Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić u Mostaru službeno je postala prvi i jedini verificirani IVF centar u Hercegovini

Od sada je moguća potpomognuta oplodnja uz podršku Zavoda zdravstvenog osiguranja!

Poliklinika Arbor Vitae Dr. Sarić u Mostaru službeno je postala prvi i jedini verificirani IVF centar u Hercegovini. Poliklinika je dobila verifikaciju Federalnog ministarstva zdravstva te rješenje kojim se potvrđuje da ispunjava sve uslove medicinsko-tehničke opreme, kadra, prostora i sistema kvalitete za provedbu postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje!

Moguća potpomognuta oplodnja uz podršku Zavoda zdravstvenog osiguranja!

Za pacijente IVF centra za reproduktivnu medicinu Poliklinike Arbor Vitae Dr. Sarić to znači da sve procedure liječenja infertiliteta metodama biomedicinski potpomognute oplodnje (tri pokušaja intrauterine inseminacije- IUI i pet pokušaja vantjelesne oplodnje), uz suglasnost nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja za ovaj vid liječenja, mogu obaviti o trošku obaveznog zdravstvenog osiguranja.   

U Poliklinici Arbor Vitae Dr. Sarić u Mostaru na vrhunskoj opremi i IVF laboratoriju opremljenom po posljednjim svjetskim standardima, pored dr. Sarića radi tim ginekologa, embriologa, urologa i internista, te sarađuju neki od najvećih europskih stručnjaka za potpomognutu oplodnju, uključujući prof. dr. Veljka Vlaisavljevića, koji nosi s razlogom epitet ”oca” reproduktivne medicine u regiji.

Uspješna verifikacija Poliklinike Arbor Vitae Dr. Sarić znači da će mnogi parovi koji imaju poteškoće pri ostvarivanju trudnoće, moći ostvariti svoje roditeljstvo.   Vantjelesna oplodnja u Poliklinici Arbor Vitae Dr. Sarić, obavlja se kontinuirano, dok se veći ciklusi rade svaka dva do tri mjeseca. Zahvaljujući radu prim. mr. sci. Senad Sarić, doktora medicine i specijaliste ginekologa, njegovog tima, te uglednih stručnjaka iz regije s kojima redovno surađuje, do sada je kroz rad te poliklinike na svijet došlo preko 1000 beba.    –

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave