Nevoljno mokrenje kod djece – uzroci i liječenje

Djeca mogu nevoljno mokriti  tokom dana i noći, u krevet  ili u gaćice, kada se očekuje da  budu suha. Tada  se govori o enurezi.

Dijete bi trebalo u dobi od 4-5  godina da kontrolira dnevno i noćno mokrenje.

Djevojčice počinju ranije u odnosu na dječake .

Ako dijete pomokri u toku igre ili ako ima mokraćnu infekciju ili ako je u nekoj prilici da je promijenilo dnevni red pa se dogodi da pomokri, tad se ne može reći da ima enurezu.

Nekontrolirano mokrenje u dužem periodu, npr. par mjeseci i periodično 2-3 puta u sedmici je enureza.

Uzroci enureze

 Često je u pitanju obiteljska sklonost, što znači da je i jedno od roditelja do kasno imalo  probleme mokrenja. U tom slučaju dijete će prestati nekontrolirano mokriti u dobnom uzrastu kad i njegov roditelj. Češće su u pitanju muška djeca – očevi.

Ponekad su emotivni faktori pokretači enureze kao što su – rođenje mlađeg brata ili sestre, gubitak voljene osobe, negativne promjene u vrtiću ili školi.

Kod  male djece jako je bitan pravilan pristup skidanja pelena.

Djetetu se mora prići sa puno nježnosti, razumjevanja i ljubavi.

Ne smije se biti strog i nasilan u tim postupcima, dijete se ne smije kažnjavati i ponižavati zbog toga jer se javlja bunt koji produžava noćna mokrenja.

Samo mali broj djece manje od 10% od svih sa enurezom imaju organski uzrok tj.urološku bolest.

Liječenje

Potrebno je uraditi pregled urina i urinokulture.

Najčešće je to jedina pretraga koja je opravdana.

Ako se pregledom urina isključi infekcija prilazi se savjetovanju roditelja. To podrazumjeva nježan pristup djetetu bez kažnjavanja i ponižavanja.

Savjetuje se ne uzimati puno tečnosti uz večeru, dijete odvesti da pomokri prije spavanja. Starija djeca mogu voditi dnevnik mokrenja te se dijete simbolično nagradi ako je suho.

Tu je uspjeh oko 10%. Ponekad je uspješno promjena mjesta spavanja, spavanje u drugoj    sredini,  odlazak školske djece na sportske aktivnosti sa noćnim boravcima u zajedničkim  spavaonama.

Važno je da se kod enureze isključi organski uzrok koji je svakako potrebno odmah liječiti .

Kod  psihogenog uzroka bitan je pristup roditelja djetetu, da shvati prolaznost te pojave, da  djetetu da podršku u motiviranju za prevazilaženje toga.

Piše: primarijus  dr.  Ramzija  Kozarić,   specijalista  pedijatrije i obiteljske  medicine

roditelj.ba

 

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave