Osjetljivo razdoblje za djecu -razdoblje pred polazak u školu

U razdoblju prije polaska u školu svako dijete ima periode osjetljivosti za razvoj određenih vještina.
To su periodi za razvoj pokreta, reda, jezika, fokusa na male predmete, izoštravanja svih osjetila, ali i razvoja socijalnih vještina u grupi.
Maria Montessori ih nije definirala kao nešto što slijedi jedno za drugim, već svako dijete ima svoj vlastiti tempo. Ono što je svima zajedničko je ponavljanje aktivnosti iznova i uvijek s neskrivenim ponosom na učinjeno.
Ovo je vrijeme kada djeca najlakše usvajaju nova znanja i vještine i ključno je da im osiguramo podržavajuće uvjete za njihov napredak. Dajmo djeci vremena da grade samopouzdanje i razvijaju nove vještine  poštujući razdoblja osjetljivosti kroz koja prolaze. 
Kada dijete samo želi nešto ponijeti, ono nam kaže da treba pokret; kada slaže stvari polako i po redu, poštujmo njegovu potrebu za redom, ona mu olakšava snalaženje u prostoru; kada traži priče i imenovanje svega što se nalazi oko nas, obogaćuje svoj vokabular; kada uzima pažljivo najmanje predmete na koje naiđe, uči o svijetu iz svoje perspektive; kada sve dodiruje, miriše i osluškuje, ono izoštrava svoja osjetila koja će mu pomoći u učenju; a uključivanje u predškolske ustanove i učenje o postojanju nas kao dijela grupe je ključno za razvoj društvenih odnosa.
Pažljivo praćenje potreba je naša svakodnevna zadaća i pozitivnim rezultatima svjedočimo svaki dan, a to je ono što nas posebno raduje i čini ponosnima.
Više na: https://www.facebook.com/PlanetMontessoriMostar/

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave