivanjima ljekara i pacijenta. Sve je to propraćeno jakom propagandnom agresijom kojom  se pojedini centri samopostavljaju ispred drugih, a bez adekvatne registracije postupaka i stope uspjeha. Operativno optimiranje prije MPO je revizija faktora koji smetaju implantaciji (intracavitarni polypi, submukozni miomi, septumi uterusa, sacto- /hydrosalpingitisa, cyste na jajnicima). 

Osnovno pravilo za izbor načina liječenja je procjena koristi koju od izabrane metode mora imati pacijentica i bračni par. 

Pacijentice s neprohodnim jajovodima ne mogu spontano ostati trudne i za njih postoje samo dvije realne mogućnosti koje im omogućuju začeće: rekonstruktivna mikrohirurgija ili vantjelesna oplodnja – MPO. U slučaju da je oštećenje jajovoda jedini dokazan uzrok neplodnosti para, pri izboru metode liječenja potrebno je uzeti u obzir i životnu dob pacijentice, zdravstvenoekonomski status bračnog para, mogućnosti primijenjene metode i, naravano, želje para.  Najveći broj ginekoloških operacija može se obaviti u dnevnoj klinici. Uslovi neophodni za uspješnost operacije ovise od pacijenta, operatera, vrste operacije i kliničkih uslova, odnosno od više faktora. Ako endoskopski zahvat educirani i iskusni hirurg izvede korektno, postoji vjerovatnost da će nakon takvog mikrohirurškog zahvata doći do zanošenja u 50% slučajeva. 

Uzroci muške neplodnosti   

Za dijagnostičku pretragu muške neplodnosti važno je uraditi spermogram, andrološku i urološku obradu. Najčešće smetnje plodnosti kod muškaraca su u spermatogenezi (stavarnju normalnih muških spolnih ćelija i njihovoj pokretljivosti, a uzrokovani su – mumps infekcijom u djetinjstvu (zauške) – varikozitetom testisa  – zastoj testisa u kanalu, kriptorhizmom, hormonskim smetnjama (poremećajima sekrecije FSH i/ili LH, hiperprolaktinemija)  – diabetesom, operacijom tumora, oštećenjem genetskog materijala, hromozomskom aberacijom (Kleinefelterovim sindromom),  stresom, infekcijama (orhitis), zagađenjem životne okoline, pretjeranim korištenjem nikotina i alkohola.  Rijetko uzrok leži i u oštećenom transportu spermatozoida, što znači da je stvaranje spermatozoida u testisima uredno, ali je problem u transportu spemija do ženskih spolnih organa, odnosno da su sjemenovodi bilo gdje blokirani.  

Uzroci koji dovode do ženske neplodnosti   

Smetnje u sazrijevanju jajne ćelije hronično je jedan od najčeščih uzroka ženske neplodnosti, iza čega stoji uglavnom hormonalna disfunkcija. Spolni hormoni stoje u neuravnoteženom odnosu  jedan prema drugom, te ne dolazi do sazrijevanja ženskih spolnih ćelija,  prskanja folicula ili nedovoljne funkcije žutog tijela.   

Tubarni faktor ženske neplodnosti sastoji se u tome da tube svojom kontrakcijom prenesu ženske spolne ćelije (oocite) u šupljinu maternice, kao i da sprovede spermatozoide iz uterusa prema ovarijumu. Jajna ćelija i spermatozoid se susretnu u spoljnoj trećini tube gdje dolazi do oplodnje, a ako su jajovodi zapušeni, onemogućen je njihov kontakt. Razlozi za to su višestruki, npr. upale, ranije tubarne trudnoće, raniji operativni zahvati, endometrioza…    

Endometrioza je bolest kod koje je ektopični endometrij podložan cikličnim hormonskim promjenama i dovodi do stvaranja hemoragičnih cisti, a nakon toga i do nastajanja obilnih priraslica, obično na jajovodima, jajnicima, mokraćnoj bešici ili crijevima. Razlog nastanka endometrioze je nepoznat i najčešći je uzrok ženske neplodnosti.        Urođene anamalije na jajnicima, jajovodima ili maternici, u rijetkim slučajevima, mogu također biti razlozi nemogućnosti začeća.   

Često je neplodnost kod žena uzrokovana uvećanim, policystičnim jajnicima, ispunjenim s više malih cystičnih, primordijalnih folikula i veoma često imaju povišen nivo muških spolnih hormona.   

Imunološke smetnje – veoma rijetko oslabljeni imuni odgovor organizma može biti tazlog ženske neplodnosti. U tim slučajevima može vlastiti imuni sistem prepoznati žensku spolnu ćeliju ili spermatozoide kao strano tijelo koje pokušava odbrambenim mehanizmom odstraniti.   

Način života – ima podjednku ulogu kod muškaraca i žena na mogućnost začeća kao što je pretjerana težina, pretjerano korištenje alkohola, kafe ili uživanje nikotina. Također, porast opterećenja uzrokovanog okolinom, ili preveliki stres mogu negativno uticati na plodnost bračnih partnera, tako da kod 5 – 10 % parova nije nađen organski uzrok koji je doveo do nemogućnosti začeća.   

Koju ulogu igra duša?  Reći „ja“ za zajedničko dijete je jasan produkt dubokog zajedništva i povjerenja između dvoje ljudi. Zajedničko „ja“ znači da oboje žele podjednako preuzeti odgovornost za jedan novi život.       

ŠTA JE IVF?

In Vitro Fertilizacija – I V F je procedura koja se koristi za prevazilaženje mnogih problema plodnosti, a kojom se jajna ćelija i sprematozoid spajaju izvan tijela, u specijaliziranoj laboratoriji. Oplođena jajna ćelija (embrion) raste u zaštićenom okolišu nekoliko dana, prije transferiranja u maternicu, što povećava šanse za trudnoću.

Ukoliko postoji i najmanja zabrinutost u kvalitet muškog ejakulata, u našem Centru radimo intracitoplazmatsku injekciju spermatozoida (ICSI) , u ovoj se procedura u svaku pojedinačnu jajnu ćeliju injektira po jedan spermatozoid.

Proces same oplodnje traje nekoliko sati, a rezultat je nastanak embriona. U našem Centru za reproduktivnu medicinu i željene trudnoće embrioni budu u laboratorijiskim usolvima od 2 do 5 dana, što se određuje individualno, u zavisnosti od para do para.

Zdravi embrioni se transferiraju u maternicu u jednostavnoj proceduri koja se zove embrio transfer.

Embrio freezing

Svi embrioni koji ne budu iskorišteni tokom tretmana i svježeg ciklusa mogu biti zamrznuti i pohranjeni za budućnost.

+387 36 555-995+387 36 555-996

info@poliklinika-saric.com

Maršala Tita bb, Mostar, BiH

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave