Prolom voda pomaže kod oboljenja bubrega i mokraćnih puteva

Kod oboljenja bubrega i mokraćnih puteva Prolom voda posebno pomaže kod:
• hroničnih infekcija bubrega i mokraćnih puteva,
• kamenca u bubregu i mokraćnim putevima,
• stanja nakon hiruških intervencija na urinarnom traktu,
• benigna oboljenja prostate.

Zbog jedinstvenog mineralnog i hemijskog sastava prirodna mineralna Prolom voda veoma povoljno utiče na bubrege.

Zbog niske mineralizacije brzo se eliminiše iz organizma, deluje kao izuzetno dobar prirodni diuretik. Povećanje diureze koristi se kod kamena svih sastava, jer se u urinu smanjuje koncentracija soli od kojih je formiran kamen. Specifična težina 1,000532 obezbeđuje smanjenje specifične težine mokraće što je bitno u lečenju kalkuloze.

Zahvaljujući mikroelementu silicijumu iz Prolom vode smanjuje se kamen u bubregu i pospešuje se njegovo izbacivanje, olakšava se bolno mokrenje, sprečava zadržavanje mokraće.

Prolom voda povećava diurezu bez promene sadrzaja elektrolita. Štiti tkivo mokraćnog sistema od oblaganja raspadnim produktima od urina, sprečavajući nastanak kamenca.

Prisustvo kamena i pijeska dovodi do mehaničkog ostećenja služnice urotrakta, meta silicijumska kiselina iz Prolom vode pospešuje epitelizaciju oštećenog tkiva i smanjuje veličinu solitarnih (pojedinašnih) cista bubrega, takođe smanjuje nivo uree i kreatinina u krvi.

Prolom voda deluje povoljno na krvne sudove u organizmu, pa i na krvne sudove bubrega čime se postiže poboljšanje opšteg stanja bubrega.

ISTRAŽIVANJE UTICAJA PROLOM VODE NA ELIMINACIJU KAMENA U BUBREGU I MOKRAĆNIM PUTEVIMA

Kliničko istraživanje u kome je analizirana eliminacija kamena iz bubrega, nakon ultrazvučnog razbijanja metodom po ESVEL-u, kod pacijenata koji su odmah posle ove intervencije pili Prolom vodu pokazala je, da je kod 87% pacijenata došlo do potpune eliminacije kamena. Od toga je došlo do 100% eliminacije kamena veličine 10-19 mm, sa tim da nije zabeležena ni jedna komplikacija niti sekundarna intervencija u toku studije, koje su postojale kod kontrolne grupe pacijenata koja posle pomenute intervencije nije koristila Prolom vodu.

Takođe je rađena klinička studija u kojoj ispitivan efekat primene Prolom vode, kao pomoćnog sredstva u lečenju infekcija mokraćnih puteva. Već nakon 10 dana došlo je do znatnog poboljšanja, urinokulture su ostale sterilne i nakon 6 meseci posle prekida lečenja.

Pomenutim kliničkim istraživanjem je zaključeno da su postignuti duplo bolji rezultati kod pacijenata sa kamenom u bubregu i mokraćnim putevima koji su koristili Prolom vodu, nego kod pacijenata sa istim tegobama koji nisu koristili Prolom vodu.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave