MUZIKOTERAPIJA

MUZIKOTERAPIJA

Dokazano je da bebe pored toga što  čuju one  osjećaju i počinju da uče još u stomaku.

Jedna od bitnih stvari koje se tiču prenatalnog perioda i muzike je i to da prenatalne zvučne forme predstavljaju važnu razvojnu komponentu obzirom da one stvaraju osnovu za kasniji proces učenja i ponašanja.

Muzika stimuliše rast moždanih struktura i konektuje mnoga moždana područja. Učenje se zasniva upravo na plasticitetu mozga a koji je najizraženiji u prvim godinama života; premda se on razvija i tokom cijelog života ali ne tom brzinom.

Prenatalna muzička stimulacija može da da sjajne rezultate na san kod bebe, po rođenju. Bebe se sjećaju muzike koju su slušali u stomaku. Bliska muzika je ta koja djeluje na bebinu pažnju, umiruje i opušta. Nova istraživanja su pronašla da dijeca mogu da prepoznaju i preferiraju onu muziku kojoj su bili izloženi intrauterino, pa i godinu dana po rođenju. Tome u prilog, bebe koje čuju istu muziku koju su slušali u stomaku, brže zaspu i duže spavaju nego bebe koje nisu imale ovaj vid prenatalne stimulacije. Puštanje iste muzike posle rođenja pomaže uspostavljanju boljeg ritma spavanja, a što je ujedno daje i priliku mladim roditeljima da se odmore.

Rana bliskost sa muzikom nudi i mnoge druge prednosti za bebe, npr. razvoj bebinog jezičkog kapaciteta, slušne memorije, inteligencije, dara za imitaciju. Muzika korištena tokom trudnoće će stvoriti jake i važne obrasce posle rođenja i tokom prvih godina života. Bebe stimulisane u majčinom stomaku imaju daleko više mogućnosti za kontaktom za umjetnošću te razvoj kreativnosti u kasnijem uzrastu.

 

trudnocaizdravlje.rs