Mirha Nesihović: Znate li ko su doule?

Dula pruža informativnu, emotivnu i fizičku podršku majkama prije, tokom i nakon poroda.
Piše: Mirha Nesihović, dipl.pravnica i doula (dula).

Mirha Nesimović je po zanimanju pravnica. Za sebe kaže da je njeno zanimanje  doula (dula). Obuku za doule je završila u maju 2018 godine u okviru DONA international I od tada započinje njeno educiranje kako bi bila bolja podrška trudnicama tokom intenzivnog perioda trudnoće i poroda. Trenutno pohađan  internacionalnu obuku za AMANI porođajnu edukatoricu i dulu. Organizatorica je Male škole za trudnice. Majka jr  jednog dječaka i djevojčice. Njen rad trudnice i svi zainteresovani mogu pratiti na FB i IG stranici pod nazivom Dula Mirha.

Riječ doula (dula) prvi put je upotrijebljena 1969. godine, od strane medicinske antropologinje dr Dane Raphael. Ali izvorno, to je riječ iz grčkog jezika i označava pomagačicu. O tome ko su doule, koja je njihova uloga za časopis Roditelj piše Mirha Nesihović, dipl.pravnica i doula (dula).

Historijski gledano, porodilje su uvijek rađale u krugu drugih žena, majki, sestara, prijateljica. Dule su educirane pomagačice majkama tokom trudnoće, poroda i u vrijeme postpartuma. Majkama pružaju kontinuiranu podršku u vidu informacija, te fizičku i emocionalnu podršku.

Postoje dvije vrste dula: porođajne i postpartum dule. Porođajne dule su uz mamu tokom trudnoće, shodno njenim potrebama i željama, a onda i tokom poroda u trudovima. Tada majkama predlažu kako da se osjećaju što udobnije, koje položaje može zauzeti, pridržavaju je tokom ljuljanja, hrane je i poje, masiraju ili jednostavno šute i budu uz majku koja rađa. U postpartumu dule, shodno svom znanju mogu pružiti pomoć kod uspostavljanja dojenja, mogu njegovati majku i bebu. Pospartum dule su prošle posebne obuke za njegu majke nakon poroda, dok su porođajne dule tu za mamu tik nakon izlaska iz bolnice i tu završava njihova uloga.


Važno je naglasiti da su dule nemedicinska podrška. Dule ne izvode kliničke i medicinske zahvate kao što su mjerenje krvnog pritiska ili temperature, otkucaja djetetova srca, vaginalne preglede ili poslijeporođajnu kliničku njegu. Dule ne prisustvuju neasistiranim kućnim porodima.


Dule nikada majkama neće nametati prihvatanje određenih ideja o porodu, dakle ne govore i ne odlučuju za klijenticu. Ali su podrška za svaku novu mamu, shodno njenim željama, i onda kada se majka odluči na spontani vaginalni porod, ali i ukoliko majka želi carski rez. Tu su da daju potrebne i relevantne informacije, kako bi mame odlučile ono što je najbolje za njih i njihove porodice. 

Da li postoje istraživanja koja imaju rezultate koji potvrđuju benefite dule na porodu?

 Da!„Američko udruženje ginekologa i akušera je još jednom priznalo značaj dula podrške za poboljšan ishod u porodu, za majku i novorođenče. Stav ACOG-ove komisije u zvaničnom izvještaju “Pristupi za suzbijanje intervencija tokom poroda i rađanja” naglašava nekoliko faktora koji vode do poboljšanog ishoda i veće stope zadovoljstva majki tokom poroda. Izvještaj je prihvatilo i Američko udruženje medicinskih sestara-babica i Asocijacija za zdravlje žena, akušerskih i neonatalnih medicinskih sestara.
Izvještaj glasi: Dokazi idu u prilog tome da je, pored regularne sestrinske skrbi, kontinuirana jedan-na-jedan emocionalna podrška majki od strane obučene osobe, poput dule, povezana sa poboljšanim ishodom za majku u porodu. Koristi koje su pronađene tokom randomiziranih studija obuhvataju kraće porode, smanjenu potrebu za analgezijom, manje operativnih zahvata, manje nezadovoljstva majki samim porodom“. Nažalost, u BiH porodilištima dule nemaju pristup, osim u nekim privatnim porodilištima. Nadamo se da će se to promijeniti, jer dule porode čine lakšim, bržim i ljepšim. 

Pa kako onda dule u BiH rade? 

Budemo sa majkama, porodiljama sve do momenta odlaska u bolnicu. Dostupne smo našim klijenticama dvije sedmice od termina poroda. Naš posao je uzbudljiv, pa tako možemo dobiti poziv da je porod počeo u 2h ili 17h. Uzimamo našu dula torbu i žurimo u porodiljin dom. To su najposebniji momenti za jednu porodicu, a ja kao dula svaki put iznova bivam zahvalna da mogu gledati muža i ženu kako postaju roditelji. Voljela bih da porodilji mogu biti podrška i u bolnici, do samog kraja poroda i momenata kada novorođena majka čuva svoju bebu. Podrška je mnogo važna majkama, te nadam se da će BiH porodilišta slijediti EU trendove, pa dulama dozvoliti ulazak u porodilišta. Dovoljno bi bilo prepisati praksu iz susjednih zemalja, npr Hrvatske ili Slovenije, gdje majke mogu imati podršku na porodu.

Kakve koristi porodilje imaju od dule?

Ovo pitanje možete postaviti vašim prijateljicama koje su imale iskustvo poroda bez dule, a onda i sa dulom. One mogu dati najpreciznije, iskustvene odgovore. Ali, evo i nekoliko činjenica zasnovanih na naučnim istraživanjima: prisustvo dule na porodu skraćuje porod i smanjuje osjećaj boli. Uz dulu se manje primjenjuju drip, vakuum, lijekovi protiv boli i epiduralna analgezija, a smanjuje se i broj intervencija i carskih rezova. Žene koje su rađale s dulom osjećaju se sigurnije, imaju više samopouzdanja i zadovoljnije su svojim porodom.

Šta dule zapravo rade?

Dula pruža informativnu, emotivnu i fizičku podršku majkama prije, tokom i nakon poroda.
Informativna podrška znači da dulu možete pitati sva pitanja koja vam padaju na pamet, a da su vezana za trudnoću, porod i postpartum. Možete je pitati i jako intimna pitanja, koja se ne usuđujete pitati nekoga drugog. Ukoliko dula nema odgovor, ne brinite, dule poznaju osobe iz svih polja koja su bitna za nove mame. Dule su dugo u ovom poslu, tako da poznaju ginekologe, psihologe, savjetnice za dojenje.

Mogu vam nabaviti odgovor od stručnih osoba, dakle “evidence based” odgovor, brže i lakše nego da vi sami tražite odgovore. Emotivna podrška znači, da će vas vaša dula slušati kada god imate potrebu govoriti, da će biti tu za vas na način koji je vama potreban, da će pratiti vašu trudnoću, da će se pobrinuti za vas, a ne brinuti. Jer tu postoji ogromna razlika. Jednostavno bit će vaša osoba tokom trudnoće, poroda i postpartuma.


Fizička podrška znači da će vas vaša dula čuvati za ruku tokom poroda, masirati, opuštati, plesati sa vama. Napominjati vas da jedete i pijete. Pomoći vam na bilo koji način koji vama treba, nakon što dođete kući iz bolnice. Pričuvati bebu dok nenaspavani jedete, čak vam i spremiti neki obrok. A tokom trudnoće možete zajedno šetati dok učite o npr. fazama poroda. Ukazat će vam na načine disanja i pokazati položaje koje možete zazueti tokom poroda, kako bi porod bio ljepši, lakši i brži.

Šta dule ne smiju raditi?
Dule ne smiju prisustvovati neasistiranim kućnim porodima. Ne smiju pružati medicinsku pomoć. I ne smiju govoriti i odlučivati za vas.

Kako se postaje dula?

Sve dule u BiH su educirane na nekoj od dula obuka, a koje su se održavale 2016., 2017. i 2018. godine, u okviru DONA International. Dakle, prvi korak je obuka za dule, a onda kontinuirano učenje i rad. Neke od dula su završile dodatne edukacije povezane sa trudnoćom, porodom i postpartuomom. Postoji više svjetski priznatih kurseva za dule, a proces da se postane certificirana dula je dug i zahtijeva mnogo rada, učenja i novca. Vrlo važno je da napomenemo da prolazak kroz obuku i dobivanje certifikata nije eliminatorno, ali dulama daje dobru početnu tačku. Dakle, dula može biti i žena koja to srcem osjeća, samostalno se educira i biva karakteristična i u društvu poznata kao osoboa koja je dobra podrška majkama tokom trudnoće, poroda i postpartuma. Prirodna dula, rekli bismo.

Da li su dule volonterke ili bivaju plaćene za svoj posao?

Dule nisu volonterke te bivaju plaćene za svoj angažman, kao i bilo koje drugo zanimanje. Ali, naravno, da dule, ukoliko žele, mogu određenu podršku priužiti i besplatno. Sa dulom, prije konačnog dogovora, porazgovarajte o vrsti i cijeni angažmana, a, ukoliko želite, možete napraviti i ugovor. Dule u BiH su neovisne i djeluju kao samozaposlenici. Postoje namjere da se sve to podigne na viši nivo te da imamo registrirana udruženja dula po uzoru na Hrvatsku i Srbiju.


Kakve vrste angažmana postoje?

To zavisi od dule do dule. Mogu to biti standardni dula-paketi koji uključuju susret u trudnoći, online dostupnost, podršku na porodu i postpartumu. Dule, u okviru ovog paketa, bivaju dostupne klijenticama dvije sedmice prije tzv. termina, nebitno da li je dan ili noć. Klijentica može pozvati dulu u bilo koja doba, a dula odmah treba uzeti svoju dula-torbu i zaputiti se na adresu klijentice.
Također, možete imati vašu dulu samo tokom trudnoće, poroda ili postpartuma, neovisno jedno od drugog.

Ako porodilja ima podršku supruga i skupa su prošli edukaciju, da li tada ima potrebe za dulom?

Ovdje nema univerzalnog odgovora. Ali mogu vam reći da su suprug i dula tokom trudnoće, poroda i postpartuma odlična kombinacija. To potvrđuju i iskustva klijentica. Suprug ima nebrojene kvalitete i vaša je najveća podrška, ali vrlo često se uspaniči, prebrzo vas odvede u bolnicu i, jednostavno, nije žena. Ne može osjetiti sve vaše želje i potrebe. Ali za to su tu dule, koje najčešće imaju i iskustvo vlastitih poroda, ali su i educirane kako da vam budu od koristi. Dula ne može zamijeniti supruga, ali ni suprug ne može zamijeniti dulu.

Kada je vrijeme za angažiranje dule?
Svaka trudnica ima svoj odgovor. Jednostavno, kada se potreba ili želja jave. Ali iz iskustva, što ranije, to bolje i ljepše.


Da li su dule podrška samo na prirodnim porodima?

Ne! Dule su podrška svim mamama sa svim njihovim željama i potrebama.

Da li dula smije reći kada je vrijeme za odlazak u bolnicu (tokom poroda)?

Ne! To je isključivo pravo mame koja rađa.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave