Priprema djeteta za polazak u školu

Polazak u školu može biti težak  kako za dijete tako i za roditelje. Količina stresa i vrijeme potrebno da se dijete prilagodi u novoj sredini može se smanjiti ako roditelji adekvatno pripreme dijete. O prvom utisku djeteta i škole zavisi uspješnost njegovog cijelog daljnjeg školovanja, pa se može smatrati i presudnim trenutkom za cijeli život djeteta.
Polaskom djeteta u školu, krug oko njega se širi i u njegovoj aktivnosti igra više nije osnovna, učenje postaje njegova osnovna aktivnost. Dijete će napredovati u školi i lijepo će se osjećati u društvu svojih vršnjaka ako kod djeteta formiramo pozitivan odnos prema školi, obavezama koje ga čekaju, učitelju, prijateljima…

 

Šta je važno kod pripreme djeteta za školu?

 

Svako dijete se mora fizički i psihički pripremati za školu, odnosno mora imati razvijene kulturno higijenske i radne navike kako bi moglo izvršiti zadatke koje pred njega postavlja škola.
Jako je važno razvijati pozitivne stavove djeteta prema školi i učitelju – to znači da nikada nećete dijete plašiti školom niti mu prijetiti njegovom učiteljicom. O školi pričajte kao o mjestu na kome će dijete puno naučiti, postati pametnije, raditi zanimljive stvari. Ne graditi sliku idealnog učitelja već sliku realnog čovjeka koji pomaže djeci da nauče mnoge zanimljive stvari.
Dijete morate upoznati da će ga u školi ocjenjivati i uspoređivati s drugom djecom, ono ne smije ni pomisliti da će njegova uspješnost uticati na vašu ljubav prema njemu. Naviknite dijete na situacije procjenjivanja.
Uspoređujte ga povremeno s drugom djecom (da je neko dijete veće od njega, neko teže ili lakše) ali mu pritom uvijek pokažite da najviše volite njega.
Razvijajte radne navike djeteta u izvršavanju školskih obaveza.

 • Odredite djetetu prostor za rad i učenje – vrlo je važno da dijete ima vrijeme i prostor za rad, na kome će moći u miru učiti i pisati svoje domaće zadatke. Važno je da to bude uvijek isto vrijeme, da ga dijete doživi kao svoj prostor za rad, da na njemu nema puno sadržaja koji će odvlačiti njegovu pažnju.
 • Naviknite dijete na sjedeći rad
 • Naučite dijete na rad na papiru

 

Na vrijeme i u dobroj atmosferi izvršite tehničke pripreme

 • Na vrijeme obavijestite dijete o svim promjenama koje slijede: da će ostajati sam u kući, da će se sam kretati ulicama i objasnite mu kako, da će se sam oblačiti za školu, da mora sam kontrolisati izvršenje nekih higijenskih navika i sl.
 • Upoznajte ga s osobama koje će o njemu brinuti za vrijeme vaše odsutnosti
 • Na vrijeme i u prijatnoj atmosferi nabavite potreban pribor i odjeću za školu – neka dijete učestvuje u kupovini, zajedno s djetetom upisujte ime na sveskama i knjigama. Uključite dijete u sve aktivnosti.
 • Uvježbajte s djetetom put do škole.
 • Naučite dijete da zna svoju adresu stanovanja, da zna gdje mu roditelji rade i da zna brojeve telefona roditelja. Dajte mu mali adresar u koji će te sve važne informacije napisati.
 • Pažljivo planirajte godišnji odmor – ostavite dane kako bi mogli otpratiti dijete u školu i dočekati ga po povratku iz škole.

Nekoliko savjeta za roditelje:

 • razgovarajte o svim dilemama koje imate u vezi prelaza djeteta iz vrtića u školu s vaspitačima, psihologom, pedagogom, stručnim timom ili upravnikom vrtića
 • ako se bojite da vaše dijete nije pripremljeno za školu, razgovarajte s vaspitačima o tome
 • posjetite prvi razred u osnovnoj školi i njihovu učiteljicu ili učitelja, ispričajte mu nešto o svom djetetu i programu vrtića u koji ide
 • saznajte što se očekuje od djece u prvom razredu, razgovarajte s djetetom o razlici između vrtića i škole
 • podstaknite dijete da se osjeća ponosnim što kreće u školu
 • recite djetetu da će te mu pomoći u izvršavanju zadataka i da imate povjerenja u njegove sposobnosti
 • prisustvujte svakom pripremnom roditeljskom sastanku
 • ako se želite aktivno uključiti u program škole, ponudite svoj volonterski rad
 • osnujte, ili se pridružite, grupi roditelja za pomoć u školi; razgovarajte sa direktorom škole
 • sastanite se s roditeljima čija djeca su išla u isti vrtić i u školu
 • pobrinite se da učitelj dobije procjene razvoja vašeg djeteta iz vrtića kako bi imao što bolje informacije o njemu
 • vratite se u vrtić i pomozite vaspitačima da pripreme buduće roditelje za prelazak njihove djece iz vrtića u školu
 • njegujte kod djeteta pozitivan stav o polasku u školu, o učenju i sticanju novih znanja i vještina
 • njegujte i razvijajte kod djeteta samopouzdanje

 

 

djaci-prvaci-498