Primjena probiotika u toku liječenja antibioticima 

Autor: dr Lirija Jusufović, pedijatar, DZ Hadžići

U ljudskoj populaciji infekcije koje uzrokuju bakterije su veoma česte. Za liječenje bakterijskih infekcija koristimo antibiotike. Antibiotici, uz svoju pozitivnu ulogu u liječenju bakterijskih infekcija, mogu da stvore i neke probleme. Tokom liječenja infekcije antibioticima često može biti narušena ravnoteža „dobrih“ i „loših“ bakterija, što uzrokuje pojavu stomačnih problema, prvenstveno dijareje. Ovo stanje se naziva dijareja izazvana primjenom antibiotika (eng: antibiotic associated diarrhoea - AAD) koja pogađa oko 25% osoba liječenih antibioticima.1 

Ako se pojave stomačni problemi, dešava se da pacijenti prekinu sa terapijom. Rezultati jedne švedske studije pokazuju da 20% osoba liječenih penicilinom ne dovrše svoje liječenje zbog neželjenih događaja kao što je dijareja.2  Tokom korištenja antibiotika preporučuje se preventivna primjena probiotika, koja je prema rezultatima nekoliko studija smanjila stomačne probleme koje uzrokuju antibiotici.3 Jedan od probiotika koji ima dokazano pozitivno preventivno djelovanje na pojavu dijareje i ostalih neželjenih efekata antibiotske terapije jeste Limosilactobacillus reuteri Protectis. 

Rezultati primjene probiotika  Limosilactobacillus reuteri Protectis u kombinaciji sa antibiotikom4,5,6 

Postoje tri studije u kojima su pacijenti pored antibiotske terapije primjenjivali i probiotik Limosilactobacillus reuteri Protectis. One su pokazale da se značajno smanjuje incidenca dijareje i ostalih simptoma kao što su bol u stomaku, mučnine, nadimanja, konstipacije i regurgitacije.  

  1. reuteri Protectis – otpornost probiotika na antibiotike7

U periodu primjene antibiotske terapije dolazi do uništavanja i dobrih i loših bakterija.

S ciljem uspješne preventivne primjene probiotika važno je da probiotik bude što manje osjetljiv na antibiotik kako bi mogao ispoljiti svoje djelovanje. Svi L. reuteri sojevi su do određene mjere osjetljivi na primjenu pojedinih antibiotika, ali nivo osjetljivosti ovisi o kojem soju se radi. Istovremena primjena probiotika i antibiotika se ne preporučuje jer visoka koncentracija antibiotika u probavnom sistemu odmah nakon primjene će biti na nivou na kojem će i svi sojevi L. reuteri biti osjetljivi. Stoga se preporučuje da se probiotici uvijek uzimaju između primjene antibiotika kako bi se ostvario najbolji efekat djelovanja.  Međutim, iako je L. reuteri osjetljiv na pojedini antibiotik, neke dobre bakterije će ipak preživjeti ukoliko se kontinuirano primjenjuju. Iz tog razloga se preporučuje kontinuirana primjena L. reuteri probiotika čak i nakon antibiotske terapije.  

Šta je Limosilactobacillus  reuteri Protectis?  

Probiotik nove generacije koji sadrži  Limosilactobacillus reuteri Protectis, bakterijski soj koji predstavlja dio mikroflore mlijeka zdravih majki i jedini je probiotik izolovan iz majčinog mlijeka, nalazi se u proizvodu BioGaia®, švedske farmaceutske firme. Limosilactobacillus reuteri Protectis predstavlja jednu od najviše istraženih vrsta probiotika, naročito kod mladih osoba. Do danas je koristeći BioGaia probiotike sprovedeno 217 klinička istraživanja sa više od 18.000 pacijenata svih uzrasta. Rezultati istraživanja su objavljeni u naučnim stručnim časopisima (novembar 2019. godine). BioGaia® probiotik nalazi se na tržištu u Bosni i Hercegovini u obliku kapi za novorođenčad kao i kapi sa vitaminom D3, u obliku tableta za žvakanje za djecu i odrasle, te u obliku tableta za žvakanje sa vitaminom D3. BioGaia® kapi mogu se primjenjivati od 1. dana rođenja po 5 kapi dnevno i mogu smanjiti intenzitet i učestalost grčeva kod beba.8 Za stariju djecu i odrasle BioGaia® probiotičke tablete za žvakanje su prijatnog osvježavajućeg okusa limuna, i roditeljima olakšavaju saradnju sa djetetom pri uzimanju probiotičkog proizvoda. Dovoljna je jedna tableta za žvakanje u toku dana.9 

Ovaj članak je sponzorisan od strane kompanije Ewopharma d.o.o Sarajevo.

Reference: 

  1. Doron SI, Hibberd PL. Gorback SL. D ”Probiotics for prevention of antibiotic associated diarrhea”. J Clin Gastroenterol. (2008)  
  1. Ensvensk studie som gjorts av TEMO på uppdrag av Läkemedelsakademin (2006) visar att två av tio  (från 16 år och uppåt)     avbryter pågående behandling med antibiotika tidigare än ordinationen på grund av att de känner sig friska eller på grund av biverkningar 
  1. Videlock EJ, Cremonini F. Meta-‐analysis: Probiotics in antibiotic-‐associated diarrhoea. Aliment Pharmacol Ther. 2012; 35:1355 ‐1369 
  1. Lionetti et al. (2006), Lactobacillus reuteri therapy to reduce side-effects during anti-Helicobacter pylori treatment in children: a randomized placebo-controlled trial, Aliment Pharmacol Ther 24, 2006, 1461–1468,  
  1. Cimperman et al. (2011), A Randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study of Lactobacillus reuteri for the prevention of antibiotic-associated diarrhea in hospitalise adults, J Clin Gastroenterol 2011;00:000-000, 
  1. V Ojetti et al. (2012), Impact of Lactobacillus reuteri Supplementation on Anti-Helicobacter pylori Levofloxacin-Based Second-Line Therapy, Gastroenterology Research and Practice Volume 2012, Article ID 740381, 
  1. J.S. Zhou et al., Antibiotic susceptibility profiles of new probiotic Lactobacillus and Bifidobacterium strains, International Journal of Food Microbiology 98 (2005) 211–217 
  1. Odobrena deklaracija BioGaia Protectis Baby 
  1. Odobrena deklaracija BioGaia Protectis tablete 

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave