Montessori program za odgoj djece

Naš rad polazi od djeteta, njegovih potreba i interesa

Odgoj djeteta  bio je i ostao jedna od naših najtežih zadaća. Roditelji se svakodnevno suočavaju s različitim izazovima i na svakom koraku nailaze na različite savjete. Jedan od izazova s kojim se susreću je i izbor predškolske ustanove za upis djeteta. Svjedoci smo popularizacije različitih pristupa i metoda odgoja i, u teoriji, svi oni manje-više dobro zvuče i imaju smisla. Ono što znamo je to da nam praksa i svakodnevna interakcija s djecom govore kako je taj proces sve samo ne jednostavan. Posebno je vidljiv jaz između onoga što znamo o djeci i onoga što tražimo od njih. U tom se paradoksu nalaze suvremene obitelji s obzirom na to da smo u vremenu kada znanost sve više govori o bitnosti slobode i igre, a obrazovne institucije naglašavaju akademski uspjeh i postignuće kao najvažnije.

Mi smo u Privatnoj predškolskoj ustanovi „Planet Montessori“ odabrali pristup koji u svom središtu ima dijete kao aktivnog sudionika vlastitog učenja, odgoja i razvoja. Montessori program je aktualan i danas upravo zbog toga što je, kao i njegova utemeljiteljica dr. Maria Montessori, ostao čvrsto povezan s proslavom jedinstvenosti svakog djeteta. Pristup je to koji ima veliko povjerenje u dječje mogućnosti i njihovu sposobnost da, koristeći se didaktičkim materijalima u prilagođenoj okolini, uče na jedinstven način. Prva smo i jedina ustanova na ovom području koja cjelokupan rad temelji na Montessori metodi. Akreditacija koju smo 2019. godine dobili od Međunarodne organizacije Montessori Centre International iz Londona samo je potvrda kvalitete izvođenja ovog programa. Ona podrazumijeva i stalno praćenje od strane naših mentora kako bismo opravdali kvalitetu i pokazali profesionalnost u radu.

Naš rad polazi od djeteta, njegovih potreba i interesa. Svakodnevno osiguravamo podržavajuće uvjete za razvoj punog potencijala svakog djeteta. Svako dijete raspolaže unutarnjim potencijalima i ima posebnu „glad za učenjem“, a na nama je da ti potencijali budu aktivirani poticajima iz okoline. Montessori pristup je usmjeren ka mijenjanju i kreiranju poticajnog okruženja, a ne mijenjanju ili „popravljanju“ djeteta.

Temelj samog pristupa je načelo „Pomozi mi da to učinim sam“ čime je djetetu omogućeno učenje vlastitim izborom i tempom. Također, temelj programa je jedinstven pristup tehnici učenja koja vodi do samopoučavanja djeteta. U tome pomaže posebno uređena okolina koja dijete potiče na aktivnost, daje mu priliku za istraživanjem, kretanjem, rješavanjem problema, istovremeno nudeći slobodu koja podrazumijeva odgovornost. Bitan dio programa je i Montessori materijal koji je didaktički osmišljen i izrađen od prirodnih materijala. Dizajniran je na način da pruža povratnu informaciju o ishodu aktivnosti bez intervencije odgajatelja čime se kod djece potiče istraživanje mogućnosti i pronalaženje rješenja. Sama priroda i rukovanje materijalom, kao i poseban pristup svakodnevnim izazovima, iziskuje posebno obrazovanje odgajateljica. Svaka od njih ima odgovarajuću diplomu i potvrdu stručnosti za primjenu Montessori metode u predškolskom odgoju i obrazovanju za djecu između 3 i 6 godina. Ono što karakterizira ovaj program je i izrada individualnog plana za svako dijete sukladno njegovim/njezinim mogućnostima, a koji se temelji na stalnom praćenju od strane odgajateljica. Svaki roditelj ima uvid u to koliko je i u čemu njegovo dijete napredovalo, ali i koji su to njegovi interesi na temelju kojih ga se usmjerava ka učenju.

Rad se odvija paralelno na engleskom i maternjem jeziku što doprinosi spontanom usvajanju jezika u razdoblju kada dijete ima „upijajući um“. Kroz jasno pozicionirana i opremljena područja u Montessori učionici djeca uče kako biti samostalna, istražuju koristeći se svim osjetilima, stječu osnovna znanja iz matematike, jezika, ali i svijeta oko sebe, brinu o prirodi i kreativni su. Suprotno onome što se inače spočitava metodi, Montessori pristup daje jako puno prostora kreativnosti. Tako smo, u sklopu našeg programa, organizirali i aktivnosti za fizički razvoj djeteta, koje će, povezane s onim umjetničkim, potaknuti djecu da zavole umjetnost kao takvu. Djeca, s našim suradnicima, vježbaju osnove glume, izrade lutkica, scenografije, vježbaju pokret, upoznaju instrumente, stvaraju glazbu i još mnogo toga, što na kraju rezultira posebnom izvedbom tačke koja bude pravo umjetničko djelo.

Posebnu pažnju posvećujemo zdravoj prehrani; brinemo se da je hrana organskog porijekla, da svi proizvodi imaju certifikate koji garantiraju porijeklo, a i mi imamo naš mali vrt u kojem uzgajamo dio povrća prema permakulturnim načelima. Na taj način djeca uče o porijeklu hrane koja im se servira, sami sudjeluju u uzgajanju, uče brinuti o prirodi tako što kompostiramo i ne koristimo nikakve umjetne pripravke. U suradnji s nutricionistom izradili smo i plan prehrane za ovu dobnu skupinu, tako da redovito brinemo o tomu da djeca imaju zdravu, sezonsku i balansiranu ishranu. Uvjereni smo u to kako je ovo pravo vrijeme za stvaranje zdravih navika koje će pružiti izvrstan temelj za kvalitetniji život naše djece u budućnosti.

Ovo je samo mali prikaz implementacije Montessori metode u našem okruženju, koja je odavno prepoznata kao uspješna diljem svijeta, a koju Privatna predškolska ustanova „Planet Montessori“ Mostar živi svaki dan, jer Montessori nam je više od metode, to nam je stil života!

Dobro nam došli!

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave