Preporuka liječnika školama: Uvedite duple sate i rasteretite učeničke torbe

Preporuka liječnika školama: Uvedite duple sate i rasteretite učeničke torbe

Liječnici savjetuju da se učeničke torbe mogu rasteretiti i na način da se djeci nižih razreda ne zadaje domaća zadaća


Iz Zavoda za javno zdravstvo kazali su da je najizraženiji zdravstveni problem povezan s nepovoljnim utjecajem školskih torbi kod djece je bol u donjem djelu leđa. Učeničke torbe tako mogu izazvati bol u cijelom mišićino-koštanom sustavu, a javlja se i nepravilno držanje, umor, iscrpljenost i posljedično lošija koncentracija i uspjeh u školi.

I dok liječnici preporučuju da težina torbi ne bi smjela biti veća od 15 % težine tijela djeteta, u stvarnosti je njihova težina znatno veća. Novije istraživanje pokazalo je da težina torbe treba biti ograničena na čak 10 % težine tijela djeteta, jer već težina od 15 ili 20 % u odnosu na 10 % povećava izglede za naginjanje glave prema naprijed, subjektivne zdravstvene smetnje djeteta poput umora, iscrpljenosti i boli u leđima, te teškoće u hodanju i održavanju ravnoteže.

Nekoliko je znanstvenih zaključaka koje treba istaknuti:

 • Torbe koje se nose sprijeda kao i torbe koje se nose sprijeda i straga imaju manji negativan utjecaj na tjelesno držanje djece nego torbe koje se nose na jednom ramenu.
 • Torbe na jedno rame su povezane s većom učestalošću respiratornih disfunkcija i većim promjenama u tjelesnom držanju djece nego torbe koje se nose na oba ramena.
 • Viši položaj torbe (tereta) na leđima u odnosu na niži položaj je povezan s manjim osjećajem pritiska na ramenima.
 • Viši ili niži položaj torbe (tereta) na leđima ne utječe na tjelesno držanje djece.
 • Jače ili slabije stegnute naramenice torbe ne utječu na držanje, osjećaj nelagode i ravnotežu djece.

Mjere koje se mogu poduzeti:

 • Sastavljati raspored sati na način da učenici u jedom danu imaju što manje različitih predmeta (dupli satovi).
 • U raspored ne uvrštavati u istom danu predmete za koje treba nositi posebno težak teret (tjelesna i zdravstvena kultura i likovni odgoj).
 • Omogućiti da djeca sve knjige i opremu ostave  u školi, a kući nose samo radne listiće za domaću zadaću.
 • Potpuno osloboditi učenike nižih razreda osnovne škole učenja i pisanja zadaće kod kuće odnosno omogućiti da sve odrade u školi. Knjige na taj način ostaju  stalno u školi. Ova mjera ima prednosti i u kvalitetnijem vremenu koje roditelji i djeca provode kod kuće, u većem zadovoljstvu učenika školom, te u manjim varijacijama u školskom uspjehu djece koji ovisi o angažmanu roditelja.
 • One dane kad se održava nastava iz tjelesne i zdravstvene kulture omogućiti djeci dolazak u školu u barem jednom dijelu školske opreme tako da ne moraju baš cjelokupnu opremu nositi sa sobom.
 • Prilikom izbora udžbenika i drugih nastavnih sadržaja prednost dati lakšim knjigama i nastavnim pomagalima, a ne uzimati u obzir samo stručnu komponentu.Omogućiti učenicima da imaju jednu bilježnicu iz svih predmeta i to što lakšu i što manjeg formata.
 • Za svaki dan jasno navesti koje će knjige i nastavna pomagala trebati učenici tako da samo njih nose u školu.
 • Osigurati u školi dostupnu pitku vodu i prehranu tako da djeca ne trebaju isto nositi od kuće
 • Omogućiti veću razinu tjelesne aktivnosti učenika u školi dodatnim satima tjelesne i zdravstvene kulture i sportskim sadržajima, potaknuti učenike na kretanje i igru za vrijeme školskih odmora.

Mjere koje mogu poduzeti roditelji ili učenici

 • Izabrati dobru torbu: prazna torba treba biti što lakša (varijacije u masi prazne torbe mogu biti i više od 0,5 kg), nositi se na oba ramena, na što višem položaju u odnosu na kralješnički stup.
 • Odabrati što lakšu i manju pernicu, bilježnice i drugu opremu.
 • U školu nositi samo neophodne one knjige i pribor (prema rasporedu sati i uputama nastavnika odnosno učitelja).
 • Jesti u školskoj kuhinji i piti vodu u školi (a ne nositi od kuće).
 • Izbjegavati dugotrajno sjedenje (posebno u nepravilnim i čudnim pozicijama) bez kretanja i vježbanja, a posebno ograničiti vrijeme pred ekranom (najviše ukupno dva sata dnevno pred svim ekranima: TV-a, računala, konzola, mobitela i dr.).
 • Povećati razinu tjelesne aktivnosti (najmanje jedan sat dnevno, uz uključivanje tjelesne aktivnosti kao što je hodanje do škole i nazad kući u svakodnevnu rutinu).

 

djecjaposla.com