Probiotici uz antibiotsku terapiju 

Autor: prim.dr Samra Omerović, pedijatar, JZU ’’Zdravstveni centar Brčko’’

Kada bakterije izazovu infekciju i bolest u organizmu pribjegavamo upotrebi antibiotika. Upotreba antibiotika u takvim situacijama je više nego opravdana. Zahvaljujući njima spašeni su milioni ljudskih života širom svijeta. Nažalost, antibiotici imaju i neke štetne efekte. Uništavajući ”loše” patogene bakterije koji su izazivači bolesti, oni uništavaju i ”dobre” bakterije, od kojih naš organizam ima brojne koristi. Dobre bakterije pomažu u probavi, značajne su za imunitet, sudjeluju u sintezi vitamina itd. Narušena ravnoteža „dobrih“ i „loših“ bakterija u toku liječenja infekcije antibioticima često uzrokuje pojavu stomačnih problema, kao što je npr. dijareja. To se naziva dijareja izazvana primjenom antibiotika (eng: antibiotic associated diarrhoea - AAD) koja pogađa oko 25% osoba liječenih antibioticima.1 

Ako pacijenti zbog pojave stomačnih problema prerano prekinu sa antibiotskom terapijom, to može dovesti do ponovne infekcije kao i do pojave bakterija otpornih na antibiotike. Rezultati jedne švedske studije pokazuju da 20% osoba liječenih penicilinom ne dovrše svoje liječenje zbog neželjenih događaja kao što je dijareja.2 

Dijareja i bol u stomaku u toku liječenja antibioticima mogu za posljedicu imati više dana bolovanja u odnosu na inicijalnu infekciju. Kod većine pacijenata ovi problemi su prolazni, ali nekada je potrebna i hospitalizacija kod ozbiljnih slučajeva. Uzrok hospitalizacije je često pretjerani rast bakterije Clostridium difficile (C. difficile) koja proizvodi toksine. Iz tog razloga se i preporučuje preventivna primjena probiotika, koja je prema rezultatima nekoliko studija smanjila stomačne probleme koje uzrokuju antibiotici.3  Jedan od probiotika koji ima dokazano pozitivno preventivno djelovanje na pojavu dijareje i ostalih neželjenih efekata antibiotske terapije jeste L. reuteri Protectis. 

Rezultati primjene probiotika Limosilactobacillus reuteri Protectis  (L. reuteri Protectis) u kombinaciji sa antibiotikom4,5,6 

Tri studije u kojima su pacijenti pored antibiotske terapije primjenjivali i probiotik Limosilactobacillus reuteri Protectis  pokazale su da se značajno smanjuje incidenca dijareje kao i ostali simptomi poput bola u stomaku, mučnine, nadimanja, konstipacije i regurgitacije.  

  1. reuteri Protectis – otpornost probiotika na antibiotike7

U toku antibiotske terapije dolazi do uništavanja i dobrih i loših bakterija, te u cilju uspješne preventivne primjene probiotika važno je da probiotik bude što manjosjetljiv na antibiotik kako bi mogao ispoljiti svoje djelovanje. Svi L. reuteri sojevi su do određene mjere osjetljivi na primjenu pojedinih antibiotika, ali nivo osjetljivosti zavisi o kom soju se radi.  Primjena probiotika i antibiotika istovremeno se ne preporučuje jer visoka koncentracija antibiotika u probavnom sistemu odmah nakon primjene će biti na nivou na kojem će i svi sojevi L. reuteri biti osjetljivi. Zato se preporučuje da se probiotici uvijek uzimaju između primjene antibiotika kako bi se ostvario najbolji efekat djelovanja.  Iako je L. reuteri osjetljiv na pojedini antibiotik, neke dobre bakterije će ipak preživjeti ako se kontinuirano primjenjuju. Iz tog razloga preporučuje se kontinuirana primjena L. reuteri probiotika i nakon antibiotske terapije.  

Šta je Limosilactobacillus reuteri Protectis 

Limosilactobacillus reuteri Protectis  je bakterijski soj koji predstavlja dio mikroflore mlijeka zdravih majki i jedini je probiotik izolovan iz majčinog mlijeka, a nalazi se u proizvodu BioGaia®, švedske farmaceutske firme. 18 reuteri Protectis je jedna od najviše istraženih vrsta probiotika, posebno kod mladih osoba. Do sada je sprovedeno 217 kliničkih istraživanja sa BioGaia probioticima, u koja je bilo uključeno više od 18.000 pacijenata svih uzrasta. Rezultati istraživanja su objavljeni u brojnim naučnim stručnim časopisima.

BioGaia® probiotik nalazi se na tržištu u Bosni i Hercegovini u obliku kapi za novorođenčad kao i kapi sa vitaminom D3, u obliku tableta za žvakanje za djecu i odrasle, te u obliku tableta za žvakanje sa vitaminom D3.  BioGaia® kapi mogu se primjenjivati od 1. dana rođenja po 5 kapi dnevno i mogu smanjiti intenzitet i učestalost grčeva kod beba.8 

Za stariju djecu i odrasle, BioGaia® probiotičke tablete za žvakanje su prijatnog osvježavajućeg okusa limuna, a BioGaia® probiotičke tablete za žvakanje sa vitaminom D3 okusa narandže i roditeljima olakšavaju saradnju sa djetetom pri uzimanju probiotičkog proizvoda. Dovoljna je jedna tableta za žvakanje u toku dana.9 

Ovaj članak je sponzorisan od strane kompanije Ewopharma d.o.o. Sarajevo.

Reference: 

  1. Doron SI, Hibberd PL. Gorback SL. D ”Probiotics for prevention of antibiotic associated diarrhea”. J Clin Gastroenterol. (2008)  
  1. Ensvensk studie som gjorts av TEMO på uppdrag av Läkemedelsakademin (2006) visar att två av tio  (från 16 år och uppåt)     avbryter pågående behandling med antibiotika tidigare än ordinationen på grund av att de känner sig friska eller på grund av biverkningar 
  1. Videlock EJ, Cremonini F. Meta-‐analysis: Probiotics in antibiotic-‐associated diarrhoea. Aliment Pharmacol Ther. 2012; 35:1355 ‐1369 
  1. Lionetti et al. (2006), Lactobacillus reuteri therapy to reduce side-effects during anti-Helicobacter pylori treatment in children: a randomized placebo-controlled trial, Aliment Pharmacol Ther 24, 2006, 1461–1468,  
  1. Cimperman et al. (2011), A Randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study of Lactobacillus reuteri for the prevention of antibiotic-associated diarrhea in hospitalise adults, J Clin Gastroenterol 2011;00:000-000, 
  1. V Ojetti et al. (2012), Impact of Lactobacillus reuteri Supplementation on Anti-Helicobacter pylori Levofloxacin-Based Second-Line Therapy, Gastroenterology Research and Practice Volume 2012, Article ID 740381, 
  1. J.S. Zhou et al., Antibiotic susceptibility profiles of new probiotic Lactobacillus and Bifidobacterium strains, International Journal of Food Microbiology 98 (2005) 211–217 
  1. Odobrena deklaracija BioGaia Protectis Baby 
  1. Odobrena deklaracija BioGaia Protectis tablete 

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave