Ne postoji carski rez bez rizika, niti anestezija bez rizika

Anestezija  je medicinska metoda , koja uz primjenu anestetika i drugih lijekova u organizmu čovjeka dovodi do “isključenja bola” i “lijekovima izazvanog sna”. Za izvođenje carskog reza može se primjeniti opća i regionalna anestezija.

Kod opće anestezije dolazi do potpune neosjetljivosti za vanjske podražaje koje je farmakološki izazvano reverzibilnom depresijom živčanih stanica. Uključuje gubitak svijesti, svih bolnih osjeta, gašenje obrambenih refleksa, a često i relaksaciju skeletnih mišića.

Regionalna (spinalna) anestezija se izvodi primjenom lokalnih anestetika koji inhibiraju aferentne impulse boli. Svijest pacijentice je održana, moguća je sedacija.

   Zašto je bitan prijeoperacijski pregled anesteziologa?

Prijeoperacijski pregled je obavezan, kako bi se pravovremeno uočili mogući problemi, povećala sigurnost, uklonio strah i uznemirenost pacijentice. Anesteziolog prilikom pregleda može zatražiti dodatne pretrage u cilju adekvatne pripreme. Vrši se procjena rizika anestezije i operacije, objektivno se informira pacijentica koja tada potpiše i pristanak na anesteziološki postupak.

   Koji su vama podaci najvanžniji prilikom pregleda truudnice prije carskog reza, šta vam mora reći?

Uzima se detaljna anamneza o dosadašnjim oboljenjima, operacijskim zahvatima, sedacijama te eventualnim komplikacijama s anestezijom kao što je produženo buđenje, otežana intubacija. Potrebno je navesti alergije, zdravstvene tegobe, lijekove koji se koriste.  Nakon učinjenog fizikalnog pregleda, uvidom u laboratorijske nalaze i dobijene podatke se donosi procjena rizika. Ponekad je potreban dodatni pregled i savjet drugih specijalista (ako pacijentica ima npr. srčano oboljenje, plućnu ili neurološku simptomatogiju).  Moram naglasiti da sve navedeno vrijedi za tzv.”planirani carski rez”, kada pacijentica ima postavljenu indikaciju za operativno dovršenje trudnoće. Kod hitnog carskog reza se pristupa hitnom zbrinjavanju pacijentice, a anesteziolog usmeno uzima podatke. Tada i pacijentice i doktori moraji biti koncizni i direktni.

   Šta trudnica treba da zna o anesteziji ukoliko se mora pripremiti za carski rez?

Prilikom prijeoperacijskog pregleda se pacijentica upozna sa vrstama anestezije, prednostima i rizicima, postoperacijskom oporavku.

U vrijeme društvenih mreža trudnice se na internetu dodatno informiraju o anesteziji kako bi zatražile najbolju verziju za sebe. Međutim, ne postoji carski rez bez rizika, niti anestezija bez rizika.

Samo anesteziolog je educiran o indikacijama i kontraindikacijama opće i spinalne anestezije te će primjeniti onu koja je indicirana u datoj situaciji i na date parametre.

   Kako se treba pripremiti prije dolaska u bolnicu, šta savjetujete?

Prirema za dolazak na zahvat u anesteziji obuhvata klasične pripreme za operaciju kao skidanje nakita, laka, šminke. Potrebno je slijediti individualne upute na anesteziološkom prijeoperacijskom nalazu (npr. ne prekidati lijekove za tlak, štitnu žlijezdu). Ukoliko se ide na planirani zahvat treba biti natašte, tj.ne uzimati krutu hranu i mlijeko 6 sati i tekućinu 2 sata prije operacije.

   Koliko dugo trudnica bude uspavana za vrijeme carskog reza?

Carski rez traje  oko 45 minuta. Ako se radi opća anestezija, operater pripremi operacijsko polje, pere se trbuh, stavljaju sterilne komprese. Tek tada se trudnica uspava kako bi do bebe preko posteljice prošlo što manje lijekova. Pacijentica se probudi nakon završetka operacije, nastavak liječenja je u intenzivnoj jedinici prilagođenoj porodiljama  gdje se nadziru vitalne funkcije.

Kod spinalne anestezije se prvo injicira anstetik u lumbalni dio kraježnice,  pozicionira se trudnica, operacija počinje tek kada se provjeri da je područje reza bezbolno. Pacijentica je za vrijeme zahvata budna, ali ne osjeća bol. Ne vidi svoju operaciju, ali moze vidjeti svoju bebu i čuti prvi plač. Poslije spinalne anestezije je bitno mirovati i piti što više tekućine.

   Tokom ranije trudnoće da li je opasna anestezija za trudnicu (ukoliko mora na neki zahvat) i zašto?

Operativni zahvati mogu biti vezani (ciste jajnika, inkompetencija grlića maternice) ili nevezani za trudnoću (najčešće upala žuči ili slijepog crijeva). Provode se u slučaju vitalne indikacije, visoko su rizični te se anestezija oprezno planira kako bi se minimizirao rizik za plod i trudnicu.

Zbog promjena organizma koje se dešavaju za vrijeme trudnoće povećana je smrtnost trudnica zbog krvarenja, sepse, tromboembolije.

Rizici koji se odnose na smrtnost ploda su teratogenost anestetika i ostalih lijekova koji se moraju koristiti za operativni zahvat, poremećaj fetalne oksigenacije te mogućnost  prijevremenog poroda.

   Šta ukoliko su alergični na anestetike?

U slučaju alergije na anestetike potrebno je učiniti detaljna testiranja. Postoje blage reakcije kao svrbež, crvnilo, i teške kao što je bronhospazam ili anafilaktički šok. Kad se testom potvrdi na koji anestetik je pacijentica alergična, neophodno je to dokumetirati. Osobe s alergijskom dijatezom su u rizičnoj skupini jer se za vrijeme anestezije koriste i lijekovi koji nisu anestetici. Od anestetika najčešće su alergije na lokalne anestetike i neuromišićne relaksanse. Potrebno je unaprijed planirati alternativno anesteziološko sredstvo ili vrstu anestezije.

roditelj.ba

 

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave