Od biljke do moćnog lijeka

Od biljke do moćnog lijeka

Danas možemo uživati u učinkovitosti biljnih lijekova zahvaljujući našim precima koji su godinama otkrivali koje su biljne vrste podobne za liječenje, a koje su opasno otrovne.

Autor: mr.ph. Selma Burnić

ZU apoteka Sanski Most

Ljudi su oduvijek upotrebljavali biljke da bi ublažili bolove. U početku su takve učinke bilja povezivali sa magičnim moćima, a kasnije su saznavali kako mogu otkriti i prepoznati njihov sastav. Danas možemo uživati u učinkovitosti biljnih lijekova zahvaljujući našim precima koji su godinama otkrivali koje su biljne vrste podobne za liječenje, a koje su opasno otrovne. Biljni svijet je veliko spremište aktivnih hemijskih tvari, tako danas znamo, naprimjer, da je antiemetički efekt đumbira (lat. Zingiber officinale) povezan  sa prisutnošću gingerola i šogaola u rizomu. Đumbir stimulira protok sline, žuči i želučanog sekreta. Đumbir inhibira serotoninom induciranu dijareju1.  U studiji koju su proveli Apariman i sur. (2006) ispitivano je 60 pacijentica, u periodu od jula do oktobra 2005.godine, koje su se podvrgle laparoskopskoj operaciji nekancerogenog ginekološkog stanja. Đumbir je pokazao efikasnost u prevenciji mučnine i povraćanja poslije ginekološke laparoskopije šest sati nakon operacije (Apariman et al., 2006).

Efikasnost đumbira kao antiemetika je uspoređivan s placebom i metohlopramidom kod 60 žena koje su imale veće ginekološke operacije u dvostruko slijepoj randomiziranoj studiji. Incidenca mučnine u grupama koje su uzimale đumbir ili metohlopramid je bila slična. Administriranje antiemetika poslije operacije je bilo veće kod placebo grupe u odnosu na druge dvije grupe (p < 0,05) 2. Pet randomiziranih studija uključivalo je ukupno 363 pacijenta koji su bili uključeni u analizu preveniranja postoperativne mučnine i povraćanja. Sumarno, relativni rizik od upotrebe đumbira kod postoperativne mučnine i povraćanja je bio 0,69 (95 % interval povjerenja 0,54 do 0,89) i 0,61 (95 % interval povjerenja 0,45 do 0,84) usporedno. Prijavljen je samo jedan neželjeni efekt, abdominalna nelagoda. Ova meta analiza demonstrira da fiksna doza od najmanje 1 grama đumbira je efikasnija od placeba u sprječavanju postoperativne mučnine i povraćanja. Upotreba đumbira je efikasna mjera u prevenciji postoperativne mučnine i povraćanja3.

Posebno je djelotvoran protiv mučnine u vožnji te kod morske bolesti i jutarnjih mučnina. Često se upotrebljava kako bi se umanjile tegobe za vrijeme hemoterapije, koje se najčešće ogledaju u obliku mučnine i povraćanja. Oko 70 % pacijenata koji primaju hemoterapije imaju kao prateću pojavu mučninu i povraćanje. Povraćanje je obično lako kontrolirati s lijekovima. Međutim, mučnina ima tendenciju da traje mnogo duže. Na temelju provedenog istraživanja među mornarima došlo se do zaključka kako svi oni koji su prije puta uzeli đumbir u prahu, u znatno manjoj mjeri su imali probleme s povraćanjem od onih koji su uzeli placebo (Grøntved et al., 1988). Veliki broj istraživanja u časopisu “Journal of Pain” također pokazuje da đumbir djeluje protuupalno i pomaže smanjiti bol 4. Sirovi i kuhani đumbir je korišten u studiji sa sličnom učinkovitošću. Znanstvenici su naročito istraživali učinkovitost đumbira na bolove u mišićima.

Niti u jednom ispitivanju na ljudima nije zabilježen nikakav izrazito nepovoljan učinak đumbira, a u medicinskoj literaturi nema podataka o njegovoj toksičnosti. Ne preporučuje se upotreba đumbira u kombinaciji s varfarinom i acetilsalicilnom kiselinom, kao i lijekovima koji smanjuju nivo glukoze u krvi. U studijama nad životinjama đumbir nije bio toksičan čak ni u vrlo velikim dozama. Zbog toga je Američka uprava za hranu i lijekove (FDA) označila đumbir općenito sigurnim za upotrebu.

Savremeni farmaceutski oblik đumbira koji predstavlja jedinstveno prirodno rješenje za sve potvrđeno kliničkim studijama sigurnosti i efikasnosti  je Antimetil®. Obložene tablete su male i glatke i lako se gutaju. Svaka tableta sadrži 50 mg standardizovanog suhog ekstrakta rizoma đumbira, što je ekvivalentno 500 mg đumbira u prahu5.

Ovaj članak je sponzoriran od strane kompanije Ewopharma d.o.o.

Reference:

  1. Huang, Q., Matsuda, H., Sakai, K. et al. (1990): The effect of Ginger on serotonin induced hypotermia an diarrhea. Yakugaku Zasshi (Tokyo) 110 (12), 936- 942
  2. Bone, M. E., Wilkinson, D. J., Young, J. R., McNeil, J., Charlton, S. (1990): Ginger root – a new antiemetic. The effect of ginger root on postoperative nausea and vomiting after major gynaecological surgery. Anaesthesia 45 (8), 669-71.
  3. Chaiyakunapruk, N., Kitikannakorn, N., Nathisuwan, S., Leeprakobboon, K., Leelasettagool, C. (2006): The efficacy of ginger for the prevention of postoperative nausea and vomiting: a meta-analysis. Am J Obstet Gynecol 194 (1), 94-9
  4. Bliddal, H., Rosetzsky, A., Schlichting, P. et al. (2000): A randomized, placebo-controlled, cross-over study of ginger extracts and ibuprofen in osteoarthritis. Osteoarthritis Cartilage 8 (1), 9-12
  5. Odobrena deklaracija Antimetil