Kako laktoferin može da Vas zaštiti u trudnoći?

Imunološke i hormonalne promjene tijekom trudnoće izazivaju neravnotežu vaginalne mikrobiote što može da izazove vaginalne infekcije koje su u trudnoći posebno opasne.

 

Šta je to laktoferin?

Laktoferin je glikoprotein sa velikim afinitetom za vezivanja željeza. Nalazi se u mlijeku i kolostrumu sisara, kao i u tjelesnim tečnostima (suze, pljuvačka, sjemena tečnost, nosna,digestivna i vaginalna sluznica).Multifunkcionalan je protein koji posjeduje antimikrobna, imunomodulatorna, antiinflamatorna i antikancerogena svojstva.

Laktoferin u trudnoći

Imunološke i hormonalne promjene tijekom trudnoće izazivaju neravnotežu vaginalne mikrobiote što može da izazove vaginalne infekcije koje su u trudnoći posebno opasne. Uzimanjem laktoferina tokom samo 4 sedmice dolazi do normalizacije vaginalne mikrobiote i do sprječavanja nastanka vaginalnih infekcija, koje su posebno opasne u trudnoći jer mogu dovesti do prijevremenog porođaja ili spontanog pobačaja.

Laktoferin zajedno sa probiotiskim bakterijama iz roda laktobacila može značajno da utječe na uspostavljanje ravnoteže vaginalne mikrobiote, a samim tim može da pridonese liječenju vaginalnih infekcija u trudnoći. Dodatno, smatra se da je laktoferin bolja i podnošljivija zamjena za preparate gvožđa u trudnoći. Može da se koristi kod trudnica sa anemijom umjesto gvožđe sulfata da bi se izbjegla neželjena dejstva kao što su mučnina, opstipacija i bol u stomaku. Također, totalno je bezbijedan i preporučljiv za dojilje kako bi bebe od samog početka mogle da unose gvožđe,kroz majčino mlijeko, koje je neophodno za zdrav razvoj.

Laktoferin poboljšava lokalni i sistemski imuni odgovor, dovodeći ženu u stanje balansa i zaštite tokom osjetljivog perioda trudnoće. BIOTA Intima je jedini imunoprobiotik na tržištu sa laktoferinom,najvećom koncentracijom laktobacila i vitaminom D u svojoj formuli.

Bezbijedan je za korištenje u toku cijele trudnoće, tokom dojenja i pruža ženama zaštitu od dosadnih, ponavljajućih vaginalnih infekcija.

POVEZANI ČLANCI

Zadnje objave