Misli živimo bolje zajedno

Niko ne može sa sigurnošću predvidjeti budućnost svog djeteta, ali Vi možete već sada učiniti da budućnost bude ljepša i lakša. Sa UNIQO polisom dječijeg osiguranja života ublažit ćete barem dio svakodnevnih briga za budućnost Vaših mališana. UNIQO dječije životno osiguranje omogućit će Vašem djetetu bolje obrazovanje ili podršku kada odluči da se osamostali.

UNIQO program nudi različite pogodnosti, od kojih izdvajamo:
 Mogućnost isplate naknade po isteku osiguranja u cjelosti ili u vidu stipendije za vrijeme školovanja Vašeg
djeteta.
 U slučaju smrti osiguranika, UNIQO omogućuje povrat do tada uplaćene premije i pripisane dobiti.
 U slučaju smrti ugovarača osiguranja, UNIQA preuzima obavezu daljnjeg plaćanja premije do isteka osiguranja.
 Osiguranje se može zaključiti u trajanju od 5 do 25 godina u zavisnosti od dobi djeteta.
 Istek osiguranja se može ugovoriti između 18. i 25. godine života djeteta.
 Ukoliko dijete završi sve razrede srednje škole odličnim uspjehom UNIQA nagrađuje sa 3% osigurane sume.

Uz UNIQO dječje osiguranje moguće je ugovoriti i dopunsko osiguranje od nezgode:

 Trajna invalidnost: U slučaju djelimične trajne invalidnosti, korisniku osiguranja se isplaćuje procenat osigurane sume trajne invalidnosti koji odgovara procentu
invalidnosti. U slučaju potpune trajne invalidnosti, korisniku osiguranja se isplaćuje osigurana suma za slučaj trajne invalidnosti.
 Lom kostiju: Ako nesretni slučaj ima za posljedicu lom kosti, korisniku osiguranja se isplaćuje ugovorena suma osiguranja za lom kostiju.

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja vezano za UNIQO Osiguranje možete potražiti na web stranici UNIQA Osiguranja www.uniqa.ba ili putem besplatnog
info telefona 080 02 02 51.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave