Prijava novorođene djece u BiH – Koji su dokumenti potrebni da prijavite novog člana porodice?

Novi član vaše porodice je napokon stigao. Sva pažnja roditelja je usmjerena upoznavanju novog člana te ispunjenju bebinih potreba. Često roditelji čekaju posljednji čas kako bi izvršili prijavu djeteta. Zbog toga bi mi vam donosimo liste potrebnih dokumenata i ostale potrebne informacije za prijavu bebe.

Ukoliko je vaša beba rođena na području Federacije Bosne i Hercegovine, prijava se vrši u opštinama ili matičnim uredima grada u kojem živite. Dokumenti koji su vam najčešće potrebni su:

 • otpusnica koju vam daju u bolnici za novorođenče
 • vjenčani list roditelja
 • lične karte oba roditelja
 • prijava prebivališta od roditelja
 • uvjerenje o državljanstvu od roditelja
 • ako treće lice vrši prijavu obavezna je punomoć (koju vadite u opštini) oba roditelja
 • rok za prijavu novorođenčadi je 30 dana od dana rođenja

Ukoliko želite prijaviti dijete nevjenčanih roditelja onda su vam potrebni slijedeći dokumenti:

 • otpusnica iz bolnice u kojoj je dijete rođeno
 • rodni list od majku djeteta (ne stariji od 30 dana)
 • lične karte oba roditelja
 • uvjerenje o državljanstvu
 • rok za prijavu novorođenčadi je 30 dana od dana rođenja
 • ukoliko roditelji nisu vjenčani onda obavezno moraju prisustvovati oba roditelja prijavi djeteta
 • ovjerena izjava o priznanju očinstva (u nadležnom Centru za socijalni rad)

Prijeva djece na području Republike Srpske

 • Shodno odredbi člana 9. stav 2. Zakona o prebivalištu i boravištu građana (“Sl. Glasnik RS”, br. 87/11) prijavu prebivališta za novorođeno dijete podnosi roditelj u roku od tri mjeseca od njegovog rođenja. Ukoliko roditelji nemaju istu adresu stanovanja, prijavu podnosi jedan od roditelja uz saglasnost drugog roditelja ili roditelj koji u skladu sa zakonom samostalno vrši roditeljsko pravo.
 • Uz prijavu prebivališta za novorođeno dijete, roditelj stavlja na uvid svoju važeću ličnu kartu, izvod iz matične knjige rođenih za dijete i prilaže dokaz o uplaćenoj naknadi na ime Republičke administrativne takse, a ukoliko roditelji nemaju istu adresu stanovanja, prilaže i saglasnost drugog roditelja.Roditelj koji samostalno vrši roditeljsko pravo u skladu sa zakonom, uz prijavu prebivališta, pored važeće lične karte i izvoda iz matične knjige rođenih za dijete, stavlja na uvid i primjerak pravnosnažne presude o razvodu braka, iz koje se vidi kojem od roditelja je maloljetno lice povjereno na čuvanje, staranje i vaspitanje i prilaže i dokaz o uplaćenoj naknadi na ime republičke administrativne takse.

roditelj.ba

 

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave