Nedim Begić: Redovni pedijatrijski pregledi pomažu u praćenju napretka i identifikaciji eventualnih problema

Obaveza svih zdravstvenih radnika koji rade sa djecom je promovisanje vakcinacije i naglašavanje važnosti prevencije određenih oboljenja.

Dr. Nedim Begić, specijalista pedijatrije

Doktor Nedim Begić, specijalista pedijatrije, otvara vrata svog kabineta s osmijehom. Njegov entuzijazam za rad s djecom odaje se u svakom koraku, a svi koji su imali priliku razgovarati s njim znaju koliko je predan svom pozivu. U intervju nam otkriva kako je pedijatrija pružila mogućnost da zdravstveni radnici u tom polju naprave značajan i pozitivan utjecaj na živote mladih pacijenata tokom ključnih faza razvoja. Nedvojbena je činjenica da ne postoji nijedno drugo razdoblje u našem životu u kojem je zdravlje i optimalno okruženje toliko bitno kao što je to u djetinjstvu. Na neki način, može se reći da učestvujemo u oblikovanju osobe i tokom kasnijeg života Pred nama je intervju s doktorom Begićem, koji će nam otkriti tajne pedijatrije i važnost brige o djeci od najranijeg doba.

Da li je teško raditi posao sa malim pacijentima?

Može se reći da je dosta zahtjevno raditi u zdravstvenom sektoru općenito, ali vjerujem da je takva situacija na globalnom nivou. Što se tiče posla sa djecom, tu postoji nekoliko karakteristika koje ovaj posao čine specifičnim. Ponekad zahtjevi za zdravstvenim uslugama mogu nadmašivati kapacitete zdravstvenog sektora u nekom društvu, ali uz maksimalan trud i strpljenje uglavnom se određene prepreke i problemi mogu prevazići te stvoriti dobra komunikacija sa pacijentima i roditeljima. 

Naš portal i časopis čitaju i prate trudnice i mame iz cijele Bosne i Hercegovine. Možete li nam reći više informacija o prvoj posjeti kod pedijatra? Šta taj pregled podrazumijeva?

Prva posjeta pedijatru bi trebala uključivati fizikalni pregled novorođenčeta, uključujući vitalne parametra kao što su rad srca, disanje novorođenčeta kao i tjelesnu temperaturu. Tokom pregleda će se provjeriti i stanje kože novorođenčeta, oči, uši, kukovi, vrat, nos, usna šupljina. Također, u pravilu će se izmjeriti tjelesna masa novorođenčeta, dužina i obim glave. Nadalje, uradit će se procjena refleksa novorođenčeta kako bi se isključili bilo kakvi znaci problema u vezi sa neurološkim razvojem. Uz pregled, vrlo je važan i detaljan razgovor sa roditeljima u kojem će se između ostalog razgovarati i o ishrani djeteta te dati svi savjeti u vezi sa postupanjem sa djetetom, a svakako i odgovoriti na bilo kakva pitanja roditelja.

Svako dijete je posebno, ali koliko je potrebno da beba dobiva na težini?

Kao što ste rekli, svako dijete ima svoje individualne karakteristike te obično preporuke služe kao neka vodilja a ne kao egzaktno pravilo. Osnovni izazov u pedijatriji je omogućiti svakom djetetu rast u skladu sa njegovim nasljednim potencijalom. Optimalan rast dobar je pokazatelj nutritivnog statusa ali i znak odsutnosti hronične bolesti u dječjoj dobi. Zdrava terminska novorođenčad imaju prosječno masu 3200 do 3700 grama. Zdravo dojenče najčešće u prvih 6 mjeseci udvostuči porođajnu masu, a u dobi od 12 mjeseci je utrostruči. U razdoblju od druge godine do puberteta dijete prosječno godišnje dobiva oko 2.5 do 3 kg i raste 5 do 6 cm.Svakako, u ovom periodu potrebne su redovni periodični pedijatrijski pregledi kako bi se zajedno sa roditeljima eventualni simptomi i znaci problema sa rastom i razvojem blagovremeno uočili. 

Kako roditelji mogu pratiti napredovanje djece?

Zbog visokih energetskih i nutritivnih potreba te malih tjelesnih zaliha, procjena prehrambenog statusa i rasta i razvoja je vrlo važna kod djece. U ovom smislu bitna su:

Antropometrijska mjerenja – mjerenje tjelesne mase, dužine/visine i obima glave, uključujući i najčešće korišteni indeks tjelesne mase (Body Mass Index – BMI).

Korištenje krivulja rasta – ove krivulje prate fizički rast svakog djeteta te ga uspoređuju sa drugom zdravom djecom istoga spola i dobi. Mnoge države imaju svoje nacionalne krivulje rasta, ali najčešće se koriste krivulje Svjetske Zdravstvene Organizacije (SZO, WHO) i američke krivulje rasta (CDC). Nažalost, zbog specifične situacije u vezi sa stepenom razvoja zdravstva i nauke u našoj državi specifične krivulje za našu državu ne postoje. 

Biohemijske metode – ukoliko je potrebno mogu se raditi biohemijski testovi odnosno laboratorijski nalazi iz uzorka krvi ili urina, no ovo bi trebalo biti u dogovoru sa ljekarom obzirom da nije dobro ni izlagati dijete suvišnoj medicinskoj dijagnostici ukoliko za to ne postoji stvarna potreba. Vrlo često je ono što roditelji primijete kod svog djeteta vrlo bitno i predstavlja jako korisnu informaciju za pedijatrijski pregled te eventualno daljnje dijangostično i terapijsko postupanje sa djetetom. 

Koji pregledi se ne trebaju nikako preskakati tokom prve godine života?

Američka pedijatrijska akademija (AAP), a i ostale krovne pedijatrijske institucije, preporučuje da bebe idu na preglede odmah po rođenju ili tri do pet dana nakon rođenja, a zatim nakon 1 mjeseca, 2 mjeseca, 4 mjeseca, 6 mjeseci, 9 mjeseci i 12 mjeseci.

Za kraj našeg razgovora nije na odmet ponoviti važnost imunizacije. Koje vakcine, po kalendaru vakcinacije,  u prvoj godini dijete treba da primi?

Naravno, to je tema koja je nažalost vrlo aktuelna posljednjih nekoliko godina, i to uglavnom u negativnom smislu zbog smanjenog procenta vakcinisanja djece. Obaveza svih zdravstvenih radnika koji rade sa djecom je promovisanje vakcinacije i naglašavanje važnosti prevencije određenih oboljenja. Kada govorimo o našem podneblju, tokom prve godine dijete bi trebalo primiti nekoliko vakcina. Po rođenju se prima BCG vakcina i hepatitis B vakcina. Sa mjesec dana starosti se daje druga doza hepatitis B vakcine. U drugom mjesecu života se daje DtaP – IPV – Hib (vakcina protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, dječije paralize, haemophilus influenzae tip B), a druga doze ove vakcine se daje sa 4 mjeseca starosti dok se treća doza daje sa 6 mjeseci starosti. Također, u 6 mjesecu se daje i 3 doza hepatitis B vakcine. Sa godinu dana odnosno 12 mjeseci starosti dijete bi trebalo primiti MRP vakcinu (vakcinu protiv morbila, rubeole i zaušnjaka).Pored obaveznog kalendara imunizacije dijete se može dodatno zaštiti od 12 mjeseca protiv ospica (Varicella Zoster Virus) uz pomoć Varivax vakcije, od 6 sedmica starosti protiv Rota Virusa (Rota rix vakcina) te protiv pneumokoka vakcinom Prevenar 13. 

Za kraj Vaš savjet roditeljima?

U vrijeme kada su informacije dostupne na raznim izvorima informisanja smatram da je potrebno donositi odluke u vezi sa zdravljem djeteta zajedno sa pedijatrima i drugim zdravstvenim profesionalcima koji se bave djecom. U tom smislu, potrebno je ojačati kapacitete zdravstvene zaštite djece kako bi sva djeca i roditelji imali pristup redovnim i detaljnim pedijatrijskim procjenama te raditi na edukaciji roditelja i na izvorima informisanja. Bez obzira na sve upute koje se mogu pročitati ili dobiti od zdravstvenih profesionalaca, vjerovatno da je i dalje najvažniji recept za optimalan razvoj i dobrobit djeteta ljubav roditelja jer uz pomoć toga sav napor i poteškoće koje mogu biti povezane sa ovim periodom se mnogo lakše prebrode.  Za kraj, pozdravljam sve čitatelje uz najljepše želje.

Rad s malim pacijentima

“Rad s djecom zahtijeva poseban pristup i osjetljivost”, naglašava doktor Begić. “Ponekad zahtjevi za zdravstvenim uslugama mogu nadmašiti kapacitete zdravstvenog sektora u nekom društvu, ali uz maksimalan trud i strpljenje uglavnom se određene prepreke i problemi mogu prevazići te stvoriti dobra komunikacija sa pacijentima i roditeljima.”

Prva posjeta kod pedijatra

Prva posjeta pedijatru predstavlja važan korak u životu djeteta. “Taj pregled podrazumijeva kompletnu fizikalnu procjenu novorođenčeta”, objašnjava doktor Begić. “Od vitalnih parametara do stanja kože, očiju, ušiju, kukova, vrata, nosa i usne šupljine. Također, izmjerit će se tjelesna masa, dužina i obim glave, te se uraditi procjena neurološkog razvoja.”

Rast i napredovanje djeteta

“Rast djeteta je pokazatelj zdravlja i nutritivnog statusa”, ističe doktor Begić. “U prvoj godini života, beba obično udvostruči svoju porođajnu masu, a do godinu dana je utrostruči. Redovni pedijatrijski pregledi pomažu u praćenju napretka i identifikaciji eventualnih problema.”

Važnost imunizacije

Posljednje, ali ne manje važno, doktor Begić ističe važnost imunizacije. “Imunizacija je ključna za prevenciju mnogih bolesti”, naglašava on. “U prvoj godini života, dijete bi trebalo primiti niz vakcina prema kalendaru vakcinacije, uključujući BCG, hepatitis B, DtaP – IPV – Hib, MRP i druge.”

Savjeti za roditelje

“Na kraju, želim poručiti roditeljima koliko je važno pratiti redovne pedijatrijske preglede i slijediti upute ljekara”, zaključuje doktor Begić. “Vaša ljubav i pažnja su ključni za zdrav rast i razvoj djeteta, uz podršku stručnjaka koji će vam pomoći u svakom koraku.” Doktor Nedim Begić, sa svojom stručnošću i predanošću, osigurava da svako dijete dobije najbolju moguću njegu i podršku u najranijim godinama života.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave