Nevidljivi problemi o kojima ne govorimo: Mentalno zdravlje i poremećaji žena tokom i nakon trudnoće

Nevidljivi problemi o kojima ne govorimo: Mentalno zdravlje i poremećaji žena tokom i nakon trudnoće

Centar za psihoterapiju „U povjerenju“ provodi istraživanje za potrebe kampanje „Nevidljivi problemi o kojima ne govorimo“. Ovom kampanjom želi se upoznati šira javnost sa mentalnim zdravljem i poremećajima žena tokom i nakon trudnoće (perinatalno mentalno zdravlje).

Istraživanjem se želi ispitati učestalost faktora rizika koji doprinose razvoju psihičkih smetnji tokom i nakon porođaja. Istraživanjem će biti ispitan i nivo znanja o postporođajnoj depresiji i spremnost traženja pomoći i podrške među trudnicama i ženama koje su se porodile tokom proteklih 12 mjeseci. Podaci koji se dobiju istraživanjem biće osnova za planiranje različitih aktivnosti i programa pružanja psihološke pomoći i podrške ženama u ovom periodu.

Upitnik je dostupan na sljedećem linku: https://forms.gle/1MwCyrR49FNeriZE6

Anonimni upitnik može da popuni trudnica ili žena koja se porodila u proteklih 12 mjeseci, a dijeljenjem upitnika prijateljicama i poznanicama svaka osoba daje svoj doprinos unapređenju mentalnog zdravlja žena Bosne i Hercegovine. Sve učesnice istraživanja popunjavanjem upitnika imaju mogućnost učešća u nagradnoj igri i osvajanja jedne od tri prigodne nagrade.

Milijana Niškanović, psihologinja i psihoterapeutkinja Centra za psihoterapiju “U povjerenju”, istakla je: „Važno je govoriti o mentalnom zdravlju, a naročito mentalnom zdravlju žena u trudnoći i nakon poroda. Postoje pogrešna očekivanja da je trudnoća i period nakon poroda obojen isključivo prijatnim osjećanjima, a to često nije tako. Ovo je period u kojem se žene suočavaju sa najznačajnijom promjenom u svom životu, zbog čega su ranjive i u kojem se mogu pojaviti različite psihičke smetnje i poremećaji. Kroz kampanju ‘Nevidljivi problemi o kojima ne govorimo’ želimo da se obezbijedi neophodna pomoć i podrška ženama koje se pripremaju za majčinstvo.

Nakon završenog istraživanja, koje će pružiti sliku o ovoj temi kada su žene u Bosni i Hercegovini u pitanju, biće organizovana predavanja i grupe podrške. Pored ovih aktivnosti, kreiraće se vodiči za pružanje pomoći i podrške ženama koje se bore sa određenim psihičkim poteškoćama nakon poroda.

 

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave