Naučnici su ustanovili da prođajna težina ima uticaja na zdravlje u odrasloj dobi

Naučnici su ustanovili da prođajna težina ima uticaja na zdravlje u odrasloj dobi

Bebe koje su posebno male ili posebno velike pri rođenju imaju ne samo veći rizik od komplikacija pri rođenju već i veći rizik od prekomerne težine, dijabetesa tipa 2 i visokog krvnog pritiska u odrasloj dobi.
Koristeći novu revolucionarnu genetičku metodu, istraživači su uspeli da razumeju koliko geni deteta i majke, kao i okolina u materici, određuju težinu deteta na rođenju. Koristeći najnovije statističke metode istraživači su otkrili da se 75% efekata odgovornih za porođajnu težinu pripisuje genima bebe. Majčini geni utiču sa preostalih 25%.
dentifikovali smo 190 veza, ne gena, između gena majke i gena deteta. Neke su se dopunjavale, a neke su isključivale jedna drugu. Ukupno, 190 tih veza u glukozi u krvi, u insulinu, utiču na rast.
Rast je ekstremno kompleksan proces, jer mnogi hormoni i metabolički procesi igraju ulogu, pa tim naučnika sada radi na tome, nadajući se da će ustanoviti kako se javlja gojaznost i kako se može uticati na njeno sprečavanje.
Prema istraživačima, nova metoda potencijalno može pomoći roditeljima dece u riziku da im omoguće bolji početak dugog i srećnog života.
www.bebac.com