Motorički razvoj djece

Motorički razvoj djece

  • Post Author:
  • Post Category:Mala djeca

Motoričke sposobnosti kroz život koristimo svakodnevno. Pomažu nam u kretanju i sa obavljanjem svakodnevnih poslova, od dizanja teških predmeta do kucanja na tastaturi. Motoričke sposobnosti i kontrola motorike počinju se razvijati nakon rođenja i napredovat će kako djeca rastu.

Dječji razvoj je složen proces interakcije bioloških aspekata našeg postojanja i uticaja i iskustava koji dolaze iz naše okoline. Mnoge teorije su razvijene kako bi se objasnilo kako se događaju promjene u tijelu novorođenčadi i u njihovoj sposobnosti interakcije s okolinom. Stalni razvoj motoričkih vještina kod djece znači stjecanje nezavisnosti i sposobnosti prilagođavanja fizičkom i socijalnom okruženju. Motoričke sposobnosti i kognitivni procesi utječu jedni na druge i manifestuju se uglavnom kroz motoričke modalitete ponašanja.

Dobra kontrola motorike pomaže djeci da istražuju svijet oko sebe, što im može pomoći u mnogim drugim područjima razvoja. Motoričke sposobnosti podijeljene su u dvije kategorije: grube motoričke sposobnosti i fine motoričke sposobnosti. Za djecu je potrebno da ovladaju i sa grubim i sa finim motoričkim sposobnostima, kako bi rasla i razvijala se. Grube motoričke sposobnosti obuhvataju pokrete koji uključuju velike mišiće poput mišića ruku, nogu i trupa, dok fine motoričke sposobnosti obuhvataju pokrete koji se obavljaju uz pomoć manjih mišića poput mišića šake i zgloba. Rad na motoričkim vještinama pomaže djetetu da stekne snagu i samopouzdanje. Također, pomaže im pri vježbanju i fizičkoj aktivnosti, što je važno za uspostavljanje zdravih navika kod djeteta. Razvijanje ovih vještina kod beba im pomaže da izgrade složenije vještine u budućnosti, poput igranja nogometa i košarke, preskakanja užeta i za svakodnevnu šetnju.

Zašto moje dijete treba motoričke vještine?

Razvoj motorike uključuje fizičke aktivnosti, a mozak vašeg djeteta ima veliki utjecaj na obavljanje tih aktivnosti. Mozak i tjelesni mišići trebaju da omoguće da se ove vještine razvijaju, povezuju i grade sa svim ostalim dijelovima razvoja vašeg djeteta – jezičkim, socijalno-emocionalnim, bihevioralnim i senzornim. Motoričke sposobnosti pomažu vašem djetetu da poveže nova iskustva. Razmislite o tome: kada vaše novorođenče ispruži svoju sićušnu ruku, taj motorički pokret dosezanja privlači vašu pažnju i fizički i emocionalno vas približava vašoj bebi. Vjerovatno ćete odgovoriti osmijehom i razgovarati sa bebom. Kada vaše dijete nauči kako skakati i šutirati loptu, to mu omogućava da se bavi sportom s drugom djecom, što mu otvara vrata novih igara, vještina i društvenih aktivnosti. novoj igri, vještinama i društvenim aktivnostima. Kontinuirani razvoj motoričkih vještina omogućava djetetu da stekne nezavisnost u mnogim sferama života.