Savjeti kako podsticati lijepo ponašanje kod djeteta

Prve djetetove godine vrlo su bitne da bi se djeca učila društvenim vještinama i lijepom ponašanju.

Edukatori, učitelji i učiteljice veoma su važan dio djetetovog učenja. Pozitivan pristup i podsticanje lijepog ponašanja najefikasniji je način da preusmjerite dijete.

Budite im uzor 

Djeca, posebno ako su manja, uče na primjerima. Vrlo brzo upijaju ponašanje i navike upijajući ponašanje ljudi oko njih. Ako želite da djeca koriste „molim te“ i „hvala ti“ onda vi koristite te riječi često oko njih. 

Recite šta mislite

Pozitivne fraze i upute često su efikasnije od negativnog pristupa. Recimo da imate posebno aktivno dijete, recite „molim te uspori i hodaj“ umjesto „prestani trčati“. Fokusirajte se na ono što bi trebali raditi, a ne ono što ne bi. 

Specifične fraze

Koristite detaljnije rečenice da poduprete dobro ponašanje. Izbjegavajte koristiti kratke općenite fraze poput „bravo“ ili „super“. Ako je dijete pravilno uradilo neki zadatak budite precizniji recite naprimjer „Baš si zalijevaš cvijeće svaki dan. Vidi sad kako je porasla i kako je snažna tvoja biljka!“

Dajte im do znanja da su važni 

Da bi djeca naučila više o neovisnosti, učitelji i roditelji trebali bi im dati zadatke koji odgovaraju njihovoj dobi. Djeca, naprimjer, mogu pomoći u pripremi hrane u vrtiću ili pomoći kod postavljanja stola kod kuće. Ne zaboravite im se i zahvaliti. Trebaju znati da ih vrednujete i da im zahvaljujete što su pomogli. 

Obratite pažnju na dobro ponašanje 

Na kraju krajeva, djeca vole kad im se pruži pažnja. Pozitivna potpora može dati dugoročno dobre rezultate, a djeca bolje reaguju na pohvale dobrog ponašanja nego kad ih se kazni za nešto loše. 

Naučite djecu da poprave loše ponašanje

Važno je da djeca uče da za sve postoje posljedice. Ako dijete prospe mlijeko kada se naljuti u vrtiću, teta ih treba opomenuti i naučiti kako da počiste nered. To djecu uči samokontroli u budućnosti. Isprva je ovaj zadatak težak, ali se sjetite da budite konzistentni sa svojim pravilima i instrukcijama i vremenom će naučiti da sve sami urade. 

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave