Marija Puljić: Pravilno postupanje s djetetom (Baby handling)

Smjernice za pravilno postupanje s  novorođenčetom

Piše: Marija Puljić, mag. fizikalne terapije i rehabilitacije, Bobath terapeut za djecu

Marija Puljić je magistar fizikalne terapije i rehabilitacije, Bobath terapeut za djecu. Vlasnica je privatne fizioterapijske prakse „PROGRESSO“  u Mostaru. Završila je Fakultet zdravstvenih studija u Sarajevu 2016. godine i nakon 7 godina rada u struci otvara vlastitu privatnu praksu gdje od nedavno radi i neurorazvojni tretman za djecu s neurosenzomotoričkim oštećenjima, Bobath koncept.  

 Bobath koncept je individualni terapeutski pristup koji se temelji na ponovnom učenju normalnog pokreta i držanja tijela, a usmjeren je na rješavanje problema osobama koje imaju teškoće u funkciji, držanju ili kretanju radi oštećenja u centralnom živčanom sustavu. Baby handling podrazumijeva pravilno dizanje, spuštanje, nošenje, presvlačenje, hranjenje i igranje s novorođenčetom.  O Bobath konceptu i vezi sa Baby handlingom za časopis Roditelj piše Marija Puljić, mag. fizikalne terapije i rehabilitacije, Bobath terapeut za djecu.

„Bobath koncept nudi trajni interdisciplinarni pristup rješavanju problema u procjeni, liječenju i upravljanju osobama s ograničenom sposobnošću potpunog sudjelovanja u svakodnevnom životu zbog oslabljene motoričke, senzorne, perceptivne i kognitivne funkcije kao posljedice lezije centralnog nervnog sistema.“ EBTA (Berlin, 2014.) Baby handling podrazumijeva pravilno dizanje, spuštanje, nošenje, presvlačenje, hranjenje i igranje s novorođenčetom. Kako je svako dijete jedinstveno, tako se osnovni obrasci prilagođavaju u skladu s dobi, razvojnim statusom i dijagnozom djeteta. Ispravnim postupanjem u svakodnevnim životnim aktivnostima onemogućavamo razvijanje tzv. loših obrazaca pokreta. Ukoliko beba konstantno prima informacije o pravilnim položajima i kretnjama, puno je veća vjerovatnoća da će iste kasnije i prakticirati. Baby handling se preporučuje svoj novorođenoj djeci, osobito onoj koji su rođeni iz rizične trudnoće i poroda.

Smjernice za pravilno postupanje s  novorođenčetom

Vrlo je važno paziti na položaj glave i ruku, te paziti da se u postupanju rade rotacije.Pri dizanju bebe zarotirajte ju na stranu preko svoje ruke (koja je između bebinih nogu i drži rame na koju ćete ju okrenuti), slobodnu ruku bebe prebacite preko svoje, ukoliko je potrebno pridržite joj glavu i podignite ju.Obrnut redoslijed ide kod spuštanja. Bebu držite bočno na svojoj ruci i prvo ju spuštate bočno na njen kuk, zatim spuštate trup i na kraju glavu.Kod previjanja bebe svoj dlan stavljamo između njenih nožica i palcem držimo dignutu natkoljenicu. Prema ispravljenoj nožici rotiramo bebu zadržavajući lagano skvrčen položaj  te ju previjamo.Stariju djecu presvlačimo tako da dijete cijelo vrijeme rotiramo s jednog boka na drugi u roditeljevu krilu. Dijete nikada ne leži pasivno na leđima.Tijekom hranjenja bebe u naručju treba paziti da su joj ručice uvijek ispred tijela te da je položaj glave uvijek lagano prema naprijed.Bebu obično stavljamo na svoja ramena kada želimo da podrigne. Jednom ju rukom tada pridržavamo za guzu a drugu ruku naslonimo na njena leđa i glavu. Važno je da su joj ručice uvijek ispred tijela, na Vašim ramenima.

Novorođenu bebu bi trebalo nositi u lagano skvrčenom položaju, pazeći da su obje ručice naprijed i da glava prati medijalnu liniju tijela. Vaša jedna ruka kontrolira gornji dio tijela, trup i glavu a druga guzu i noge. Starije dijete možemo držati okrenuto od nas ali opet moramo pripaziti da jednom rukom usmjeravamo  ručice ispred tijela a drugom rukom mu pridržavamo guzu. Baby handling se vrlo lako nauči, a kada ga jednom savladate više nećete znati za drugi način postupanja s bebom. Obuku mogu proći i roditelji koji iščekuju bebu ali i oni koji su je već dobili.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave