Rizikofaktori za rak dojke: Kako mogu preventivno djelovati?

Glavni rizikofaktor za nastanak raka dojke jeste spol. Rak dojke se znatno češće javlja kod žena u odnosu na muškarce. Stoga ženski spol predstavlja vodeći rizikofaktor za nastanak raka dojke. Nadalje kao i kod većine drugih karcinoma, rizik od karcinoma dojke raste sa životnom dobi svake osobe. Drugi značajni rizikofaktori za nastanak karcinoma dojke jesu reproduktivni faktoripostojanje dobroćudnih promjena u dojkama, prisustvo karcinoma dojke ili jajnika u porodici.

Kako reproduktivni faktori utiču na pojavu raka dojke?

Ovulatorni menstruacijski ciklus djeluje stresno na epitel dojke gdje dovodi do proliferativnih promjena u lutealnoj fazi ili fazi žutog tijela. Ukoliko ne dođe do trudnoće nakon proliferacije slijedi programirana smrt stanice.  Rano nastupanje menstruacije, odnosno rana menarha je povezana sa ranijim nastupanjem ovulacijskih ciklusa što povećava rizik za nastanak raka dojke.

Rana menopauza koja može nastupiti prirodno ili biti vještački izazvana (npr. uzrokovana hirurškim odstranjenjem jajnika) smanjuje rizik za nastanak raka dojke. Istraživanja pokazuju da je broj ovulacijskih menstruacijskih ciklusa diretno proporcionalan riziku za obolijevanje od karcinoma dojke.

U trudnoći dolazi do povećane produkcije estrogena u organizmu žene što može uzrokovati kratkotrajno povećati rizik za nastanak raka dojke. Za vrijeme trajanja trudnoće na jajnicima ne dolazi do ovulacije. Kao posljedica izostanka ovulacija broj porođaja je direktno povezan sa nižim životnim rizikom za nastanak raka dojke.

Kako trudnoća utiče na pojavu raka dojke?

Dojka predstavlja jedinstven organ u ljudskom tijelu u kojem sa nastupanjem ovulacije u jajnicima započinje proces proliferacije i čije potpuno sazrijevanje se završava sa prvim živo rođenim djetetom.

Danas je dobro poznata činjenica da je nezreli epitel dojke znatno osjetljiviji na djelovanje karcinogena u poređenju sa epitelom žene koja je rodila i dojila dijete. Rezultati istraživanja pokazuju da odgađanje trudnoće povećava rizik za nastanak raka dojke. Klinička studija provedena na bijeloj populaciji žena ukazuje da žene koje su rodile prije 28 godine života imaju niži rizik da obole od raka dojke u poređenju sa ženama koje su rodile nakon 28 godine života (Gail, 1989). U ovom istraživanju je dokazano da mlađa životna dob pri prvom porodu i veći broj poroda zajedno smanjuju rizik za nastanak raka dojke.

Kako mogu preventivno djelovati?

Svaka žena bi trebala barem jednom mjesečno uraditi samopregled dojki. Ukoliko se u dojci napipa čvorić ili neka promjena preporučuje se odmah javiti ljekaru. Redovan samopregled i godišnje urađen klinički i ultrazvučni pregled dojki znatno povećavaju mogućnost da se bolest dojke otkrije u početnoj fazi kada je liječenje najuspješnije.

Ženama čiji su bliži srodnici oboljeli od raka dojke se posebno savjetuju češće kontrole, ultrazvučni pregledi, genetsko testiranje i genetsko savjetovanje.

Gdje mogu uraditi ultrazvuk dojki u Sarajevu?

U Poliklinici Dr. Kozarić u Sarajevu naš tim specijalista radi klinički i ultrazvučni pregled dojki na najmodernijim “High end i Premium” ultrazvučnim aparatima.

Pored kliničkog i ultrazvučnog pregleda dojki u Poliklinici Dr. Kozarić možete uraditi i genetski test na urođenu sklonost ka nastanku raka dojke, te dobiti genetsko savjetovanje shodno rezultatu nalaza.

Piše: sc. dr. Mirza Kozarić, specijalista ginekologije i akušerstva

roditelj.ba

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave