Pregled po godinama starosti:Kako prepoznati da je djetetu potreban logoped?

Pregled po godinama starosti:Kako prepoznati da je djetetu potreban logoped?

Razvoj djeteta predškolske dobi teče određenim tokom. Neke probleme nije moguće prevenirati, ali je zato važno primijetiti ih na vrijeme. Preduvjeti za „školsko učenje“ oblikuju se mnogo ranije pa već prve interakcije između novorođenčeta i okoline mogu utjecati na kasnija učenja (Ljubešić, 1997). Postoje li u djeteta komunikacijske teškoće u ranoj dobi, na njih se najčešće nadovezuju problemi nedovoljno usvojenoga jezičnoga sustava.

Poznato je da neusvojeni ili nedovoljno usvojeni jezik ograničava utjecaj okoline i dovodi do promjena u uspješnosti učenja i cjelokupnoga ponašanja djeteta (Ljubešić, 1997). Također, obilježja posebnih jezičnih teškoća, koje se odnose se na djecu čije su jezične vještine disproporcijski siromašnije u odnosu na njihovu kronološku dob i neverbalne sposobnosti uslijed nepoznatih uzroka; i to u bilo kojem (jednom ili više) dijelu jezičnoga razvoja (Bishop i Adams, 1991; Lahey i Edwards, 1995) nerijetko su vidljiva u školskoj dobi kao neki od simptoma specifičnih teškoća učenja.

Ako dijete u periodu do 18. mjeseca ne brblja, ne odaziva se na svoje ime, ne imitira, ne uspostavlja kontakt očima, ne razumije i ne koristi geste, ne razumije jednostavne naloge, nije se pojavila prva riječ sa značenjem, tijekom igre predmete ne stavlja u međuodnos (npr. daje bebi piti, baca loptu, češlja svoju kosu i oponaša Vaše radnje, odnosno pravi se da „čita“, pere suđe, itd.), te se ne usmjerava na govor ljudi i zvukove, potrebno je javiti se logopedu.

Praćenjem jezično-govornih i komunikacijskih vještina djeteta i ako su prisutne poteškoće, uključivanjem djeteta u logopedsku terapiju, moguće je na vrijeme djelovati i ukloniti iste, te tako prevenirati različite posljedice kao što su teškoće učenja, promjene ponašanja i osobnosti djeteta, te loš akademski uspjeh.

Ako dijete ni s 2 godine nije progovorilo, ima samo nekoliko riječi u rječniku ili govori na nivou pojedinačnih riječi, odnosno nema dvočlanih iskaza poput „Daj piti“, ne razumije naloge koji uključuju dvije radnje, ne zna pokazati i imenovati nekoliko dijelova tijela, ne razumije jednostavna pitanja kao što su Što/Tko je to?, Čije je?, Gdje?, te nema početka simboličke, odnosno igre pretvaranja (npr. stavlja kutiju na glavu pretvarajući se da je to šešir) svakako je potrebno javiti se logopedu.

Ako Vaše dijete u dobi od 3 godine ne inicira komunikaciju, ima problem s razlikovanjem roda, usvajanjem množine i padeža, ne koristi rečenicu od 2 i više riječi, ne koristi pridjeve, priloge, prijedloge, veznike, nije usvojilo zamjenice kao što su ja, ti, mi, moje, tvoje i naše, pogrešno koristi glagole, izostavlja pomoćni glagol u složenim glagolskim oblicima, ne razumije i ne postavlja jednostavna pitanja, nije u mogućnosti ispričati nešto što se zbilo u bliskoj prošlosti ili kratku priču, ne razumije i ne koristi negacije ne, nije i nema, nema osjećaj za količinu do 3, potrebno je javiti se logopedu. Također, važno je obratiti pažnju i na djetetov izgovor glasova. Naime, ako dijete do kraja treće godine ne izgovara ispravno sve samoglasnike, te 10 do 15 suglasnika:p,b,m,n,j,t,d,k,g,v,h,l i f, obratite se logopedu za stručno mišljenje i pomoć.

Ako dijete između 3 i 4 godine nema usvojenu temeljnu gramatiku materinjeg jezika, rječnik i rečenična konstrukcija su siromašni, govor nije razumljiv ljudima izvan obitelji, ne razumije višesložne rečenice (npr. „Uzmi crvenu bojicu i stavi je ispod velike kutije.“), ne razumije i ne postavlja jednostavna pitanja kao što su: „Tko?“, „Što?“, „Gdje?“, „Zašto?“ i „Kada?“, ne imenuje osnovne boje, oblike, te suprotnosti kao što su veliko/malo, dugo/kratko, itd., ne razumije doba događanja nekih aktivnosti, kao što su dan/noć, sad, prije, poslije, ne orijentira se u prostoru, odnosno ne razumije prijedloge u, na, ispod, ispred, iza, gore, dolje, naprijed i natrag, te ne može ispričati nešto što se zbilo u bliskoj prošlosti, kratku priču ili nešto o sebi (npr.“Boli me…“,“Hoću…“) potrebno je obratiti se logopedu.

logoped2

Ako dijete u dobi od 4 do 5 godina govori netečno, ne izražava se gramatički ispravnim rečenicama od pet i više riječi, koristeći veznike, ne shvaća komparaciju pridjeva (npr. dugačak, duži, najduži), ne može prepričati nedavne događaje ni duže priče, ne definira funkciju predmeta, ne razlikuje i ne imenuje osnovne boje, te ne prepoznaje većinu ostalih boja, nije u mogućnosti uspoređivati i imenovati veličine i količine, kao ni izdvojiti nešto što ne pripada skupu, ne razlikuje prostorne odnose i ne zna njihove nazive, ne orijentira se u vremenu (tolerira se miješanje pojmova jučer i sutra), ne broji mehanički do 10 i više, ne spaja broj s količinom do 4, odnosno 5 , te do 4 i pol godine, uz sve vokale i glasove: p,b,m,n,j,t,d,k,g,v,h,l i f, pravilno ne izgovara glasove s,z,c,lj,nj i r, potrebno je javiti se logopedu.

periodu od 5 do 6 godina djetetov govor trebao bi biti artikulacijski i gramatički ispravan. Još uvijek su moguće blaže distorzije glasova:š, ž, č, ć, dž i đ, no one bi se trebale ispraviti do 5,5 godina. Ako dijete ne prepoznaje rimu, ne vrši slogovno stapanje, ne proizvodi rimu, ne vrši slogovnu raščlambu, ne shvaća glasovnu strukturu riječi odnosno ne izdvaja početni i završni glas u riječi, nema interes za slova, pisanu riječ i knjige, nije usvojilo osnovnu gramatičku strukturu (množina, padeži, glagolska vremena, veznici, prijedlozi) i ne rabi sve vrste rečenica čiju dužinu povećava koristeći veznike (i, ili, a, onda…), ne prepričava duže priče i ne priča o budućnosti i prošlosti, ne koristi ispravno olovku sigurno povlačeći linije, nije u stanju nacrtati trokut i romb, te crtež čovjeka s detaljima, ne razlikuje i ne imenuje osnovne i većinu ostalih boja, ne uspoređuje veličine (malo-manje, veliko-veće, kratko-kraće, dugo-duže…), ne razlikuje i ne imenuje oblike (kvadrat, kocka i trokut) ne izdvaja predmete koji ne pripadaju skupu po obliku, te ne razlikuje doba dana ni pojmove jučer, danas i sutra, potrebno je potražiti stručnu pomoć logopeda. Dijete bi također trebalo imenovati dane u tjednu, ali još uvijek ne treba znati koji dan prethodi, a koji slijedi. Također, trebalo bi spajati broj s količinom do 12, te mehanički brojati i više od toga.

periodu od 5 do 6 godina djetetov govor trebao bi biti artikulacijski i gramatički ispravan.

Ako dijete u dobi od 6 do 7 godina ne izgovara sve glasove pravilno, nije u stanju ispričati događaj ni priču, pretočiti svoje misli u govor koristeći sve vrste rečenica uz gramatički ispravno izražavanje, ne povezuje predmete prema bitnim osobinama, ne definira pojmove prema višem rodnom pojmu (npr. Jagoda je voće.), ne razlikuje i ne imenuje sigurno sve boje i njihove nijanse, ne uspoređuje veličine i količine, ne razlikuje i ne imenuje geometrijske oblike i tijela, ne može istodobno uočiti odnose i smjerove u prostoru (npr. Što je gore desno?), ne zna slijed dana u tjednu ni godišnja doba, mehanički ne broji do 30 niti spaja pojam broja s količinom do 13, ne rješava zadatke zbrajanja i oduzimanja na konkretnim predmetima (bojice, kocke, itd.) do 10, nije u stanju odrediti za 1 više i 1 manje u glavi, ne vrši, uz prethodno navedene predvještine čitanja i pisanja, glasovnu analizu i sintezu,te ne prepoznaje većinu velikih i malih tiskanih slova i brojki, potrebno je javiti se logopedu.

Praćenjem jezično-govornih i komunikacijskih vještina djeteta i ako su prisutne poteškoće, uključivanjem djeteta u logopedsku terapiju, moguće je na vrijeme djelovati i ukloniti iste, te tako prevenirati različite posljedice kao što su teškoće učenja, promjene ponašanja i osobnosti djeteta, te loš akademski uspjeh.

 

Napisale :

Ana Bilić, mag. logoped
Zrinka Vrljić, mag.logoped

 

trudnoca.hr