Koliko košta genetski prenatalni test NIFTY?

Koliko košta genetski prenatalni test NIFTY?

U posljednja dva teksta pisali smo o tome zašto je važno za svaku trudnicu napraviti neinvazivan prenatalni test NIFTY. Ako ste propustili naše članke, možete ih pročitati na našem blogu http://www.nifty-test.ba/blog-4/  kao i druge korisne informacije o testu NIFTY i trudnoći.

Dobili smo mnogo komentara i upita vezano za cijenu testa NIFTY. Preporučena maloprodajna cijena testa NIFTY vrlo je vidljivo istaknuta na našoj internet stranici http://www.nifty-test.ba/ i iznosi 1270 KM za NIFTY Plus, 1154 KM za NIFTY Standard i NIFTY Twins i 959 KM za NIFTY Basic. Evo zašto!

Novac – stvar oko koje se sve vrti u ovo današnje moderno vrijeme.

Nažalost, čak i zdravlje podliježe pritisku novca.

Kad pogledamo kolike su nam plate i kakav nam je standard života, nije ni čudo što nam NIPT-testovi izgledaju skupo, ali pitanje je da li za takvu cijenu postoji realan razlog ili je ona samo napuhana?

Sekvenciranje cijelog genoma (genom je cjelokupni genetski kod jedne osobe) proces je koji provodi test NIFTY kako bi se na kraju dobio rezultat koji dobija Vaš ginekolog.

Prije 10 godina, cijena sekvenciranja cjelokupnog genoma iznosila je 1.000.000 dolara! Da, da, dobro ste pročitali – MILION dolara! Prije nekoliko godina objavljeno je da cijena sekvenciranja iznosi nešto više od 1.000 dolara, a danas je ta cijena ispod magičnog broja od 1.000 dolara i sa vremenom će se još više smanjiti.

Test NIFTY je, kao najprodavaniji neinvazivan prenatalni test na svijetu, direktno doprinio tome da se cijena ovih testova svede na operativni minimum. Međutim, trebalo bi uzeti u obzir brojne aspekte vezane uz izdavanje jednog rezultata, a sve počinje već od samog uzorka krvi.

Epruvete koje se koriste za prikupljanje uzorka krvi trudnice nisu standardne epruvete koje se mogu nabaviti kod bilo kojeg proizvođača epruveta, nego se radi o posebnim epruvetama koje moraju ispuniti specijalne kriterije kako bi se očuvala bebina DNK u uzorku tokom transporta uzorka do laboratorija. Isto tako, pakovanje koje se koristi za transport uzorka, pa i sam transport uzorka, moraju zadovoljiti međunarodne standarde špedicije koje propisuje Svjetska zdravstvena organizacija (WHO), a za njom i ostale međunarodne agencije koje se bave špedicijom.

Nakon dolaska u laboratoriju BGI u kojem se provodi analiza testom NIFTY, svaki uzorak prvo prolazi kroz postupak kontrole kvalitete kako bi se precizno utvrdilo ispunjava li uzorak sve medicinske, legalne i biološke kriterije kako bi se moglo dalje nastaviti sa procedurom.

Izolacija DNK iz uzorka pune krvi vrlo je osjetljiv proces koji provode roboti, kako bi se osiguralo da se najvećom učinkovitošću dobije najkvalitetniji genetski materijal koji će u sljedećim koracima analize osigurati brzo i precizno izdavanje rezultata.

Nakon procesa izolacije DNK, ponovno se provodi kontrola kvalitete dobijenog materijala i tek ako su ispunjeni svi kriteriji ovaj se uzorak može unijeti u sekvenator koji će izvršiti analizu cjelokupnog genoma.

Sa obzirom na to da je ljudski genom izuzetno kompleksan i velik, kako bi se dobili rezultati potrebno je upotrijebiti vrlo sofisticirane bioinformatičke algoritme. Sekvenatori su povezani mrežno sa vrlo jakim kompjuterskim serverima koji u sebi sadrže bioinformatičke algoritme, tj. kompjuterske programe koji izdaju rezultat. Bioinformatički algoritam generira rezultat koji se temelji na cjelokupnoj analizi koja je gore opisana, ali tu nije kraj!

Ovako generirani rezultat analize ne izdaje se sve dok ga ne potvrdi klinički genetičar. Tek nakon kontrole genetičara rezultat se učitava u centralnu bazu iz koje se dalje izdaje ginekologu.

Svaki od ovih koraka zahtijeva prisustvo adekvatno školovanih ljudi koji kontrolišu proceduru i koji u svakom trenutku mogu odreagirati u slučaju da se za tim pokaže potreba.

Kad se sagleda gore navedena procedura, svima je jasno da ovakav test jednostavno mora imati određenu razinu cijene kako bi se pružila profesionalna usluga na vrhunskom nivou, ne praveći kompromise ni u u jednom koraku procedure – jer svaki je korak od iznimne važnosti i to ne samo za izdavanje rezultata, nego za život cijele jedne porodice.

 

Također, postavlja se vrlo legitimno pitanje: zašto ZZO ne pokriva troškove testa NIFTY?

Strategija medicinske njege i razvoja zdravstvenog sistema svakako u sebi uključuje i uvođenje modernih tehnologija dijagnostike pa tako i genetike. Koliko će brzo test NIFTY biti uključen u ovakav sistem, kao i koliki će panel analiza ZZO prihvatiti – odgovore na ova pitanju dat će Ministarstvo zdravstva i ZZO u godinama koje dolaze.

U svakom slučaju, cilj je i kompanijama iz biotehnološke industrije i državne uprave da trudnice ovakvu vrstu testiranja dobiju u sklopu standardne zdravstvene njege. Na ovome se intenzivno radi i nadamo se da će vrijeme koje dolazi donijeti pozitivne pomake u ovom pogledu.

Ovaj tip testiranja trudnicama nije dostupan kao dio osnovnog zdravstvenog osiguranja ni u mnogo razvijenijim zemljama. Neke države refundiraju cjelokupni iznos za cijeli panel analize, druge refundiraju samo vrlo mali panel analize, a treće subvencioniraju jedan dio troškova, tako da krajnji korisnik, tj. trudnica na kraju snosi umanjeni trošak testa.

Trenutno nijedan od ovih modela nije dostupan kako u Bosni i Hercegovini tako i u državama regije!

Do trenutka kada će neki od ovih modela omogućiti pomoć zdravstvenog sistema u primjeni neinvazivnog prenatalnog testa, NIFTY će uvijek na tržištu biti dostupan po najpovoljnijoj mogućoj cijeni, sa najvećim brojem dostupnih analiza.

NIFTY je tu da svim porodicama pruži jako bitne informacije na najkvalitetniji način i sa najprofesionalnijim timom.

Ako još uvijek mislite da je NIFTY preskup, razmislite malo o tome koliko novca mjesečno trošite na kafu, cigarete, frizuru i kozmetičke tretmane. Uz mala odricanja, lako možete tokom trudnoće skupiti iznos za test NIFTY. (Mi bi ovo izbacili)

I uvijek imajte na umu da je sve dobro dok se može platiti, jer zdravlje Vaše bebe zaista nema cijenu!

 

Direktni link:  www.nifty-test.ba | nifty.bih@geneplanet.eu | +387 62 956 774