LLETZ konizacija

LLETZ predstavlja maksimalno poštedni i minimalno invazivni hirurški zahvat, primjenjiv na ženama svih dobi.

Piše: dr. Mirza Mehić, specijalista ginekologije i opstetricije

Dr. Mirza Mehić specijalista je ginekologije i opstetricije. Od augusta 2019. zaposlenik je Zavoda “Mehmedbašić”. U Zavodu obavlja sve poslove iz domena specijaliste ginekologije i opstericije. Aktivno učestvuje u nadzoru trudnoće, prenatalnoj dijagnostici, rutinskim ultrazvučnim ginekološkim pregledima, dijagnostici i tretmanu neplodnosti. Subspecijalnosta je dijagnostike i liječenje bolesti grlića materice. Radi manje tzv. ambulantne operativne tretmane na grliću materice (LLETZ, odstranjenje polipa grlića materice, odstranjenje kondiloma). Kroz sistem kontinuirane medicinske edukacije i svakodnevne prakse zajedno sa svojim kolegicama i kolegama nastoji da unaprijeđuje svoja znanja i vještine sa ciljem da bude što efikasniji u preveniranju i pravovremenom liječenju pacijentica i pacijenata.
Uočavanjem prekanceroznih promjena može se na vrijeme intervenirati i raznim postupcima ukloniti promjene i tako spriječiti napredovanje bolesti. LETZ metoda, oznaka za zahvat kojim se odstranjuje transformacijska zona na površini vrata maternice. O LLETZ konizacija detaljnije za časopis Roditelj piše dr. Mirza Mehić specijalista ginekologije i opstetricije.

Šta je LLETZ konizacija?

LLETZ konizacija je ambulantna ginekološka intervencija kojom se odstranjuje dio grlića materice koji je zahvaćen premalignim promjenama. Intervencija se obavlja radiotalsnim nožem “omčicom”. LLETZ konizacija nam daje mogućnost da budemo maksimalno poštedni prema tkivu grića materice i mnogo efikasniji u procesu liječenja u odnosu na konvcionalne metode liječenja kao što je klasična konizacija grlića materice.

LLETZ konizacija je najsavremenija metoda liječenja premalignih promjena na grliću materice, najčešće poznatih kao CIN I, CINII i CINIII. Ove promjene, ako se ne liječe, vode karcinomu grlića materice. Prethodno primjenjivane tehnologije elektrokautera i lasera na samom tkivu fizički pretvoreni u toplotu izazivaju termičko oštećenje bolesnog ali i zdravog tkiva u različitom stepenu. To može dovesti do dijagnostičkih problema kod histopatološke verifikaciji bitnih elemenata uzorka. Terapijski ove tehnologije dovode do krajnjeg cilja, ali sa većom traumom tkiva, krvarenjem, bolnošću, potrebom za anestezijom, dužim zacjeljenjem rane, dužim oporavkom. Klasična hirurška konizacija je prava operacija koja traži ležanje u bolnici, anesteziju, postoperativni oporavak. Elektromagnetna energija radiotalasa u kontaktu sa tkivom se ne pretvara u toplutu, već biva apsorbovana u plazmu stanice, izaziva njeno isparavanje i prskanje (vaporizacija). Dolazi do stvaranja prostora u tkivu, mikronizacije i savršeno preciznog reza. Nakon djelovanja radiotalasa nema nekroze, osnovnog uzroka naknadne infekcije. Nema termičkog oštećenja tkiva i odloženog zarastanja rane. Ožiljak je minimalan, oporavak brz jer se pacijent može praktično odmah vratiti svakodnevnim poslovima.

Gdje se može upotrijebiti LLETZ konizacija u maloj ginekološkoj hirurgiji?

 • Radikonizacija (konizaciona elektroda),
 • LLETZ konizacija grlića materice (CIN I, CINII, CINIII),
 • Ostranjenje polipa cervikalnog kanala (polipektomija),
 • Fulguracija većih ektopija i ektropiona,
 • Biopsija grlića, vulve i vagine,
 • Radioekscizija šiljastih kondiloma vulve i perineuma,
 • Fulguracija ravnih kondiloma vagine,
 • Operacija Bartholinijeve žljezde.

Koje su prednosti radiotalasne metode u odnosu na elektrohirurgiju i laser?

 • minimalno invazivna,
 • nema krvarenja,
 • tkivo zacjeljuje bez ožiljka,
 • zahvat je ambulantni (pacijent ne leži, praktično se odmah vraća svakodnevnim aktivnostima).

Praktični savjeti

LLETZ konizacija se može raditi svakim danom u Zavodu Mehmedbašić. LLETZ radimo u kratkoj opštoj anesteziji ili lokalnoj anesteziji. Intervencija traje do 45 minuta. Odstranjeni uzorak tkiva se šalje na (PHD) patohistološku dijagnostiku. Rezultat PHD analize se čeka maksimalno 15 dana. Po dobijenom rezultatu planira se konusltacija sa ljekarom radi uputa za dalje liječenje i nadzor.

 

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave