Razvoj djeteta: bebina prva godina

 Bebina prva godina

Nikada dijete ne nauči toliko i u tako kratkom vremenu kao u prvoj godini života. U tabeli pogledajte najvažnije korake dječijeg razvoja u prvoj godini

Kada beba može šta?

Često se roditelji novorođenčeta pitaju kada će moja beba moći vidjeti, sjediti, razumjeti podražaje? U tabeli imate pregled o najvažnijim razvojnim koracima djeteta u prvoj godini života: 90 do 95 % zdrave djece dostignu isti razvojni korak do tog trenutka. Ali razvojna tabela je samo orijentacija, a ne i mjera svih stvari. Zato nemojte paničiti ukoliko vaše dijete u potpunosti  ne odgovara tabeli. Mnogo zdrave djece ima razvojna težišta, npr. rano hodaju a kasno progovore.

Ipak: Ukoliko imate osjećaj da se vaše dijete ne razvija kako treba, onda intervenišite. Pišite nekoliko sedmica šta ste opažali. Pogotovo ukoliko vaše dijete ne napravi nikakav napredak. U tom slučaju trebate uključiti doktora ili razvojnog dijagnostičara i prije redovnog kontrolnog pregleda. Ciljana, rana intervencija često čini čuda.

Smijanje, Društveno ponašanje

do 3. mjeseca do 6. mjeseca do 9. mjeseca do 12. mjeseca
Drži kontakt očiju, ukoliko je potrebno i okretanjem glave. Osmjehuje se poznanicima i strancima. Rado traži kontakt pogledima, dodirima, zvukovima. Voli igre sa brzim promjenama mjesta. Razlikuje strance od poznanika. Može, ali ne mora da se postidi. Može uspostaviti kontakt sa drugima i sam ga prekinuti.

Razumjeti, Opaziti

do 3. mjeseca do 6. mjeseca do 9. mjeseca do 12. mjeseca
Prati jedan predmet očima, kada se kreće. Tačno prati šta se dešava u okolini. Dotiče stvari i opipava, te istražuje predmete ustima. Intenzivno istražuje predmete očima, rukama i ustima. Brzo pronalazi igračke koje su mu sakrivene pred očima.

Govoriti

do 3. mjeseca do 6. mjeseca do 9. mjeseca do 12. mjeseca
Vrišti sa različitim izrazom kod gladi, bolova ili dosade. “Razgovara“ u različitim zvukovima sa sobom i sa drugima. Gradi duže nizove slogova sa „a“. (vavava) Udvostručuje slogove sa „a“ (ma-ma, ta-ta).

Motorika ruka

do 3. mjeseca do 6. mjeseca do 9. mjeseca do 12. mjeseca
Ruke stavlja preko prsa. Uzima stvari iz jedne ruke u drugu. Drži stvari sa jednom ili obje ruke. Sa palcem i kažiprstom uzima predmete (tzv. pincetsko držanje)

Bruto motoričkih sposobnosti

do 3. mjeseca do 6. mjeseca do 9. mjeseca do 12. mjeseca
Diže glavu dok leži na stomaku i oslanja se na podlaktice. Drži glavu sigurno, savija ruke kada ga podignete za sjedenje. Okreće se s leđa na stomak i natrag. Slobodno sjedi sa pravim leđima i dobrom kontrolom glave. Puže (oko 15% djece izostavljaju ovu fazu). Može sigurno stajati uz držanje za namještaj ili uz zidove.

ministeps.jpg