Mira Cvijanović: Bez interakcije nema komunikacije

Mira Cvijanović je magistar logopedije, Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli. Iza sebe imam 17 godina bogatog radnog iskustva u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, certifikovani je MarteMeo praktičar.  Od januara 2023. osnivač Edukativno logopedskog centra Logoped Plus u Doboju. Sa Mirom smo razgovarali o razvoju govora kod djece.

Kada ste odlučili da ćete se baviti logopedijom?

U periodu mog odrastanja vrlo malo se znalo o struci kojom se sada bavim. Studij logopedije sam upisala spontano i danas nakon toliko godina ne mogu zamisliti ni jedan drugi poziv kojim bi se bavila osim da budem logoped.

Danas djeca sve češće imaju probleme sa razvojem govora. Kada je pravo vrijeme za prvu posjetu logopedu?

Nikad nije rano za prvu posjetu logopedu. Obzirom da radim u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, moj epicenter zanimanja je prevencija. Cilj mi je da dijeljenjem svog znanja roditeljima, smanjim potrebu za logopedskim tretmanom njihove djece, ili ukoliko se već javi potreba za tretmanom da isti svedemo na minimum svojim zajedničkim radom. Idealno bi bilo da se razvoj govora i jezika prati od najranijeg uzrasta, kako bi roditelji dobili jasna uputstva i savjete vezano za pravilan razvoj i pravovremeno prepoznavanje crvenih zastavica. 

Na osnovu Vašeg iskustva koliko dobro govore djeca predškolskog uzrasta?

Govorno jezički razvoj predškolaca je najblaže rečeno alarmantan!  Živimo u vremenu kada 80% šestogodišnjaka ima potrebu za logopedskim tretmanom. Nisu u pitanju samo artikulacijsko- fonolokški poremećaji koji su najbenigniji za korigovanje. Srećem se sa djecom koja imaju izražena odstupanja u svim jezičkim sastavnicama, oskudnom rečenicom, siromašnim rječnikom, rasutom pažnjom, djecom koja nemaju razvijenu sposobnost  za održavanje dvosmjerne komunikacije… Sve navedeno se kasnije reflektuje na emocionalno sazrijevanje djece i loša postignuća u školskim vještinama.

Koliko su računari, tableti i telefoni utjecali na razvoj govora kod mališana?

Bez interakcije nema komunikacije.Mi živimo u tehnološki razvijenom svijetu, okruženi mnogim ekranima, što se ne može izbjeći. Akcenat ću staviti na izreku “Umjerenost u svemu”. Nemaju ekrani toliki uticaj koliko vrijeme provedeno ispred njih. Ostaviti dijete 5h i duže da gleda u tablet je klasično zanemarivanje od strane roditelja, s čim se moje kolege i ja sve češće susrećemo u praksi. Djeca nisu svjesna sebe, svog odnosa sa okolinom, nisu samostalna u hranjenu, oblačenju, ne znaju inicirati igru sa vršnjacima, sve im je dosadno, nemaju usmjerenu pažnju i jedino što im je zanimljivo se nalazi na ekranu. Američka pedijatrijska asocijacija sugeriše “Bez ekrana do 2. godine života.”, posebno ne za vrijeme hranjenja, uspavljivanja i interaktivne igre sa djecom.

Koliko su roditelji bitni u tom procesu tj. da li treba da vježbaju govor sa djecom kod kuće?

Roditelj je koterapeut u tretmanu. Bez saradnje roditelja nema kvalitetnog tretmana. Ja često logopedski tretman poredim sa lijekovima koje dobiju od svog doktora, dobijete lijek i dajete ga djetetu kod kuće u određeno vrijeme jer želite da dijete ozdravi. Od logopeda poslije svakog tretmana dobijete instrukcije kako i šta da radite kod kuće i to provodite u vijeme koje odredite jer želite da Vaše dijete napreduje i usvoji npr glas Š, Ž, R… Nema tu puno filozofije.

Pokrenuli ste nedavno centar Logoped Plus u kojem nudite usluge osobama koje imaju govorne probleme. Šta Vas je motivisalo za pokretanje ovog centra?

Znanje se uvećava kada se dijeli. Kao profesionalac koji je u ovom poslu dugi niz godina, imala sam veliku želju i motiv da se logopedski tretman i tretman defektologa podigne na jedan viši nivo. Zbog sve veće potrebe za ovakvim tretmanima i hroničnog nedostatka struke željela sam da “Logoped plus” bude dostupan svima kako bi se na što kvalitetniji, bolji i brži način pomoglo djeci da prevladaju svoje teškoće. Zajedno sa kolegama koji rade u našem centru bila sam učesnik na mnogim kongresima, simpozijumima i edukacijama kako u našoj zemlji tako i u regionu gdje smo upoznali vrhunske stručnjake sa kojima imamo odličnu poslovnu saradnju koja unapređuje naš svakodnevi rad.

Koje usluge nudite u centru?

U naš centar se roditelji uvijek mogu javiti savjetodavno zbog svojih nedoumica o ranom rastu i razvoju svoje djece iz čega kasnije može proizaći potreba za logopedskom i defektološkom dijagnostikom, ranom stimulacijom progovaranja i razvoja govora i jezika. Radimo na stimulaciji socijalnih vještina, grube i fine motorike, stimulaciji pažnje I pamćenja te na pripremi djece za školu. 

Kako se može doći do Vas?

Sve neophodne informacije roditelji mogu dobiti tako što će nas zapratiti i pisati nam putem telefona  koji su istaknuti na našoj facebook (Logoped plus) i Instagram stranici (logoped_plus_doboj) kao i na email logopeddoboj@gmail.com 

Za kraj da li imate neku poruku za roditelje?

Ponoviću se, nikad nije previše rano za logopeda. Bolje potražiti savjet za ranu stimulaciju nego zakasniti i uhvatiti se u koštac sa tretmanom.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave