Mirjana Korlaet: U prosjeku, većina djece počinje izgovarati svoje prve riječi između 10. i 14. mjeseca života

Važno je napomenuti da se individualni razvoj govora može razlikovati od djeteta do djeteta.

Mirjana Korlaet, logoped i surdoaudiolog

Mirjana Korlaet je po zanimanju logoped i surdoaudiolog. Srednju školu je završila u Trebinju, a zvanje profesora specijalne edukacije i rehabilitacije-logoped i surdoaudiolog stekla je na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu- Medicinski fakultet u Foču. Sa Mirjanom smo razgovarali o ljubavi prema logopediji kao i o razvoju govora kod djece. U nastavku Vam donosimo naš intervju.

Kada ste se odlučili na poziv logopeda?

Za ovaj poziv sam se odlučila tokom srednjoškolskog obrazovanja. Obzirom na to da sam već bila u srednjoj medicinskoj školi, znala sam da želim da se bavim nekim srodnim zanimanjem. Međutim, tek nakon susreta sa osobama kojima je potrebna pomoć logopeda i sa vrstom pomoći koju logoped pruža tim osobama, bila sigurna da sam odabrala zanimanje koje me ispunjava. Najveća nagrada i potvrda da sam napravila pravi izbor su zadovoljna lica osoba sa kojima radim.  

Kada je „normalno“ da dijete krene izgovarati prve riječi?

U prosjeku, većina djece počinje izgovarati svoje prve riječi između 10. i 14. mjeseca života. Međutim, važno je napomenuti da se individualni razvoj govora može razlikovati od djeteta do djeteta. Neki mališani mogu početi izgovarati prve riječi već sa 9 mjeseci, dok drugi mogu kasnije početi govoriti, čak i do 18 mjeseci. Važno je imati na umu da je razvoj govora jedan od mnogobrojnih aspekata djetetovog ukupnog razvoja. Djeca prolaze kroz različite faze jezičnog razvoja, uključujući fazu slušanja i razumijevanja riječi, izražavanja putem gesta, izgovaranja pojednostavljenih glasova i riječi te kasnije razvijanja bogatijeg vokabulara i složenijih rečenica.

Kada se uoči neki problem u govoru šta je potrebno poduzeti?

Prvi korak je konsultacija s logopedom. On će provesti procjenu djetetovog govora i jezika kako bi identifikovali specifične poteškoće i razumjeli etiološke faktore problema. Rana intervencija je ključna za uspješno prevladavanje problema u govoru. Što prije počnete s terapijom, veće su šanse za postizanje napretka. Logoped će raditi s djetetom na različitim aspektima govora, uključujući izgovor glasova, vokabular, sintaksu, gramatiku i komunikacijske vještine. Terapija se prilagođava individualnim potrebama djeteta i može uključivati vježbe, igre i tehnike koje podstiču razvoj govora. Saradnja s logopedom je ključna. Redovna komunikacija i saradnja s logopedom omogućavaju praćenje napretka djeteta i prilagođavanje terapije prema potrebama. Logoped će vam pružiti smjernice i vježbe koje možete provoditi kod kuće, kako biste podržali djetetov napredak. Podrška i ohrabrenje djetetu su također važni. Pružite djetetu emotivnu podršku i ohrabrenje tokom terapije

Danas sve više djece ima neki problem u govoru. Mnoga djeca šuškaju, tepaju dok govore. Na koji način prevazići ove probleme u govoru?

Prvo i najvažnije, vi kao roditelj trebate pružiti dobar primjer pravilnog izgovora. Jasno i polako izgovarajte riječi, obraćajući pažnju na pravilan izgovor svakog glasa. Vaš izgovor treba biti jasan i razumljiv kako bi ga dijete moglo prepoznati i oponašati. Podstičite dijete da ponavlja riječi nakon vas. To možete učiniti kroz igru ponavljanja, pjesme ili priče. Važno je da dijete aktivno učestvuje u vježbi izgovora i pokuša imitirati glasove koje čuje.  Obratite posebnu pažnju na zvukove s kojima dijete ima najviše problema i usmjerite vježbe na njih. Uključite igru i zabavu u vježbanje izgovora. Djetetu će biti lakše i ugodnije da učestvuje u aktivnostima koje su zabavne.  Pohvalite dijete za napredak i podstičite ga da nastavi vježbati. Uspjeh neće doći preko noći, stoga se naoružajte strpljenjem i pružite podršku djetetu. 

Često djeca imaju problem sa sluhom što se odražava na razvoj govora? Kako roditelj najbolje i najranije može utvrditi da dijete ima problem sa sluhom?

Problemi sa sluhom mogu značajno uticati na razvoj govora kod djece. Sluh je ključan za razumijevanje i produkciju glasova, što je temelj za usvajanje jezika i komunikaciju. Ako dijete ima poteškoće sa sluhom, može imati teškoće u razumijevanju govora, govornoj produkciji i razvoju jezičnih vještina. Neki od znakova koji mogu upućivati na mogući problem sa sluhom kod djeteta: nedostatak odgovora na zvukove (zveckanje ključevima ili igračaka), poteškoće u razumijevanju verbalnih naloga ili komunikacije s drugima, dijete često traži da mu se ponovi ono što mu je rečeno ili ima poteškoće u razumijevanju govora u bučnim situacijama, nepravilan izgovor glasova (poteškoće u izgovoru pojedinih glasova ili često supstituiše slične glasove). Ako roditelji primijete bilo koji od ovih znakova ili imaju sumnje u vezi sa sluhom svog djeteta, preporučuje se konsultacija s audiologom ili ORL specijalistom.  Rani pregled sluha, idealno već kod dojenčadi ili predškolskoj dobi, omogućava rano otkrivanje i intervenciju u slučaju problema sa sluhom. 

Često pišete i govorite i problemima učenja kod djece. Šta je po Vama glavni uzrok poremećaja u učenju?

Poremećaji u učenju imaju složene uzroke i mogu biti rezultat kombinacije genetskih, neuroloških, emocionalnih i sredinskih faktora. Nema jednog glavnog uzroka koji objašnjava sve poremećaje u učenju, jer svako dijete i njegove poteškoće su jedinstveni. Važno je napomenuti da je svako dijete jedinstveno i da mogu postojati kombinacije različitih faktora koji utiču na poremećaje u učenju. Dijagnostički postupci i stručna procjena mogu pomoći u identifikaciji specifičnih poteškoća i pružanju odgovarajuće podrške i intervencija za svako dijete.

Za kraj da li imate neku poruku za roditelje koji čitaju naš portal?

Poruka za roditelje koji čitaju vaš portal je da je važno pratiti razvoj govora i jezika kod djece, te da se ne ustručavaju potražiti stručnu pomoć ukoliko primijete bilo kakve probleme ili zaostajanje. Odluka za posjetu logopedu ne može biti preuranjena. Rani intervencija može biti ključna za prevazilaženje poteškoća u govoru i jeziku, te omogućiti djetetu da postigne svoj puni potencijal. Budite podrška svom djetetu i radite u saradnji sa stručnjacima da biste ostvarili maksimalan napredak kod svog djeteta. 

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave