Prva menstruacija poslije porođaja

Kod majki koje doje prva menstruacija obično nastupa nešto kasnije nego kod majki koje ne doje. Uzrok tome su hormoni koji se luče za vrijeme dojenja i između ostalog djeluju na jajnike na način da odgađaju njihov oporavak i uspostavljanje ciklusa u jajniku, ovulacije i menstruacije. Ako majka ne doji menstruacija će se pojaviti kroz 6 tjedana. Nakon 3 mjeseca 70-90 % njih će imati menstruaciju s ciklusima koji završavaju ovulacijom, a to znači mogućnost početka nove trudnoće. Uspostava ciklusa među dojiljama puno je individualnija. Samo 15% njih dobije prvu menstruaciju kroz šest tjedana po porodu, kod jedne trećine ona nastupi kroz tri mjeseca, a u ostalih menstruacija se može odgoditi i do godinu i pol. Dvije trećina menstruacija po porodu su anovulacijske (ne dolazi do izbacivanja jajašca iz jajnika) te je time i mogućnost nastanka nove trudnoće manja. Prva menstruacija nakon porođaja

Ponekad je teško razlikovati prvu menstruaciju od poslijeporođajne komplikacije – krvarenja. U prilog poslijeporođajne komplikacije govori jako i nepravilno krvarenje te je tada potrebno javiti se što prije svom liječniku ginekologu.

prof. dr. sc. Marina Ivanišević
Nikica Ljubas, dr. med.

maminosunce.hr