Odgojna metoda: Pomozi mi da uradim sam

Odgojna metoda: Pomozi mi da uradim sam

Odgoj djeteta iziskuje vrijeme, strpljenje, predanost i mnogo ljubavi. Odgojne metode koje pomažu da dijete izraste u sigurnu i samostalnu osobu, trebaju se koristiti od najranije dobi.

 

Odgajati dijete nije lagan posao. Zahjteva predanost, vrijeme i puno ljubavi. Djecu treba naučiti da su voljena, da je roditeljska ljubav bezuslovna ali ih treba naučiti i da budu samostalni i da imaju svoje obaveze. Potrebno je djeci pomagati da svoje obaveze završe, ali nije dobro ako roditelj to obavi umjesto njih. Od najranije dobi djecu treba usmjeravati kako da svoje obaveze završavaju na vrijeme te im, shodno njihovom uzrastu, davati zadatke. Montessori – metoda italic odgoja djece zastupa stajalište da dijete treba sve da uradi samostalno, uz određenu pomoć roditelja ili starijih.

Maria Montessori je psihijatrica i pedagoginja i tvorac je pedagoške metode Montessori – metode odgoja i obrazovanja predškolske i osnovnoškolske djece. Danas je njena metoda prisutna u svim zapadnim zemljama Europe i SAD-a. U osnovi odgojne metode je moto: Pomozi mi da to uradim sam italic. Maria Montessori isticala je da su rani odgoj i obrazovanje, uz poticaje i interakciju, jedna od pretpostavki za razvoj mozga. Smatrala je da sposobnosti koje djeca steknu u ranom djetinjstvu imaju važnu ulogu u razvijanju uravnoteženog, poduzetnog i kompetentnog ponašanja.

U Montessori tablici su prikazani kućanski poslovi primjereni dobi djeteta.

Okolina u kojoj dijete odrasta u prve tri godine života presudna je za njegov cjelokupni razvoj. Dijete “upija” neselektirane podražaje iz okoline i uči o svemu što ga okružuje. Zato se roditelj treba potruditi da djetetu omogući slobodno izražavanje osnovnih psihičkih potreba za kretanjem, redom, jezikom i ljubavi jer djeca rade ono što vide.

Ako se djetetu daje podrška, ono će bit samouvjereno. Poželjno je da pomoći djetetu da savlada stvari rano u životu. To možete postići ako se pobrinete da je svijet kojim je dijete okruženo ispunjeno privrženošću, mirom i ljubavlju.

Poticati dijete, važno je kao i posmatranje spontane znatiželje i istraživačkog ponašanja. Maria Montessori uvodi pojam razdoblja posebne osjetljivosti. To je za roditelja važan pokazatelj kako da svoje dijete konfrontira sa što više podražaja.

To su razdoblja u kojima je kod djeteta izražena sklonost samo za određene vrste podražaja na koje dijete spontano reagira (učenje neke vještine, npr. pisanje). Zato treba posmatrati dijete i na vrijeme prepoznati i reagirati na to, jer ta su razdoblja vremenski ograničena. Samo tada dijete s lakoćom, bez umora i s veseljem savladava određene vještine. Kada vam dijete pristupi, uvijek poslušajte njegovo pitanje ili molbu te mu odgovorite.

Djetetu treba pomoći, a ne odraditi nešto umjesto njega. To naravno zahtjeva puno više vremena, truda i strpljenja svakog roditelja, ali rezultati su trajniji i dijete je sretno jer je samo savladalo teškoću.

Budite uvijek spremni pomoći djetetu kada mu je to potrebno te se izmaknuti kada je dijete pronašlo sve što treba.

 

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave