Pravilan rast djeteta

Pravilan rast djeteta

Normalan rast djeteta pokazatelj je njegovog dobrog zdravlja, adekvatne ishrane, povoljnog psihoemocionalnog okruženja i nepostojanja bolesti.

Djeca ubrzano rastu od rođenja do otprilike prve ili druge godine života kada rast postupno uspori. Brzina rasta i dobitak na tjelesnoj masi su umjereni sljedećih godina sve do puberteta kada ponovo dolazi do naglog uzleta. O temi pravilan rast djeteta za časopis Roditelj piše dr. Nataša Huskić, specijalista pedijatrije.

Piše: Dr. Nataša Huskić, specijalista pedijatrije, Poliklinik SaNaSa

Rast podrazumijeva povećanje veličine i mase, tj. dimenzija tkiva, organa i tijela dok razvoj obuhvata sazrijevanje strukture i funkcije.

Rast djeteta počinje u utrobi majke. To je prenatalni rast.

Period poslije rođenja je postnatalni rast, on obuhvata:

  • period novorođenčeta -to je uzrast do 28 dana
  • period dojenčeta od 28 dana do 12 mjeseci
  • period malog djeteta- uzrast od 1 do 3 godine
  • period predškolskog djeteta od 3 do 7 godina
  • period školskog djeteta od 7 (6 do 11 godina) , to je srednje djetinstvo
  • period adolescenta od 11 do 18 godina

Najčešći parametri po kojima pratimo rast djeteta su tjelesna masa, tjelesne visina i opseg glave. Za praćenje rasta najčešće koristimo centitne krivulje rasta kojima se prati tempo rasta. Što se razvoja tiče, prate se tjelesni, emotivni, socijalni, kognitivni i mentalni razvoj. Periodični sistematski pregledi najbolji su vid praćenja rasta i razvoja. U prvoj godini rast i razvoj su najintenzivniji i tada je potrebno najviše takvih pregleda. Zdravo dijete u prvoj godini naraste 25 cm, a tjelesnu masu udvostruči. U drugoj godini očekivani rast je 12 cm, a u trećoj i četvrtoj oko 6 do 8 cm.

S obzirom da je početak školske godine, osvrnućemo se na rast i razvoj školskog djeteta. Fizieki rast djeta u srednjem djetinjstvu je relativno stalan – dijete raste u prosjeku oko 6 cm i dobiva 3,5 kg na težini. Obim glave se povećava sporo, tako da se između pete i dvanaeste godine kreće od 51-54 cm. Krajem ovog razdoblja mozak djeteta dostiže veličinu odraslog. Trajni zubi počinju izbijati sa 6 godina, a počinje ispadanje mliječnih zubi, tako da je sa 11 do 12 godina nadomješteno mliječno zubalo.

Visina djeteta pokazuje stalni ravnomjerni porast do 10 godina kod djevojčica i 12 godina u dječaka, kada dolazi do predadolescentnog ubrzanja rasta. Koštani sistem, osobito kičma i stopala zahtijevaju pažnju tokom školovanja jer nepravilan položaj pri sjedenju i nježna muskulatura lako dovode do promjena koje se moraju korigirati. Živčani sistem djeteta djeteta se motornom spretnošću, usavršavaju se percepcijske i mentalne sposobnosti, te djeca postaju sposobna za učenje, cčtanje i pisanje. Sposobnost upravljanja mentalnim procesima ( poštivanje pravila ponašanja, samosavladavanje) raste svakom školskom godinom. Psihosocijalni razvoj ispunjen je osjećajem dužnosti, a sposobnost učenja vještina je koja djetetovo školovanje čini laganim ako se dijete razvija normalno. U srednjem djetinjstvu djeca snažno podliježu utjecaju okoline, a u današnjem vremenu moć elektronskih medija je jako velika.

Uz nemjerljive pozitivne informacije, nažalost, ima mnogo i negativnih: nasilje, niska edukacijska razina, reklame, loši uzori, te nastojanje da se oponašaju stariji u stajalištima i načinu života. Ne samo psiha, nego i fizičko zdravlje djeteta strada, jer su manje na zraku, više jedu, pasivno primaju informacije koje obiluju stereotipovima i daju iskrivljenu sliku svijeta, ali zadatak je svih nas da I ovu školsku godinu djeca završe fizički i psihički zdrava i uspješna.

 

Leave a Reply